Kristuksen tulee kasvaa

22.02.2019

Joh 3:
27 Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.
28 Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty.
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.
31 Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

Jotkut opettavat Joh 3:30 jakeessa olevien sanojen Hänen (Jeesus) tulee kasvaa, mutta minun tulee vähetä tarkoittavan Johannes Kastajan palvelutyön päättymistä ja sen seurauksena ihmisten tulee nyt seurata Jeesusta, eikä enää Johannes Kastajaa. Edellä oleva opetus ei ole Raamatun sanan totuuden mukainen opetus ja ymmärrys Joh 3:30 Raamatun kohdasta.

Se on tietenkin totta, että Johannes Kastajan palvelutehtävä profeettana tulisi päättymään ja päättyi täällä maan päällä ja ihmisten tulee seurata Herraa Jeesusta, eikä Johannes Kastajaa. Joh 3:27-31 teksti- ja asiayhteys sekä alkutekstin todistus todistaa, että on kyse Jeesuksen kasvamisesta uskovan sydämessä uskon kautta ja uskovan ihmisen pieneksi tulemiseksi (koko ajan pienenemisen prosessissa) Jeesuksen kasvaessa uskovan sydämessä.

Johanneksen sanoessa, että Jeesuksen tulee kasvaa, niin kasvaa sana on alkutekstissä sijamuodossa, jonka mukaan siinä hetkessä Jeesuksen tulee kasvaa. Samoin vähetä sana on alkutekstissä sijamuodossa, jonka mukaan siinä hetkessä Johanneksen tuli vähetä. Seuraava jae Joh 30:31 todistaa edellä olevan, sillä siinä sanotaan Jeesuksen tulevan ylhäältä (taivaasta) ja olevan yli kaikkien, sillä taivaasta tuleva (Jumala tuli lihaksi Jeesuksessa) on yli kaikkien. Asia- ja tekstiyhteys opettaa kuinka uskovan ihmisen tulee tulla pienemmäksi ja pienentyä aina sitä mukaa mitä enemmän usko Jeesukseen kasvaa hänen sydämessään. Johannes Kastajan sanoessa, Hänen (Jeesus) tulee kasvaa, mutta minun vähetä, niin Johannes Kastajan palvelutehtävä profeettana ei päättynyt siihen hetkeen, vaan hän sydämessään ymmärsi, että Jeesus Messias tuli taivaasta, ollen yli kaikkien, ja hänen (Johannes) tulee uskoa Jeesukseen ja itsessään vähetä.

2 Kor 12:
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen Jumalan voima Pyhässä Hengessä tekee ja pitää ihmisen itsessään heikkona (pienenä), koska silloin kun uskova on heikko, niin silloin Jumala on Hänessä väkevä. Tämäkin Raamatun kohta lukuisten muiden kanssa opettaa siitä kuinka usko Herraan Jeesuksen tekee uskovasta pienen ihmisen, joka pienuudessaan ja heikkoudessaan on täysin riippuvainen Jumalasta, Jumalan armosta, rakkaudesta ja totuudesta.

Kun Jeesus kasvaa uskovan sydämessä, niin se pitää hänet pienenä ja tekee uskovan koko ajan pienemmäksi. Pienentyminen tarkoittaa myös itsellensä kuolemista (lihan himoille ja haluille ja kaikelle vääryydelle), jonka kautta opimme ymmärtämään yhä enemmän ja syvällisemmin Jumalan suuruutta ja Hänen suunnattoman suurta voimaansa rakkaudessa, armossa ja totuudessa.

2 Kor 4:
6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä," on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

Aarre saviastioissa, eli Jumalan kirkkaus ja voima on hauraassa ja pienessä saviastiassa (uskovassa ihmisessä), että jokainen näkisi ettei suunnattoman suuri voima ole lähtöisin ihmisestä itsestään, vaan Jumalasta. Usko Jeesukseen vaikuttaa uskovan sydämessä Jumalan kirkastamista, ei vajavaisen ihmisen kirkastamista. Tämänkin tähden usko Herraan Jeesukseen tekee uskovasta ihmisestä pienen ja Jumalasta suuren.

18.12.2020Näkökulma anteeksiantamukseen
01.11.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 2
03.10.2020Kaikkivaltias on kulta-aarre osa 1
17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020

Siirry arkistoon »