Synnit naulittu ristinpuuhun

30.10.2018

1 Piet 2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus kantoi meidän ristimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Kun Herra Jeesus naulittiin ristinpuuhun syntiemme tähden, niin myös syntimme on naulittu ristille, että saisimme syntimme anteeksi uskon kautta Häneen. 

Jes 59:12 Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi, ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan; sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me tunnemme:

Koska synti todistaa ihmistä vastaan, että hän on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan, niin siksi Jeesus kantoi syntimme ristinpuuhun, että voimme saada syntimme anteeksi, kun Herra Jeesus sovitti syntimme viemällä ne ristinpuulle, että voimme saada syntimme anteeksi.

Kol 2:
13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois 
(eksaleifosen kirjoituksen (kheirografon) säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta (arkhe) ja valloilta (eksousia) ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Colossians 2:14 - And by his commandments he cancelled the written bond of our sins, which stood against us; and he took it out of the way, nailing it to his cross - George Lamsa's English Peshitta translation

Hyvin yleinen väärä opetus Kol 2:14:sta on sellainen, joka sanoo, että Jumalan laki on naulittu ristille. Toisin sanoen, tämä väärä opetus opettaa (jotkut opettavat), että Herra Jeesus naulitsi Jumalan lain ristille, näin poistaen koko Jumalan lain, niin ettei Jumalan laki ole enää millään tavalla voimassa Uudessa Liitossa. Herra Jeesus itse sanoi ettei Hän kumonnut lakia, vaan täytti lain ja Jeesuksen kautta tuli lain muutos, joka tarkoittaa sitä, että Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen Laki.

Kol 2:13 opettaa kuolemasta rikosten (syntien) tähden ja kuinka Jeesuksen kautta meidät tehdään eläviksi Jumalalle, jolloin saamme syntimme (rikokset) anteeksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden.

Kol 2:14 sanoo kuinka Jeesus on pyyhkinyt pois kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme ja sen Hän otti pois meidän tieltämme ja naulitsi sen ristille. Mikä on kirjoitus säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja vastustajamme, joka naulittiin ristille? Moni sanoo sen olevan Jumalan laki, mutta koska Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaan muutti lain (Kristuksen laki), niin silloin Herra Jeesus ei tietenkään voinut naulita lakia ristille ja ottaa sitä pois meidän tieltämme.

Herra Jeesus kantoi syntimme ristinpuulle (1 Piet 2:24) ja meidän syntimme ovat meitä vastaan (Jes 59:12), joka tarkoittaa sitä, että kirjoitus säädöksineen oli meidän syntimme, joka naulittiin ristille. Lamsan käännös arameasta englantiin kääntää Kol 1:14:n juuri sillä tavalla mikä on jakeen sisältö ja opetus.

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois (eksaleifo),

Apostolien teoissa 3:19 käytetään sanaa eksaleifo kun puhutaan syntien pois pyyhkimisestä. Sama sana eksaleifo on Kol 1:14 kun sanotaan, että kirjoitus säädöksineen pyyhitään pois. Itse ymmärrän ja näen, että Kol 1:14 opettaa syntien pois pyyhkimisestä, sillä Herra Jeesus kantoi syntimme ruumiissaan ristinpuuhun ja naulitsi syntimme ristille syntien anteeksisaamiseksi verensä kautta.

Kheirografon sana tulee sanoista kheir (käsi) ja grafoo (kirjoittaa, kirjoitus). Kheirografon tarkoittaa kirjaimellisesti käsin kirjoitettua kirjoitusta (dokumenttia, asiakirjaa jne.). Kheirografon sana ei esiinny UT:ssa kuin yhdessä kohdassa (Kol 2:14), eikä kheirografon sana esiinny ollenkaan Septuagintassa (juutalaisten kreikankielinen käännös VT:sta).Kheirografon sanalla ei ole Raamatullista taustaa, mutta sana esiintyy muissa kreikkalaisissa teksteissä lakiterminä, jossa sitä käytettiin esimerkiksi kirjoitettuna todisteena syyllistä vastaan oikeudessa.

Rooman valtakunnassa kreikankielen sana kheirografon merkitsi oikeudellista asiakirjaa, joka velvoitti velallisen maksamaan velkansa. Jos joku oli velkaa lainatessaan rahoja tai verovelkaa, niin tuli kirjoittaa (kheirografon) virallinen velkakirja. Kun velka maksettiin pois, niin oikeuden tuomari kirjoitti velkakirjan ylitse kreikankielen sanan tetelestaitai sanan maksettu. Kun joku oli syyllistynyt rikokseen, niin tehtiin kirjoitus säädöksineen, jossa luki hänen rikoksensa ja tuomionsa, joka naulattiin tai asetettiin hänen vankityrmänsä yläpuolelle kaikkien luettavaksi.

Kun Paavali kirjoitti kirjeensä Kolossan pakanaseurakunnalle, niin hän ei valinnut Raamatullista termiä, vaan pakanoiden käyttämän oikeudellisen termin (kheirografon) käsin kirjoitetun velkakirjan sekä rikoksesta tuomitun rikollisesta tehdyn asiakirjan, hänen rikoksestaan ja tuomiostaan kuvaamaan sitä kuinka Herra Jeesus kantoi meidän syntimme ristille, nauliten syntimme ristille, että saisimme syntimme anteeksi Hänen verensä ja sovituksensa kautta.Kheirografon sanan tausta paljastaa ja todistaa meille myöskin sen, että totisesti Jeesus naulitsi syntimme ristinpuulle, ei Jumalan lakia.

Juutalaiset tunsivat ja tiesivät syntinsä Jumalan edessä, koska heillä oli Pyhät Kirjoitukset. Pakanoille Pyhät Kirjoitukset eivät olleet tuttuja ja sen takia Paavali kirjoitti Kol 2:14:ssa sanan kheirografon, että pakanauskovat ymmärtäisivät sen kuinka Jeesus oli naulinnut heidän rikoksensa (syntinsä) ristinpuuhun ja lunastanut (ostanut itselleen) heidät vapaaksi synneistään ja rikoksistaan verensä ja sovitustyönsä kautta.

Kol 2:13-15:ssa apostoli Paavali käyttää synneistä sanaa rikokset, jotka annetaan anteeksi sen tähden koska Herra Jeesus naulitsi syntimme ristinpuuhun, antaen syntimme anteeksi ja ostaen (lunastanut) meidät itselleen verensä ja sovitustyönsä kautta. Kheirografon sanan tausta asiakirjasta, joka kertoi syyllisen rikoksista oli pakanoille tuttua ja siksi Paavali käytti näitä termejä, että pakanat ymmärsivät selkeästi mistä oli kyse kun Jeesus naulitsi syntimme ristinpuuhun ja sovitti syntimme. 

Room 8:
1 ¶ Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Jes 53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Roomalaiskirjeessä 8 luvussa ja jakeessa 3 sanotaan Herran Jeesuksen tuominneen synnin lihassa, jonka tähden Hän myös naulitsi synnin rikkomukset ristinpuuhun. Synnistä täytyi rangaista kuolemalla, ja siksi Herra Jeesus kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi meidän puolestamme sekä naulitsi synnin rikokset ristinpuuhun, että synnit saivat tuomion ja rangaistuksen sekä anteeksiantamuksen Herran Jeesuksen veren ja lunastustyön kautta.

Joh 19:
17 Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.
18 Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.
19 ¶ Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".
20 Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi.
21 Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: ‘Juutalaisten kuningas’, vaan että hän on sanonut: ‘Minä olen juutalaisten kuningas’."
22 Pilatus vastasi: "Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin".

Mark 15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS. (King James Version 1769)

Rooman valtakunnassa oli tapana kirjoittaa ristiinnaulitun pään yläpuolelle kuolemaantuomitun rikos, josta hänet oli tuomittu kuolemaan. Herra Jeesus ei ollut rikollinen, eikä syntinen, vaan Hän on ihan oikeasti juutalaisten Kuningas, joka kirjoitettiin Hänen "rikoksensa syyksi", josta Hänet tuomittiin kuolemaan. Samalla tavalla Herra Jeesus naulitsi ristinpuuhun meidän syntimme ja rikoksemme, eli synnin velkakirjamme (kirjoitus säädöksineen). Raamattu todistaa monella tavalla, että meidän syntimme (käyttäen ilmaisua velkakirjaa - rikoksen tekijän syytekirjaa) naulittiin ristille yhdessä Jeesuksen kanssa, ei Jumalan lakia.

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty (tetelestai)," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Maallinen oikeuden tuomari kirjoitti maksetun velkakirjan ylitse sanan tetelestai, mutta kun Herra Jeesus osti meidät itselleen verensä ja sovitustyönsä kautta, niin Hän huusi ristillä tetelestai, koska Hänen veressään meidän syntimme on annettu anteeksi, kun uskomme Häneen. Herra Jeesus naulitsi syntimme ristinpuuhun ja pyyhki pois verensä ja sovitustyönsä kautta meidän synnit teot, jotka me kaikki olemme omin "käsin kirjoittaneet".

Jos opetamme Herran Jeesuksen naulinneen Jumalan lain ristille, niin silloin opetamme vaarallista väärää oppia, koska Herra Jeesus ei kumonnut lakia, eikä poistanut lakia pois Jumalan kansalta Uudessa Liitossa, vaan muutti sen lain muutoksella, Kristuksen Laiksi, jonka kautta meidän tulee uskoa Häneen niin kuin Raamattu opettaa.

Lain muutos Herran Jeesuksen veressä asetti voimaan Kristuksen Lain, jonka mukaisesti usko vahvistaa Uuden Liiton lain, Kristuksen Lain (Room 3:31) ja ojentautuu uskossa Kristuksen Lain opetuksen mukaisesti. Uudessa Liitossa kukaan ei pelastu lain tekojen noudattamisen kautta, ei Kymmenen Käskyn opetuksen noudattamisen kautta, ei Kristuksen Lain noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, uskon kautta Messias Jeesukseen.

1 Piet 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

Room 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

Ef 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia (arkhe) vastaan, valtoja (eksousia) vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Kun Herra Jeesus oli naulinnut meidän syntimme ristinpuuhun, niin Hän riisui synnin aseet pois henkivalloilta koskien uskovien pelastusta Jumalan armosta. Kol 2:15 käyttää samoja sanoja hallitukset (arkhe) ja vallat (eksousia) kuin mitä Ef 6:12 käyttää henkivalloista, joita vastaan meillä on taistelu. Tämäkin yksityiskohta todistaa sen, että Jeesus naulitsi synnin ristinpuuhun, antaen verensä kautta synnit anteeksi, eikä saatana voi enää syyttää meitä näiden anteeksi annettujen syntien kautta, sillä Jeesus asetti henkivallat häpeän alaiseksi, sillä Jeesus voitti omaksensa verensä kautta lunastamansa ihmiset, jotka olivat saatanan orjuudessa, mutta nyt Jeesuksen voiton kautta uskon kautta Häneen he ovat nyt Jumalan omat, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Saulus-Lähetys / p.p


17.08.2020Näkyleipien esikuvallinen opetus on saanut täyttymyksensä Uudessa Liitossa
04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky

Siirry arkistoon »