Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta

04.07.2020

Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta ja Herran Jeesuksen syntiuhrista, Jeesuksen veren kautta, joka tuo iankaikkisen syntien anteeksiantamuksen kaikille niille, jotka katuvat syntejään, tunnustavat syntinsä ja haluavat hylätä syntinsä ja uskovat Jeesuksen Herraksi, Messiaaksi ja Pelastajaksi.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Jeesus poisti vanhan liiton järjestyksen asettaen Uuden Liiton uskonjärjestyksen. Vanhan liiton pappeus kumoutui ja tilalle tuli lain muutoksen kautta Uuden Liiton pappeus. Herra Jeesus tekee Uuden Liiton kuninkaallisen papiston täydellisiksi verensä ja sovitustyön kautta. Tässä nykyisessä maailmanajassa emme tule vielä täydellisiksi, mutta kun tämä nykyinen armontalouskausi päättyy ja Jumalan kansa saa uuden kirkastuneen ruumiin, niin Jumalan kansa on tullut täydelliseksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Tässä nykyisessä maailmanajassa saat kasvaa kohti täydellisyyttä, mutta et saavuta täydellisyyttä kuin vasta Uudessa tulevassa maailmassa.

Jumala asuu sinussa Pyhän Henkensä kautta ja sinusta on tullut Jumalan temppeli. Maallinen telttamajasi ja tomumajasi on paikka, jossa Jumala asuu. Tämä kannattaa muistaa kun toimitat elämäsi askareita ja kun vaellat maan päällä toimissasi ja teoissasi.

1 Tim 6:12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

Hebr 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,


Kun Jumalan armosta pääset osalliseksi täydellisyydestä, niin saat elää Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden Uudessa Jerusalemissa iankaikkisesti täydellisenä, ilman syntiä ja kuolemaa. Nyt tässä maailmanajassa kannattaa kilvoitella hyvä uskon kilvoitus ja Jumalan armon avulla laittaa pois kaikki synti, koska synti tuhoaa ja saastuttaa ihmisen sydämen ja mielen ja sitä kautta hänen toimensa ja tekonsa. Olemme pelastetut Jumalan armosta, ilman tekoja, mutta se tulee muistaa, että kun Jumala pelastaa meidät iankaikkisen kadotuksen tuomiosta, niin samalla Jumala pelastaa meidät synnin tuhovoimista ja vaikuttaa Jumalan sanan totuuden mukaista elämää Pyhän Hengen kautta, jonka Jumala on armostansa antanut Uuden Liiton kansalle voimaksi Jumalan palvelemiseen tässä nykyisessä maailmanajassa.

Saulus/Lähetys pp

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »