Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"

19.10.2018

Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti". Miksi? Siksi, että se kyseenalaistaa Herran Jeesuksen arvovallan ja auktoriteetin pakanauskomuksien kautta. Väitän, että jos kirkkokunnat eivät olisi hyväksyneet evoluutiota Jumalan luomisprosessiksi, niin kuin teistiset evolutionistit tekevät, niin länsimaat eivät olisi niin maallistuneita kuin ne nyt ovat. Jos kirkkokunnat olisivat menneinä vuosikymmeninä pitäytyneet tiukasti Raamatun sanaan ja selittäneet havaitut tosiasiat luonnossa Raamatun kuvaaman historian kautta, niin luomisoppia opetettaisiin yhä tänään kouluissa lapsille.

Luomisopin opettamisen johdonmukaisena seurauksena yhteiskunta olisi arvotietoinen kristillisestä näkökulmasta katsottuna. Tämän johdonmukainen seuraus olisi se, että esim, pyöriä ei tarvitsisi lukita eikä niitä varastettaisi (niin kuin oli muutamia vuosikymmeniä sitten). Nyt ne viedään vaikka ne olisivat lukossakin.

Länsimaisen kulttuurin maallistumisen syy onkin pitkälti siinä, että useat kirkkokuntien johtajat ovat tehneet kompromissin pakanauskomuksien (kehitysopin) kanssa ja tämän kompromissin johdonmukainen seuraus on lisääntynyt epäusko Raamatun arvovaltaa kohtaan. Tämän epäuskon siemenen tuotoksen voimme nyt konkreettisesti havaita yhteiskunnassa, kun ihmiset pitävät Raamattua satukirjana, koska heidät on johdettu uskomaan pakanauskomuksiin, jotka ovat Raamatun ilmoituksen vastaisia.

Ev.lut kirkon nettisivuilla sanotaan näin:

  • "Luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian luonnontieteellisenä selitysmallina olevan ristiriidassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on kokonaisvaltainen uskonnollinen tulkinta elämän ihmeestä ja sen synnystä. Evoluutioteoria on totena pidetty luonnontieteellinen selitysmalli lajien kehittymisestä." 

Suomen ev.lut. kirkko hyväksyy virallisesti evoluutioteorian. He pitävät luomisuskoa uskonnollisena tulkintana elämän ihmeestä ja synnystä ja evoluutioteoriaa tosiasiana lajien kehittymisestä. Toisin sanoen luterilainen kirkko on virallisesti teistisen evoluution kirkko. Luterilainen kirkko on niin sokaistunut, ettei se ymmärrä sitä, ettei evoluutioteoria ole mikään luonnontieteellinen tosiasia, vaan päinvastoin se on nimenomaan uskonnollinen tulkinta. Me emme voi tieteellisesti todistaa miten elämä sai alkunsa menneisyydessä ja siksi kaikki elämän alkua koskevat selitykset ovat tieteelliseltä kannalta katsottuna uskonnollisia tulkintoja. Emme myöskään pysty tieteellisesti todistamaan miten lajit kehittyivät menneisyydessä, koska emme pääse enää menneisyyteen havainnoimaan kyseisiä tapahtumia. Näin myös lajien kehittyminen menneisyydessä on tieteelliseltä kannalta katsottuna aina uskonnollinen tulkinta.

Joten miksi ihmeessä luterilainen kirkko antaa pakanauskomukselle eli kehitysopille luonnontieteellisen tosiasian arvon, vaikka kyseessä on vain uskonnollinen tulkinta? Jo Anaximander Miletolainen (610-547 e.Kr) uskoi, että kaloista tuli maalla eläviä eläimiä ja näistä ihmisiä. Luterilainen kirkko on tehnyt kompromissin pakanuuden kanssa ja sen seurauksena Suomikin on maallistunut, koska edes kirkossa ei korkein auktoriteetti kuulu enää Jeesukselle, niin miksi se kuuluisi sitten muuallakaan yhteiskunnassa.

Miten teistinen evoluutio kyseenalaistaa Jeesuksen auktoriteetin ja arvovallan? Kaikista selkeimmin tämä näkyy kysymyksessä maailman iästä. Geologica 2007 on maallistuneen näkemyksen suurteos maailman geologiasta. Kirja kuvaa geologista aikaa sivulla 26 seuraavasti:

  • "Geologista aikaa voidaan verrata johonkin tuttuun ja helposti esitettävään aikamittaan, kuten tavallisen kellotaulun 12 tuntiin. Toisinaan opettajat havainnollistavat asiaa käyttämällä WC-paperirullaa, jonka he kerivät auki pitkin koulun käytävää. Maan 4,6 miljardia vuotta pitkä historia mahtuu yhteen 1000 arkin rullaan - tarkalleen ottaen 920 arkkiin, kun yksi arkki edustaa 5 miljoonaa vuotta. 

Kun lähtee kävelemään paperin alkupäästä, Maan synnystä, joutuu heti kulkemaan 85% koko paperivanan mitasta ennen kuin yksinkertaiset pehmeäkudoksiset merieliöt ilmestyvät edicarakauden alussa, noin 650 miljoonaa vuotta sitten. Parikymmentä arkkia lisää ja eliöiden monimuotoisuus kasvaa räjähdysmäisesti fanerotsooisen eonin kambrikaudella noin 542 miljoonaa vuotta sitten... 

Dinosaurukset ja lukuisat muut eläimet ja kasvit häviävät liitukauden lopun suuressa joukkotuhossa vain 13 arkin (65 miljoonan vuoden) päässä rullan lopusta. Kokonsa puolesta lähinnä kettua muistuttava hevosen esi-isä ilmestyy, kun arkkeja on jäljellä enää kymmenen. Valaat, lepakot ja apinat ilmaantuvat viiden arkin päässä lopusta ja oma sukumme, Homo, alle puolen arkin päässä. Varhaisimmat nykyihmiset (Homo sapiens) astuvat näyttämölle viimeisen arkin viimeisessä neljäskymmenesosassa (130 000 vuotta sitten), joten muistiin merkitty historiallinen aika käsittää vain muutamia kuituja viimeisen arkin lopusta."

Tässä Geologican WC-paperirulla esimerkissä tulee selkeästi esille se, kuinka evoluutioteorian mukaan nykyihmiset ilmaantuvat maailmaan aivan maailman tähän astisen historian lopussa (1000 arkin rullan viimeisen arkin loppu kuiduilla.) Teistisen evoluution mukaan Aadam ja Eevakin olisivat eläneet (sikäli, kun heitä edes heidän mukaansa oli) miljardeja vuosia maailman luomisen jälkeen. Tämä on tärkeää nyt ymmärtää, sillä tämä on täysin vastakohta sille mitä Herra Jeesus sanoi ihmisen ilmaantumisesta maailmaan.

  • Hän (Jeesus) vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'. (Matt.19:4)  
  • Mutta luomisen alusta on Jumala heidät luonut mieheksi ja vaimoksi. (Mark.10:6)

Jeesuksen mukaan Aadam ja Eeva luotiin luomakunnan alussa, ei miljardeja vuosia luomisen jälkeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, että ihminen luotiin tarkalleen kuudentena päivänä maailman alusta lukien. Toisin sanoen WC-paperirulla esimerkkiä käyttäen kuudes päivä alusta lukien olisi ensimmäisen arkin ensimmäisessä kuidussa, eli luomisen alussa, juuri niin kuin Jeesus sanoi.

Pointti on nyt se, että Raamattu ilmoittaa Jeesuksen olevan itse Totuus ja Luojajumala. Jos Jeesus erehtyi siinä milloin ihminen luotiin, niin Hän ei voisi olla Totuus ja sitä kautta myöskään Luojajumala (Herra) ja siten koko evankeliumi menettäisi merkityksensä. Luterilaisen kirkon virallinen kannanotto pitää evoluutioteoriaa totena ja siten he epäsuorasti esittävät, että Jeesus on erehtynyt siinä, milloin ihminen ilmaantui maailmaan. Huomautan vielä, että edellä olleet Jeesuksen lainaukset eivät ole mitään symbolista kuvausta, vaan selkeä historiaan liittyvä huomautus.


jeesus_ja_maailman_ika.png

Teistinen evoluutio tekee Jeesuksesta valehtelijan ja siten se pilkkaa Jeesuksen herruutta. Näin siksi, että teistinen evoluutio tekee kompromissin pakanauskomusten kanssa ja yrittää tulkita Raamattua näiden pakanauskomusten valossa. Tällöin Raamattu ei ole ylin auktoriteetti jonka valossa asiat tulkitaan, vaan pakanauskomus (kehitysoppi) on korkein auktoriteetti, joka määrää miten Raamattua on tulkittava. Teistisen evoluution mukaan Raamattua ei voi ottaa niissä kohden historiallisena ilmoituksena joissa Raamattu on evoluutioteoriaa vastaan. Näin teistinen evoluutio tuhoaa Raamatun arvovallan ja antaa auktoriteetin pakanuudesta nouseville uskomuksille. Tämän vuoksi teistinen evoluutio on harhaoppien äiti.

Entä iänmääritys?

No todistaako iänmääritys maailman olevan miljardien vuosien ikäinen? Ei todellakaan. Geologica sortuu myös alkeelliseen päättelyyn, kun se pyrkii todistamaan maailman miljardien vuosien iän. Geologicassa todetaan sivulla 26:

  • "Kenelläkään ei ollut käsitystä maan todellisista absoluuttisista ikävuosista, ennen kuin kivistä löydettiin "geologisia kelloja". Nämä "kivikellot" perustuvat tavallisten mineraalien (kuten zirkonin) kiteiden sisään jääneisiin radioaktiivisiin aineisiin (esimerkiksi uraaniin), joita löytyy monista kivistä. Kun radioaktiivisen aineen täsmällinen hajoamisnopeus tunnetaan, voidaan määrittää sitä sisältävän mineraalin ikä. Tämä tapahtuu mittaamalla kiteestä radioaktiivisen aineen ja sen hajoamistuotteen määrien suhde. Mitä vanhempi kivi, sitä enemmän se sisältää hajoamistuotetta. Vanhin tunnettu zirkonikide syntyi 4,4 miljardia vuotta sitten."

Se, että evolutionistit väittävät tällaisen "kivikellon" olevan olemassa perustuu todella ihmeelliseen tulkintaan ajanmittauksesta. Sillä se on ilmeistä, ettei pelkkä radioaktiivisen aineen tämän hetkinen hajoamisnopeus voi kertoa meille milloin kivi muodostui, muuta kuin silloin jos teemme  kiven historiasta oletuksia, joita emme voi mitenkään tietää ja todistaa, ja jos näin on, niin meillä ei ole mitään "kelloa". Ja juuri tällaisia oletuksia (uskomuksia) radioaktiivisessa iänmäärityksessä joudutaan aina tekemään.

Tutkijat eivät voi mitenkään tietää (koska eivät ole olleet paikalla mittaamassa ja havainnoimassa), sitä mikä oli radioaktiivisen aineen ja sen hajoamistuotteen lähtösuhde (esim, että alussa ei ollut olemassa tytär-isotooppia, tai että tiedämme sen pitoisuuden). He eivät voi myöskään tietää sitä onko saastumista tapahtunut kiven historiassa. Kivikellon olemassaolo vaatisi, että järjestelmät olisivat olleet suljettuja siten, että lähtöaina tai tytär-isotooppeja ei ole kadonnut tai lisätty. Kalliot eivät kuitenkaan todellakaan ole tällaisia suljettua systeemejä. He eivät voi myöskään tietää, että hajoamisnopeudet olisivat olleet aina samoja. Kun tutkijat katsovat "kivikelloa", niin heidän täytyy aina olettaa nämä asiat joita he eivät voi historiasta tietää ja kalibroida järjestelmänsä näiden todistamattomien oletusten pohjalta. Täten kivikello ei ole oikeasti mikään kello, vaan uskomusjärjestelmä. Tätä ei tietenkään kerrota, ainakaan selkeästi, vaan puhutaan vain kellosta ja "tiedosta".

Jos meillä kuitenkin olisi varma suljettu systeemi ja aine jonka hajoamisnopeuden tiedämme, niin sen perusteella voisimme tietää näytteen maksimaalisen iän. Itseasiassa meillä on tällainen suljettu systeemi, sillä timantit ovat maailman kovinta ainetta ja siten niiden sisältö on niin sanotusti "saastumaton". Radiohiili on aine, jonka hajoamisnopeuden me tunnemme. Radiohiiltä syntyy, kun nopeasti liikkuvat neutronit osuvat typpeen ilmakehässä ja muuttavat sen radiohiileksi. Radiohiili on epävakaata ja hajoaa hitaasti takaisin typeksi. Puolet radiohiilestä hajoaa takaisin typeksi noin 5800 vuodessa. 

Täten yli 50 000 vuoden ikäisessä näytteessä ei pitäisi olla havaittavaa radiohiiltä. Kun timantteja on tutkittu maailman luotettavimmissa laboratorioissa, on niiden sisältä löydetty mitattavia määriä radiohiiltä, joka ei ole vielä kerennyt muuttua typeksi. Timanteista joidenka iäksi on otaksuttu jopa 3 miljardia vuotta. Se, että niiden sisältä löytyy radiohiiltä, on vahva osoitus sen puolesta etteivät ne todellisuudessa ole kuin muutamia tuhansia vuosia vanhoja, sillä ne ovat varma suljettu systeemi. Timantit syntyvät syvällä maanvaipassa ja se, että ne sisältävät radiohiiltä on vahva osoitus sille, että maailma on itseasiassa vain tuhansien vuosien ikäinen.

Seuraavalla videolla kerron timanteista ja radiohiiliajoituksesta enemmän:Teistinen evoluutio on vastaan Herran Jeesuksen sanaa ja se on vastaan myös luotettavimpia ajoitusmenetelmiä. Teistinen evoluutio perustuu pakanauskomuksiin, jotka ovat niin Raamatun kuin tieteellisten havaintojen vastaisia. Teistinen evoluutio nousi pinnalle, kun ihmiset luulivat tieteen osoittaneen Raamatun ensimmäiset luvut symboliseksi kerronnaksi ja silloin useat kirkkokunnat alkoivat tehdä kompromisseja, niin sanottujen tieteellisten selitysten kanssa, jotka todellisuudessa olivat pakanauskomuksia. Luonnontiede ei edes tue näitä pakanauskomuksia, joiden kanssa kirkot ovat tehneet kompromisseja, vaan luonnontiede tukee oikein tulkittuna nimenomaan Raamatun ensimmäisten lukujen kirjaimellista tulkintaa.

  • "Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne! " (1.Tim.6:20-21)

Saulus-Lähetys / T.T

09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta

Siirry arkistoon »