Yhtä aikaa pyhä ja syntinen

15.06.2020

Room 1:
5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:
7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!


1 Kor 1:2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

Efes 1:1 ¶ Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.

Jaak 4:
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

1 Tim 1: 15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Raamattu opettaa siitä kuinka uskova ihminen, Jumalan armosta pelastettu ihminen on pyhä, koska hänet pyhitetään Herrassa Jeesuksessa. Raamattu opettaa uskovan ihmisen, joka on pyhä olevan myös syntinen ihminen. Jaakobin kirjeen luvussa 4 ja jakeessa 8 uskovia ihmisiä kutsutaan syntisiksi. 1 Timoteuksen kirjeen 1 luvussa Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin. Paavalin sanat syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin tarkoittaa kreikankielen kieliopin mukaan sellaista, että kun Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin, niin hän tarkoitti olevansa syntisistä suurin, sillä hetkellä kun hän kirjoitti nuo sanat. Paavali ei kirjoittanut olleensa syntisistä suurin jumalattomuuden tilassa, vaan uskovana, kun hän kirjoitti kirjeensä Timoteukselle ja sitä kautta Raamattuun ja kaikkien aikojen pyhille.

Raamattu todellakin opettaa uskovan ihmisen olevan yhtä aikaa pyhä ja syntinen. Kun tutkimme Raamatun ilmoitusta tarkemmin, niin Raamattu käyttää uskovista sanaa pyhä monta kertaa enemmän kuin syntinen. Tämä Raamatun painotus koskien sanoja pyhä ja syntinen liittyen uskovaan ihmiseen kertoo meille siitä, että meidän keskipiste ja painotus tulee olla siinä, että olemme pyhiä Herrassa Jeesuksessa ja meidät on kutsuttu pyhään elämään taistelemaan syntiä vastaan. Raamattu tuo myös sen esille, että uskova on syntinen ja jos emme tätä tiedosta ja ymmärrä, niin silloin voimme eksyä synnittömyysoppiin tai sitten ajautua sellaiseen eksymykseen ettei meidän tarvitsisi kasvaa uskossa tai taistella syntiä vastaan. Jos uskova ajattelee ettei hän ole syntinen, mutta voi kuitenkin tehdä syntiä, niin silloin olet aseeton synnille, koska et tiedosta sitä missä synti pesii ja vaikuttaa. Synti pesii ja vaikuttaa syntisen ihmisen sydämessä. Ja se tulee tietenkin ymmärtää, että vain syntinen voi tehdä syntiä.

Tämän tähden Raamattu kehottaa taistelemaan syntiä vastaan, kuolemaan synneille, kasvamaan uskossa sekä muuttumaan mielenuudistuksen kautta. Jos uskova ihminen ei olisi enää syntinen, niin hänen ei tarvitsisi enää taistella syntiä vastaan, ei kuolla pois synneistä, ei kasvaa uskossa, eikä muuttua mieleltään. Raamatun sanan mukaan Jumalan pelastus tuli syntisiä varten ja vain syntinen tarvitsee Jumalan armoa, rakkautta, totuutta kasvaakseen uskossa. Silloin kun uskova ihminen eksyy luulemaan ettei hän ole syntinen, niin hän on astunut sellaiselle alueelle, jossa saatana valehtelee ja eksyttää uskovaa ihmistä pois siitä todellisuudesta kuka hän on Jumalan lapsena tässä maailmassa. Silloin kun uskova ihminen ei ymmärrä olevansa Herrassa Jeesuksessa yhtä aikaa pyhä ja syntinen, niin hän on altis eksymään pois totuudesta, joka ajan kanssa voi johtaa synnittömyysopin hyväksymiseen, mikä on tapahtunut monille uskoville. Jos ja kun tähän järjenpäätelmään uskoo ettei ole enää syntinen uskovana, niin tämän järjenpäätelmän pettämänä ja petoksen kautta hänet eksytetään luulemaan ja uskomaan, että hän on synnitön. Tämä ei välttämättä tapahdu heti, mutta jos ja kun uskova ihminen totuttaa itsensä tähän järjenpäätelmään, niin se johtaa usein synnittömyysopin hyväksymiseen.

Saulus-Lähetys/pp

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »