Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa

05.06.2019

Jes 2:
1 ¶ Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.
2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.
3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana".
4 Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

Jesajan kirjan luku 2 ja jakeet 1-4 kertovat tuhatvuotisen valtakunnan ajasta tämän maan päällä, joka alkaa niiden päivien jälkeen kun Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto on tapahtunut. Jes 2:4 kertoo ettei kansa (goi - pakanakansa) nosta enää miekkaa kansaa (goi - pakanakansa) vastaan, sillä miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Jes 2:4 todistaa sen, että jaejakso puhuu tuhatvuotisen valtakunnan rauhanvaltakunnasta, koska se on ainoa aika historiassa kun tämän nykyisen maan päällä on oleva rauhan aika kansojen kesken. Rauhan aika johtuu siitä, koska Herra Jeesus hallitsee tuhatvuotisessa valtakunnassa Rauharuhtinaana Jerusalemista käsin.

Tuhatvuotisessa valtakunnassa pakanakansat eivät sodi toisiaan vastaan, mutta tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, kun saatana päästetään vähäksi aikaa irti ennen kuin hänet iankaikkisesti heitetään tuli- ja tulikivijärveen, niin sitä ennen saatana villitsee pakanakansoja hyökkäämään pyhien leiriin ja Jerusalemiin, mutta tuli lankeaa taivaasta tuhoten hyökkääjät. Tuhatvuotinen valtakunta on rauhan valtakunta siitäkin huolimatta, että sen lopussa pakanakansat saatanan yllyttäminä hyökkäävät Jumalan pyhiä vastaan. Jesajan kirjan 2 luku toteutuu kuiternkin kirjaimellisesti, sillä pakanakansat eivät sodi toisiaan vastaan. 

Ilm 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

Jesaja 2:3,4 kertoo kuinka monet kansat nousevat tuhatvuotisen valtakunnan aikana Herran vuorelle (Moorian vuori - Herran temppelin vuori) Jaakobin Jumalan temppeliin. Mikä on Jaakobin Jumalan temppeli? Herra Jeesus on Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei ole temppelirakennusta, koska Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan temppeli. Ilm 21:22 kertoo Uuden Taivaan ja Maan Jerusalemista, jossa ei ollut temppelirakennusta, sillä Jumala ja Karitsa (Jeesus) on sen temppeli. Uudessa Jerusalemissa Jeesus on Isänsä kanssa Jumalan temppeli. Raamattu todistaa myös sen, että Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan temppeli, josta tuon esille todisteet seuraavaksi.

Raamattu sanoo (Jesaja luku 2), että tulee nousta Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, Moorian vuorelle, jossa sijaitsi aikoinaan Jumalan käskystä rakennetut Jerusalemin ensimmäinen ja toinen temppeli. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Jerusalem sijaitsee Moorian vuorella, niin kuin osa Jerusalemia sijaitsi Moorian vuorella myös vanhan liiton ja Uuden Liiton aikakaudessa.

Jesaja 2:3,4 sanoo, että kun noustaan Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän (Jeesus) opettaisi teitänsä, koska Siionista lähtee laki, ja Jerusalemista Herran sana, niin Hän (Jeesus) tuomitsee pakanakansojen kesken ja säätää oikeutta monille kansoille. Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan temppeli, koska Jeesus opettaa Siionissa lakia (opetus) ja Jerusalemista lähtee Herran sana tuhatvuotisessa valtakunnassa Jeesuksen kautta. Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan keskus ja keskipiste, jonka kautta tapahtuu Herran sanan opetus, sillä Hän on veressään kertakaikkisen ja iankaikkisen uhrin kautta lunastanut itselleen kansan, joka asuu Hänen kanssaan Jerusalemissa tuhannen vuoden ajan, jossa lopullisesti tulevat toteutumaan kaikki Israelin kansalle annetut lupaukset.

Jumala lupasi antaa Aabrahamin jälkeläisille maa-alueen, joka alkaa Egyptin virrasta (Niilivirta) aina Eufrat-virtaan saakka, päättyen lännessä välimereen ja idässä aina yli Jordan-joen. Jumalan lupaama maa-alue Israelin kansalle koko laajuudessaan tulee toteutumaan tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Jotkut uskovat ovat omaksuneet väärän judaistisen opetuksen, joka sanoo ja opettaa, että Uuden Liiton ajassa Jerusalemista käsin Jeesukseen uskovien juutalaisten kautta tulee Jumalan sanan opetuksen auktoriteetti koko maailmanlaajuiselle seurakunnalle ja kaikille paikkakunnille. Jes 2:1-4 kumoaa edellä olevan väärän opetuksen, sillä se kertoo tuhatvuotisen valtakunnan ajasta, jolloin Jerusalemista lähtee laki ja Herran opetus Jeesuksen kautta. Uuden Liiton seurakunta syntyi ensimmäiseksi Jerusalemiin, josta se levisi kaikkialle maailmaan. Uudessa Liitossa Herra Jeesus on kaikkien maailman paikkakuntien Jumalan seurakuntien Ylipaimen ja opetuksen ylin auktoriteetti, eikä Jerusalemin seurakunta.

Apt 17:
22 ¶ Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.
23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: ‘Tuntemattomalle jumalalle’. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.
24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

Hebr 10:
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
......
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
.....
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Vanhan liiton aikana Herra käski kansansa rakentamaan ilmestysmajan ja temppelin, jossa Jumala ilmestyy kansalleen. Vanhan liiton aikana pappien tuli palvella Jumalaa temppelissä, joka oli ihmiskäsin rakennettu. Herra Jeesus poisti vanhan liiton järjestyksen ja temppelipalveluksen verensä ja uhrinsa kautta, kun Hän sovitti synnit ristinpuulla. Herra Jeesus asetti voimaan veressään Uuden Liiton, jossa Jumalan pelastamat ihmiset ovat Jumalan temppeli, koska Jumalan Henki asuu heissä.

Uuden Liiton järjestyksen astuessa voimaan Paavali toi esille ettei taivaan ja maan Herra asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä Jumalaa voida palvella ihmiskäsin temppeleissä. Jumala ei palaa enää kansansa kohdalla taaksepäin, eikä palauta enää temppelirakennusta tuhatvuotiseen valtakuntaan, koska Pelastaja ja Messias Jeesus on siellä Jumalan temppeli, josta lähtee Herran laki ja opetus.

Herran Jeesuksen yksi ainoa uhri syntien edestä Golgatan ristillä johdattaa Jumalan kansaa eteenpäin Jumalan pelastushistoriassa, jonka seurauksena Herra Jeesus on tuhatvuotisen valtakunnan Jumalan temppeli ja kaiken keskipiste. Sen jälkeen kun Jumala poisti ja kumosi käsintehdyn temppelirakennuksen aikakauden Jeesuksen veressä, niin Hän ei enää uudestaan palauta sitä mikä on poistettu ja kumottu.

Hebr 9:
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23 ¶ On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.

Opetus, joka sanoo, että Jumala palauttaa ja ennallistaa eläinuhrit tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Moorian vuorella on käsin rakennettu temppelirakennus on väärä opetus. Kaikki viittaukset Raamatussa, jossa viitataan tuhatvuotisen temppelin uhreihin on vertauskuvallista opetusta, koska Jumala ei palaa enää siihen minkä Hän on kumonnut tehottomana ja hyödyttömänä uuden astuessa tilalle. Vanhan liiton aikana eläinuhrin veren kautta tapahtui syntien anteeksiantaminen, jolloin se ei ollut hyödytön, vaan hyödyllinen ja tarpeellinen. Uuden Liiton ajassa eläinuhrin veri on tehoton ja hyödytön, sillä Herran Jeesuksen veressä annettu uhri on parempi syntiuhri, koska se on yksi ja kertakaikkinen uhri syntien anteeksisaamiseksi. Jumala ei enää palaa takaisin eläinuhri järjestelmään, joka on tehoton ja hyödytön Jeesuksen veren ja uhrin rinnalla. Se, joka opettaa, että eläinuhrit palaavat takaisin tuhatvuotiseen valtakuntaan halveksuu Herran Jeesuksen veren syntiuhria syntien anteeksisaamiseksi sekä Jumalan kansan pyhittämiseksi.

1 Moos 35:10 Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". -Niin hän sai nimen Israel.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Jes 59:
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.
21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.

Sak 13:
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Room 11:26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Herra antoi Jaakobille nimeksi Israel. Raamattu sanoo, että Kristus (Messias Jeesus) oli Israelin kansan kanssa erämaassa seuraten heitä. Raamatun profetian mukaan Jumala tulee pelastamaan Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa) aikojen lopulla ja näin koko Israelin (Jaakob) jäännös on pelastuva, Jumala poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Tästä syystä Raamattu puhuu Jeesuksesta Jaakobin Jumalan temppelinä, koska Jeesus on Israelin Kuningas ja Messias, Jumala, joka hallitsee Israelia Rauhanruhtinaana tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Sak 14:
16 ¶ Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.


Tämän armotalouskauden lopussa monet pakanakansat hyökkäävät Israeliin Jerusalemia vastaan, mutta hyökkääjät tuhoutuvat. Pakanakansojen tähteet tuhatvuotisessa valtakunnassa joutuvat myös tulemaan joka vuosi Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Jeesusta, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Tuhatvuotisen valtakunnan lehtimajanjuhlassa juhlitaan Jeesusta, joka on vanhan liiton uhrien ja juhlien esikuva ja täyttymys. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei tässäkään suhteessa palata vanhan liiton järjestykseen, sillä siellä lehtimajanjuhlan keskipiste on Herra Jeesus, joka on lehtimajanjuhlan esikuvan täyttymys.

Saulus-Lähetys / pp

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »