Koetteleminen ja pyhityselämä

22.03.2018

Rakastakaamme toinen toisiamme, olkaamme toisillemme armollisia ja muistakaamme, että kaikki tulee koetella sävyisyyden Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta, niin kaikkien uskovien julistus, opetus ja uskonkäsitykset kuin minunkin kirjoitukseni:

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa (dokimadzo) kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Room 12:
1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne (dokimadzo), mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Kreikankielen dokimadzo sana tarkoittaa tutkia ja koetella. Klassisessa kreikassa dokimadzo sanaa käytettiin metallien tai rahojen tutkimisesta, jossa pyrkimys oli tutkia ja koetella metallien ja rahojen aitoutta, jonka tarkoitus oli erottaa aito väärennöksistä. Dokimadzo sana merkitsisi myös hyväksyttyä ja tunnustettua tutkimisen ja koettelemisen seurauksena.

Raamattu opettaa koettelemaan kaiken minkä sanotaan olevan Jumalasta ja tapahtuvan Herran Jeesuksen kautta. Koettelemisen ja tutkimisen tarkoituksena on erottaa Jumalan hyvä tahto (totuus, Pyhän Hengen vaikutus) kaikenalaisesta pahasta (synti, väärä opetus, eksytys jne.). Toisin sanoen koettelemisen tarkoitus on oppia pitämään kaikki se hyvä mikä on Jumalasta ja oppia karttamaan kaikenlaista pahaa ja sen seurauksena Jumala pyhittää uskovan ihmisen kokonaan, eli hänen henkensä, sielunsa ja ruumiinsa. Jumala on uskollinen ja pyhittää meidät, jos me teemme oman osuutemme koettelemalla kaiken, pitäen sen mikä hyvää on ja hylkäämme ja kartamme kaikenlaista pahaa.

Jos emme koettele asioita, joiden sanotaan olevan Jumalasta, niin emme kykene erottamaan hyvää pahasta, emmekä opi uskomaan Herraan Jeesukseen totuudessa ja hylkäämään syntiä, vääriä opetuksia, jne., emmekä silloin myöskään pysty elämään ja kasvamaan pyhityksessä. Raamatun sanan opetuksen kaiken koetteleminen ja sen kautta hyvän ja pahan erottaminen toisistaan on edellytys pyhityselämässä kasvamiseen ja ojentautumiseen. Jos emme toimi Raamatun opetuksen mukaan koskien koettelemista sekä pyhitystä ja jos laiminlyömme koettelemisen, niin emme kykene erottamaan hyvää pahasta, jonka seurauksena eksymme eksytyksen kavaliin juoniin. On todella tärkeätä, että yksilöuskovina ja seurakuntina opimme, sallimme ja hyväksymme kaiken sen koettelemisen, jonka sanotaan olevan Jumalasta, koska ilman sitä emme opi erottamaan hyvää pahasta.

Lihan ja synnin haluille kuollut uskova voi ainoastaan tutkia ja koetella oikealla tavalla sitä mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Lihan himoista ja haluista huolta pitävä uskova ei etsi Jumalan tahtoa, vaan lihan tahtoa, etsien korvasyyhynsä mukaista valheeseen perustuvaa opetusta. Elävä ja pyhä Jumalalle otollinen uhri tarkoittaa suostumista lihan kuolemaan, että Jumalan tahto voisi tapahtua uskovan ihmisen elämässä. Vain sellainen uskova voi muuttua mielen uudistuksen kautta, joka suostuu kuolemaan lihallensa, koska silloin hän tutkii ja koettelee asioita Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Suostuminen Jumalan Hengen pyhitykseen on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Jos emme ole kuuliaisia Herralle Jeesukselle ja koettele asioita ja opetuksia, niin emme voi kasvaa pyhityksessä, armossa ja rauhassa. Kuuliaisuus Herraa Jeesusta kohtaan johdattaa meidät tutkimaan ja koettelemaan kaikki asiat joiden sanotaan olevan Jumalasta, että voimme kasvaa Jumalan tuntemisessa sekä Jumalan sanan totuuden tuntemisessa.

1 Kor 1:
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

Eräs asia on tärkeä ymmärtää oikein, joka on se, että Herra Jeesus on annettu meille vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kerskauksemme olisi Herra, eikä minä itse. Pyhitys ei nouse ihmisen lihan voimasta, vaan on Herran Jeesuksen vaikuttamaa uskon kautta, jonka Herra Jeesus vaikuttaa. Tämä on hyvä muistaa, sillä Herra Jeesus on pyhityksen peruskivi ja pyhityksen alkuunpanija, jonka uskova ihminen vastaanottaa Jumalan armosta. Herran Jeesuksen sovitustyö verensä vuodattamisen kautta kun Hän kuoli syntien anteeksiantamiseksi ristillä on pyhityksen perusta ja edellytys, jota ilman ei voi olla pyhitystä. Kun tutkimme Jumalan sanan opetusta, niin näemme, että kaikki Uuden Liiton uskon opetus on kytketty Herran Jeesuksen lunastukseen ja saa voimansa Herran Jeesuksen sovitustyöstä (verestä).

Saulus-Lähetys / P.P

09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta

Siirry arkistoon »