Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi

06.06.2018

Matt 26:
26 ¶ Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristinpuulla syntien anteeksiantamiseksi ja jokainen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen saa syntinsä anteeksi Jumalan armosta. Uusi Liitto on veriliitto Jumalan ja ihmisen välillä Herran Jeesuksen sovitusveren kautta. Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä syntien anteeksiantamuksen kautta.

Kol 1:
12 ¶ Ja kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa,
13 Joka meitä pimeyden vallasta pelasti ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan,
14 Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus, (Biblia)

Kun Herra Jeesus verensä kautta lunastaa ja pelastaa ihmisen, joka tekee parannuksen (katumus, syntien tunnustaminen, mielenmuutos) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala siirtää ihmisen pimeyden ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan osoituksena syntien anteeksiantamuksesta ja osallisuudesta pelastukseen sekä iankaikkiseen elämään.

Hepr 9:
20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Hepr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hepr 13:
20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,

Jumala on säätänyt laissaan (opetuksen sana ja ilmoitus) syntien anteeksiantamuksen tapahtuvan verenvuodattamisen kautta, koska syntisen ihmisen pahat teot voi sovittaa vain viattoman uhrin veri ja kuolema. Vanhan liiton uhrit olivat esikuvaa Herran Jeesuksen kautta tapahtuvasta viattomasta syntiuhrista, jonka veren kautta tapahtuu kertakaikkinen ja iankaikkinen syntien anteeksiantamus. Uskovan ihmisen armosta pelastumisen perustus on viattoman ja syyttömän Herran Jeesuksen veri ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi.

Hepr 13:
11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.
12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.
13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin," hänen pilkkaansa kantaen;
14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.
15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
16 Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.

3 Moos 6:
24 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
25 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Tämä on laki syntiuhrista. Siinä paikassa, missä polttouhri teurastetaan, teurastettakoon myös syntiuhri Herran edessä; ja se on korkeasti-pyhä.
26 Pappi, joka syntiuhrin uhraa, syököön sen; pyhässä paikassa se syötäköön, ilmestysmajan esipihalla.
27 Jokainen, joka sen lihaan koskee, on pyhäkölle pyhitetty, ja jos sen verta on pirskunut vaatteille, niin pese pyhässä paikassa se, mihin sitä on pirskunut.
28 Ja saviastia, jossa se keitetään, rikottakoon; jos se on keitetty vaskiastiassa, hangattakoon astia puhtaaksi ja huuhdottakoon vedellä.
29 Jokainen miehenpuoli papeista saakoon sitä syödä; se on korkeasti-pyhää.
30 Mutta mitään syntiuhria, jonka verta viedään ilmestysmajaan sovituksen toimittamista varten pyhäkössä, älköön syötäkö, vaan se poltettakoon tulessa."

Hepr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
.........................
24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.
25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,
26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.
 

VL:n järjestyksessä ylimmäinen  pappi vei kerran vuodessa suurena sovituspäivänä syntiuhrieläimen verta kaikkeinpyhimpään pirskottaen armoistuimen päälle seitsemän kertaa syntiuhrin verta (numero seitsemän kertoo Jumalan täydellisistä teoista). Kun VL:n ylimmäinen pappi vei suurena sovituspäivänä syntiuhrin verta syntien sovitukseksi kaikkeinpyhimpään, niin yhtään ihmistä ei saanut olla ilmestysmajassa, siihen saakka kunnes hän oli tullut sieltä pois ja oli toimittanut itsellensä ja perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen. VL:n järjestyksen mukaisesti syntiuhrin uhraavan papin tuli syödä syntiuhri pyhässä paikassa, ilmestysmajan esipihalla. VL:n järjestyksen mukaan suurena sovituspäivänä uhrattujen syntiuhrieläinten nahkaa, lihaa ja sisälmyksiä ei kuitenkaan saanut syödä, vaan ne piti viedä leirin ulkopuolelle poltettavaksi.

Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka oli synnitön sekä viaton ja Hänen sovitusverensä syntien anteeksisaamiseksi vuodatettiin Herran edessä. Herran Jeesuksen veri tuo iankaikkisen sovituksen, koska Hän itse oli ja on viaton sekä täydellinen ja Hänen syntiuhriaan ei enää koskaan toisteta ja siksi se on täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri syntien sovitukseksi. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen menneen oman verensä kautta kaikkeinpyhimpään, joka ei ollut ihmiskäsin tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus kuoli, niin Hän nousi kuolleista ja meni taivaaseen Isänsä oikealle puolelle, koska Hän oli verensä kautta saanut aikaan iankaikkisen lunastuksen. VL:ssa suurena sovituspäivänä ilmestysmajassa ei saanut olla uhrien uhrauksen aikana ketään muuta kuin ylimmäinen  pappi, joka oli esikuvaa Herran Jeesuksen syntiuhrista, sillä Hän yksin on ainoastaan kelvollinen astumaan Isä Jumalan eteen Ylimmäisenä Pappina suoritettuaan iankaikkisen syntien sovituksen oman verensä kautta.

VL:n suuren sovituspäivän syntiuhria ei saanut syödä, vaan se piti polttaa ja hävittää leirin ulkopuolella. Herran Jeesuksen sovitusveren vuodattaminen ja syntiuhrina kuoleminen piti suorittaa leirin ulkopuolella (ulkopuolella ilmestysmajan, temppelin, Jerusalemin muurien), koska Hänen piti VL:n esikuvan mukaan kärsiä ulkopuolella leirin, pyhittääkseen UL:n kansan oman verensä kautta. Herra Jeesus täytti VL:n suuren sovituspäivän esikuvan, sillä Hänet tapettiin temppelin ja Jerusalemin ulkopuolella esikuvan täyttymyksen tähden, syntien sovittamiseksi iankaikkisesti.

VL:ssa ulkopuolella leirin oleminen kuvasi usein asioita, joilla ei ollut arvoa ja jotka olivat häpeällisiä ja siksi ne piti hävittää, tuhota tai polttaa ulkopuolella leirin. Itse koen, että Jumala asetti ja sääti suuren sovituspäivän syntiuhrin nahan, lihan ja sisälmyksien polttamisen ja hävittämisen pitäneen tapahtuvan ulkopuolella leirin, koska se kuvaa sitä kuinka ihminen ei syntisenä arvosta Jumalan tekoja, vaan pitää niitä arvottomina itselleen synnin kapinan tähden. Jumala kuitenkin rakastaa luomaansa ihmistä ja pelastaa jokaisen ihmisen, joka vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen syntiuhri verensä kautta on Jumalalle kelpaava uhri ja siksi Jeesuksen täydellisyys luetaan sen ihmisen hyväksi, joka suostuu vastaanottamaan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan armo ja rakkaus on äärimmäisen suurta ja jaloa.

Saulus-Lähetys / pp

04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus

Siirry arkistoon »