Jeesuksessa on rauha

03.06.2020

Joh 16:33 Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."

1 Joh 5:
19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.
20 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Room 5:
1 ¶ Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.

Room 2:
6 hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan":
7 niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän,
8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.
9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;
10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!

2 Piet 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

Raamattu opettaa, että uskosta vanhurskaaksi tuleminen (armosta pelastuminen) tuo ihmiselle rauhan Jumalan kanssa Herran Jeesuksen kautta. Kun ihminen tulee Jumalan armosta uskoon tai usko tulee häneen, niin silloin ihminen ei ole Jumalan vihollinen, koska silloin ihmisen ja Jumalan välillä on rauha, sillä ihminen lakkaa sotimasta ja kapinoimasta Jumalaa vastaan. Tämä on siis sellaista rauhaa, kun sotatilan jälkeen julistetaan rauhan tila.

Sen jälkeen kun ihmisen ja Jumalan välille on tullut rauha, niin uskovan ihmisen sydämessä oleva Jumalan vaikuttama rauha alkaa kasvamaan ja lisääntymään Herran Jeesuksen tuntemisen kautta, koska rauha lisääntyy vain sen kautta, että uskova ihminen tekee sitä mikä on hyvää. Tämä hyvän tekeminen tarkoittaa elämistä ja ojentautumista Jumalan sanan totuuden mukaan.

Moni uskova ei koe rauhaa sisimmässään ja sydämessään jos he eivät ala elämään uskossa totuuteen, sillä vain sellainen usko tuottaa rauhan lisääntymistä sydämeen, joka ojentautuu rakkaudesta totuuteen uskoessaan Herraan Jeesukseen. Jos uskova jää kiinni synteihinsä eikä kasva uskossa ja on tekemisissä pahan tekemisen kanssa, niin silloin hänen sydämessään vaikuttaa tuska ja ahdistus. Tämä tuska ja ahdistus jäytää hänen sisintään ja on hänen sisimmässään sen tähden kun hän on synnissä kiinni. Tällaisen ahdistuksen kautta synti rikkoo ja tuhoaa ihmisen sisintä.

Meidän tulee erottaa se kun elämme jumalisesti Herrassa Jeesuksessa, niin silloin joudumme vainotuksi ja monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä ahdistus tulee ulkoapäin uskovan elämään, koska hän on kuuliainen Jeesukselle ja uskoo Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaan. Myös silloin kun uskova elää Jumalan armosta pyhitys elämää ja sitä kautta Jumalan Hengen avulla kuolee synneille, eli suostuu lihan kuolemaan, niin silloinkin hän kokee ahdistusta sydämessään, koska liha rakastaa syntiä ja liha kärsii ja ahdistuu kun se joutuu kuolemaan synnille, jota se rakastaa. Tällainen ahdistus ei riko ihmisen sydäntä, vaan johtaa sydämen eheytymiseen ja parantumiseen.

Herra Jeesus on voittanut maailman ja kaiken synnin mitä maailmassa on. Sinä voit olla turvallisella mielellä, koska saat olla Jumalan armosta Herrassa Jeesuksessa, joka on voittanut maailmassa olevan synnin ja Jeesus auttaa sinua voittamaan syntejä. Sinä et tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta Jumalan armosta saa kasvaa uskossa ja opit koko ajan enemmän tuntemaan Jumala ja Hänen tahtoaan, jos rakastat Herraa Jeesusta totuudessa. Kun ojentaudut uskossa Jumalan sanan totuuden mukaan, niin sinulla on rauha Jeesuksessa ja Jumalan rauha kasvaa ja lisääntyy sinun sydämessäsi.

Raamattu sanoo, että koko maailma on pahan vallassa synnin laittomuuden tähden. Jumalan armosta sinä saat olla Jeesuksessa ja Jumalan vaikuttamassa rauhassa. Herra Jeesus on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Pysy Herrassa Jeesuksessa, älä hae elämääsi täytettä synnin lätäköistä, koska synti rikkoo ja tuhoaa sinun sydämesi. Anna Jumalan totuuden ja rakkauden kasvattaa sinua, niin silloin saat kokea yhä lisääntyvässä määrin ihmeellistä Jumalan rauhaa sydämessäsi.

Saulus-Lähetys/pp

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »