Jumalan hyvästä huolenpidosta

11.10.2018

Psalmi 95 kehottaa kohottamaan ilohuudon ja riemuhuudon Herralle, joka on pelastuksemme kallio. Psalmi 95 sanoo myös Herran olevan suuri Jumala ja suuri Kuningas yli kaikkien jumalien (epäjumalien). Samainen  psalmi kertoo Jumalan olevan kansansa Jumala, jota Hän paimentaa ja kätensä kaitsee. Raamatun opetuksen mukaan Jumala on kansansa Kuningas ja silloin kun Herra Jumala saa olla kansansa Kuningas, niin saamme olla Hänen hyvässä huolenpidossaan. Harvemmin ajattelemme Jumalan Kuninkuutta, mutta Raamattu puhuu monessa kohden Jumalan Kuninkuudesta. Kuninkuus tarkoittaa ylintä auktoriteettia ja valtaa. Herra Jumala on Kaikkivaltias Jumala, joka on näkymättömän ja näkyväisen maailmankaikkeuden ylin auktoriteetti ja Valtias, eli Kuningas ja kuningasten Kuningas. Silloin kun Herra Jumala saa olla kansansa Kuningas, ylin auktoriteetti ja ainoa Valtias, niin Herran kansa saa olla Jumalan hyvän huolenpidon kohteena. Jos syrjäytämme Jumalan Kuninkuuden, niin silloin joudumme pois Jumalan hyvästä huolenpidosta ja saamme kokea tuskaa, ahdistusta, kärsimyksiä ja suuria tappioita.

Toisen Mooseksen kirjan luku 14 kertoo kuinka Israelin kansa oli päässyt pois Egyptin orjuudesta Jumalan avulla. Egyptin Faarao lähti koko sotajoukkonsa kanssa ajamaan takaa israelilaisia. Faaraon ollessa lähellä isralilaiset pelästyivät ja sanoivat Moosekselle: "Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä! Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan: Anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan."

Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa."

Vaaran uhatessa Herra käski israelilaisten lähteä liikkeelle ja Herra sanoi Moosekselle: "nosta sauvasi ja ojenna kätesi meren yli ja halkaise se, niin että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten". Jumalan enkeli, joka kulki Israelin kansan edellä siirtyi kulkemaan heidän taaksensa, jonka seurauksena pilvenpatsas siirtyi heidän edeltänsä heidän taaksensa. Pilvenpatsas tuli egyptiläisten ja israelilaisten väliin ja pilvi oli pimeänä egyptiläisille, mutta näytti valoansa koko yön israelilaisille. Kumpikaan joukko ei voinut koko yönä lähestyä toinen toisiansa. Herran käskystä Mooses ojensi kätensä meren yli. Herra Jumala vahvan itätuulen kautta puhalsi koko yön, jonka seurauksena meri väistyi jakautuen kahtia ja muuttuen kuivaksi maaksi. Israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. Egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä, ajoivat israelilaisia takaa ja tulivat heidän perässänsä keskelle merta.

Aamuvartion tullessa Herra katsoi egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä ja saattoi hämminkiin egyptiläisten joukon. Herra antoi egyptiläisten vaunujen pyörien irtautua ja rikkoutua, niin että heidän oli vaikea päästä eteenpäin. Tämän tapahduttua egyptiläiset sanoivat: "Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa egyptiläisiä vastaan". Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätesi meren yli, että vedet palautuisivat ja peittäisivät egyptiläiset, heidän sotavaununsa ja ratsumiehensä". Mooseksen ojentaessa kätensä meren yli meri palasi paikoillensa aamun koittaessa ja egyptiläiset pakenivat päälle tulevaa merta. Herra Jumala  syöksi egyptiläiset keskelle merta. Vedet palasivat kuivaan kohtaan peittäen egyptiläisten  sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon sotajoukon, joka oli seurannut israelilaisia mereen eikä yksikään egyptiläisistä pelastunut.

Mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. Niin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä, ja Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Ja Israel näki sen suuren teon, jonka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja uskoi hänen palvelijaansa Moosesta. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren; he sanoivat näin: "Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea; hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä".

