Historiallinen Raamatun Jeesus

26.01.2018

Roomalainen historioitsija Cornelius Tacitus on kirjoittanut seuraavasti:

"Pysyvä huhu arveli keisari Neroa tämän tulipalon sytyttäjäksi. Voidakseen tukahduttaa huhun, hän syytti rikoksesta lahkoa, jota yleisesti vieroksuttiin sen jumalanpalvelustapojen vuoksi ja jonka jäseniä kutsuttiin kristityiksi. Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla. Tämä vaarallinen lahko, jota olen kuvannut aikaisemmin, ei ole juurtunut vain Juudeaan, josta se on kotoisin, vaan myös itse Roomaan, jonne kaikki pelättävät ja häpeälliset asiat kerääntyvät ja löytävät sieltä kotinsa."

Tacituksen todistuksen mukaan roomalaisilla oli historiallinen tieto Herrasta Jeesuksesta, jonka ristiinnaulitsemisen tuomion roomalainen prokuraattori pani täytäntöön n. 33 jKr. keisari Tiberiuksen hallituskaudella. Rooman historialliset lähteet todistavat Jeesuksen olleen historiallinen henkilö.

Roomalaisten historialliset lähteet todistavat kristinuskon syntyneen Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen. Roomalaisen historioitsija Cornelius Tacituksen mukaan Rooma piti kristittyjä vaarallisena lahkona, joka vaikutti myös Roomassa keisari Neron hallituskaudella.

On olemassa ihmisiä, jotka kyseenalaistavat Tacituksen kirjoituksen koskien Jeesuksen olemassaoloa. Suurin osa heistä on ihmisiä, jotka ovat valmiita hinnalla millä hyvänsä kiistämään Raamatun totuuden ja Jeesuksen historiallisen olemassaolon. He ovat valmiita hyväksymään valheen, että saisivat sen kautta torjutuksi historiallisen todisteen Jeesuksesta.

He ovat hyvin samanlaisia ihmisiä kuin ne, jotka kieltävät holokaustin tapahtumat. On yhtä naurettavaa ja röyhkeää väittää ettei holokaustia koskaan tapahtunut kuin koittaa väittää että Tacituksen historiallinen todiste Jeesuksesta on väärennös eikä ole totta. Totuus on että Tacituksen historiallinen todiste Jeesuksen olemassaolosta ja ristiinnaulitsemisesta Pontius Pilatuksen toimesta Tiberiuksen hallituskaudella on totta.

Pontius Pilatus toimi Rooman prokuraattorina vuosina 26–36 jKr. Juudean maakunnassa. Tacituksen todiste Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ajoittuu aikaan n. 33 jKr. Merkittävää on että Tacituksen todiste Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta on yhtäpitävä UT:n tekstin kanssa, joka kertoo roomalaisen prokuraattorin Pontius Pilatuksen toteuttaneen Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Tacitus todistaa ja vahvistaa UT:n tekstin todeksi.

Tacitus toi esille samat asiat kuin mitä UT:n teksteissä oli mainiten vielä nimeltä Pontius Pilatuksen, joka toteutti Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. UT kertoo saman asian. Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui Pilatuksen Juudean maaherran hallintakauden aikana. UT:n teksti kertoo Tiberiuksen olleen keisarina silloin kun Pontius Pilatus oli Juudeassa maaherrana (prokuraattori), jonka Tacitus vahvistaa historiankirjoituksessaan.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen n. 33 jKr. oli yleisesti myös roomalaisten tiedossa. Se tarkoittaa sitä, että asia oli monien ihmisten tiedossa tapahtuneena tosiasiana, sillä muutoin Tacituskaan ei olisi sitä voinut kirjoittaa. On todella hienoa, että roomalainen historiankirjoitus tunnistaa Raamatun totuuden sanan mukaisen todistuksen. Se myös tarkoittaa sitä, että Jeesus on historiallinen henkilö myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan.

Jotkut pyrkivät kyseenalaistamaan Tacituksen todistuksen siten, että emme voi olla varmoja siitä mistä lähteestä Tacituksen teksti on ja onko se luotettava.

Roomalaisena prokuraattorina Juudean maakunnassa ollessaan Pilatus oli vastuussa tekemisistään Rooman valtaapitäville (keisari - senaatti). Tähän vastuuseen kuului asioiden yksityiskohtainen selonteko esimiehilleen. Tätä kautta asia kulkeutui Roomaan jo heti sen jälkeen kun Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli tapahtunut. Myös sen aikaiset roomalaiset sotilaat ja upseerit, jotka palvelivat tapahtuman aikaan Juudeassa kertoivat siitä palatessaan Juudeasta takaisin Rooman valtakunnan alueelle. Asia oli laajasti tiedossa.

Jos Jeesusta ei olisi ollut olemassa, niin roomalainen historiankirjoitus ei tietäisi Hänestä mitään, eikä Hänestä ja Hänen ristiinnaulitsemisesta olisi kirjoitettu minkäänlaista todistetta roomalaiseen historiankirjoitukseen. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen löytyminen roomalaisesta historiankirjoituksesta todistaa Raamatun Jeesuksen olevan historiallinen henkilö.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli erikoinen tapahtuma, joka jäi varmasti monien mieliin, sillä Hänen sanottiin olevan juutalaisten Kuningas (mitä Hän onkin). Tacituksen todiste on luotettava, sillä se kertoo juuri saman asian kuin UT:n teksti Jeesuksesta, Hänen ristiinnaulitsemisestaan ja kristityistä, jotka uskoivat Jeesukseen.

Jeesuksen pään päällä luki Hänen "rikoksensa", josta Hänet tuomittiin: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas". On täysin varmaa, että myös sen aikaisten roomalaisten sotilaiden ja upseerien mieliin jäi hyvin muistiin tapahtuma, jossa ristiinnaulitseminen syynä oli kuninkuus. Tämä vielä lisää asian saamaa laajaa julkisuutta ja huomiota. Hienoa tässä on on se, että Jeesus on kiistattomasti historiallinen henkilö myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan.

Monet ihmiset ovat kyseenalaistaneet onko Pontius Pilatusta ollut koskaan edes olemassa. Ryhmä arkeologeja teki kaivauksia (1961-62 Kesarea Maritima - Israel) löytäen kaiverruksen, jossa luki Tiberieum Pontius Praefectus Iuda (Pontius Juudean maakunnan prefekti Tiberiuksen hallituskaudella). Täten myös historia todistaa kiistattomasti, että Pontius Pilatus niminen henkilö toimi Juudean maakunnassa Rooman keisari Tiberiuksen hallituskaudella.

Silloin kun ihminen ei halua uskoa Raamattua ja Jeesukseen olemassaoloon, niin on varsin kiusallista että historiasta löytyy todiste Jeesuksen olemassaolosta, jota ei ole kirjoittanut kristitty, vaan roomalainen historioitsija. Ihminen joka ei halua uskoa Jeesukseen historiallisena henkilönä kieltää kaikki historian viittaukset Herraan Jeesukseen. Siitäkin huolimatta vaikkei hän usko Jeesukseen historian henkilönä, niin sen on totta, sillä sen todistaa Raamattu ja roomalainen historiankirjoitus.

Saulus-Lähetys / p.p

04.07.2020Vanha liitto oli esikuvaa Uudesta Liitosta
15.06.2020Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
03.06.2020Jeesuksessa on rauha
09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus

Siirry arkistoon »