Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen

21.08.2019

Silloin kun uskova ihminen ei jostakin syystä kykene ajattelemaan ja uskomaan hengellisesti sitä kuinka Kristuksen täydellisyys uskovassa ja uskossa kasvaminen eivät sulje toisiaan pois, niin hän voi eksyä luulemaan, että uskova ihminen on tullut täydelliseksi ja siitä syystä Jumala ei katsoisi uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Uskova ihminen, joka eksyy uskomaan olevansa täydellinen, ei kykene uskomaan sitä, että uskon elämään kuuluu myös uskossa kasvaminen.

Hebr 10:
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Kol 1:
27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Jaak 5:17 Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi (iankaikkisesti) tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Monessa muussa kohtaa Raamatussa sanotaan, että uskovan ihmisen tulee kasvaa uskossa sekä Raamatusta tulee esille, että uskovinakin olemme vajavaisia ihmisiä. Koska Jeesus Kristus on tehnyt Häneen uskovan ihmisen täydelliseksi uhrinsa kautta (kuoli syntiuhrina meidän tähtemme, vuodattaen verensä syntien ateeksisaamiseksi) ja kuinka uskova ihminen on samalla vajavainen sekä tarvitsee uskossa kasvamista, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala katsoo uskovaa ihmistä Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden kautta. Uskova ihminen ei tule täydelliseksi tässä maailmanajassa, mutta Jumalan armosta tulee täydelliseksi Uudessa Jerusalemissa, Uudessa Maassa ja Taivaassa, ja siksi Jumala katsoo Herran Jeesuksen opetuslasta Kristuksen täydellisyyden kautta.

Saulus-Lähetys / pp

16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?
22.02.2019Kristuksen tulee kasvaa
29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen

Siirry arkistoon »