Kun Jumala saa olla kansansa ainoa Valtias ja Kuningas, niin silloin Jumalan kansa saa olla Jumalan hyvän huolenpidon kohteena. Kun Jumala saa olla kansansa ainoa Valtias ja Kuningas, niin silloin Jumalan kansa kulkee vahingoittumattomana vihollisen hyökätessä sitä vastaan. Kun Jumala sai olla kansansa ainoa Valtias ja Kuningas, niin Israelin kansa selviytyi ehjin nahoin kaislameren ylityksestä täysin vahingoittamattomana, mutta vihollisen joukot tuhoutuivat täydellisesti. Jos sinun elämässäsi Jumala saa olla ainoa Valtias ja Kuningas, niin sinäkin saat kulkea Kristuksen kanssa voittosaatossa ehyenä ja vahingoittumattomana, eikä synti ja vihollinen voi sinua kukistaa, mutta sen sijaan vihollisen voima kokee täydellisen tappion.

Kuiva meren pohja oli Jumalan täydellinen teko ja ihme, joka oli tarkoitettu vain ja ainoastaan Jumalan kansan kuljettavaksi ja siksi vihollinen ei voinut kulkea sitä pitkin, vaan tuhoutui täydellisesti. Pimeyden vallassa oleva ei kykene vaeltamaan valkeuden tiellä, koska vain valkeuden lapsi on kykenevä kulkemaan valkeudessa Jumalan avulla, Jumalan voiman kautta, Jumalan armosta. Kiitosmieli, pelastuksen riemu, kiitollisuus ja kunnioitus Jumalaa ja Hänen tekojansa kohtaan tulee olla uskovan ihmisen sydämen asenne.

Kun Israelin kansa piti halpana (halveksui, ylenkatsoi) Jumalan Kuninkuuden, niin he sanoivat profeetta Samuelille, että aseta meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on. Kun Israelin kansa syrjäytti Jumalan olemasta heidän ainoa Valtias ja Kuningas, niin sen jälkeen Israelin kansa joutui kärsimään miestappioita vihollisia vastaan sekä kuolemaa ja kärsimystä.

Kun uskova kokee elämässään vastoinkäymisiä, niin ne voivat tulla hänen elämäänsä siitä syystä, että Herra koettelee rakastaako uskova Herraa, uskovan syntien seurauksena tai vihollisen hyökkäyksen takia. Jos vastoinkäymisissä kapinoimme ja syytämme Jumalaa, niin emme ole kasvaneet uskossa oikeaan suuntaan, vaan olemme lihallisia ja sielullisia uskovia, jonka keskipiste on lihallinen ja sielullinen sekä uskonnollinen elämä, mutta ei hengellinen elämä Jumalan sanan totuuden mukaan. Jos joku uskova on ahdistunut elämän koettelemuksissa, niin meidän tulee ymmärtää ja rakastaa häntä sekä pyrkiä rukoilemaan Jumalalta viisautta kuinka voisimme olla auttamassa ja tukemassa häntä näkemään ja uskomaan Jumalan mahdollisuuksiin hänen elämänsä karikoissa ja hädässä.

Sef 3:17 Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee."

Jos uskot ja ymmärrät Jumalan olevan Kuningas ja sinun Sankarisi, joka auttaa sinua, ilolla iloitsee sinusta, vaikka Hän olisi ääneti, koska Hän rakastaa ja riemulla riemuitsee sinusta, niin silloin sinulla ei ole missään olosuhteissa syytä niskurointiin ja kapinaan Jumalaa vastaan.

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jesajan luku 61 on profeetallinen sana Herrasta Jeesuksesta, joka tuo pelastuksen Häneen uskoville ihmisille (Herran Jeesuksen veri, kuolema ja sovitustyö luetaan sinun hyväksesi uskon kautta Häneen). Pelastuksen jälkeinen ensimmäinen ja tärkein asia uskon elämässä mitä Herra Jeesus tekee on uskovan ihmisen särjetyn sydämen sitominen (synnin rikkoman ihmismielen parantaminen ja eheyttäminen), jonka jälkeen Jumalan sanan totuus tuo vapautta uskovalle ihmiselle. Tämän jälkeen murheet vaihtuu iloon Herrassa sekä masennukset ylistyksen riemuun Herrassa. Kun kasvat uskossa ja käyt läpi edellä olevaa Raamatullista uskonkasvunprosessia, niin silloin et enää niskuroi Jumalaa vastaan etkä syytä Häntä tai kapinoi Häntä vastaan, vaan kuljet riemumielellä pelastuksen riemussa ylistäen Jumalan suuria tekoja.

Saulus-Lähetys / P.P

09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta

Siirry arkistoon »