Ihmispelko ja Jumalan rakkaus

19.12.2017


1 Joh 4:
9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
.......
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

Pelko estää kokemasta ja elämästä Jumalan rakkaudessa. Pelkoja on monenlaisia; joku voi pelätä sielunvihollista; toinen voi pelätä enemmän ihmisiä kuin Jumalaa; kolmas voi pelätä epäonnistumista, jonka tähden hän ei uskalla uskoa ja luottaa Jumalaan jne. Oli pelon syy mikä tahansa, niin Raamatun opetuksen mukaan täydellinen rakkaus karkottaa (alkutekstin mukaan heittää ulos) pelon, koska pelossa on rangaistusta (alkutekstin mukaan rangaistusta, tuskaa ja piinaa). Sanonta se joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa tarkoittaa, että hän ei ole vapautunut peloistaan ja pelko kahlitsee sekä hallitsee häntä.

Ihminen jonka elämää pelko hallitsee elää rangaistuksen pelossa, eli syyllisyyden alla, jossa pelko ja syyllisyys piinaa ja tuottaa tuskaa ihmisen sydämelle. Silloin kun uskovan sydäntä jäytää ihmispelko, niin hän kokee syyllisyyttä ihmisten edessä, jos hän ei toimi ja elä ihmisten vaatimusten mukaan. Hyvin usein uskovien elämässä on ihmispelkoa, jossa uskovat elävät uskonnollisten perinteiden kahlitsemina. Tällaisen ihmispelon ikeen ja orjuuden alaisena eläminen tuo sellaisen syyllisyyden tunteen sydämelle, jossa uskova kokee olevansa vastuussa yhteisölle ja ihmisille, jotka taakoittavat uskovia epäraamatullisilla perinnäissäännöillä.

Ihmispelko ja uskonnollinen perinnäissääntö tuovat sellaisen taakan ihmisen sydämelle, että hän joutuu elämään valheen varassa. Monet heistä ovat vilpittömiä, mutta lujasti taakoitettuja ihmisten perinnäissäännöillä, joiden kautta he vieroksuvat Jumalan sanan totuutta. He luulevat perinnäissäännön olevan Raamatun totuus, vaikka se todellisuudessa edustaa valhetta ja petosta. Väärä pelko tuo tuskan ja piinan ihmisen sydämeen.

Jos elät vuodesta toiseen uskonelämääsi siten, että asiat piinaavat sinua ja sinulla on tuska sydämessäsi, etkä koe Jumalan rauhaa ja rakkautta sydämessäsi, niin olet pelon vankina ja orjana tai elät synnissä, joka estää sinua kokemasta aitoa Jumalan rakkautta ja totuutta. Silloin kun pääset tekemisiin aidon Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta, niin pääset vapaaksi peloistasi sekä kokemaan Jumalan rakkautta.

Raamattu opettaa Jumalan rakkauden järjestyksen. Me voimme rakastaa Jumalaa vain siksi, koska Hän on ensin rakastanut meitä. Koska Jumala rakastaa sinua, niin vasta tämän ymmärrettyäsi voit oppia rakastamaan Jumalaa. Miksi tämä järjestys on tärkeä ymmärtää? Jumalan rakkaus on lähtöisin Jumalasta, ei ihmisen lihasta. Jos ihminen ei ymmärrä Jumalan rakkauden järjestystä, niin hän pyrkii omassa voimassaan rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

Kun ymmärrät Jumalan rakastavan ensin sinua ja vasta sen jälkeen sinä voit rakastaa Häntä, niin se johdattaa sinut kokemaan Jumalan rakkauden aitoa vaikutusta, jonka seurauksena sinun ensimmäinen rakkautesi kohde on Jumala, jonka jälkeen tulee rakkaus lähimmäisiin. Silloin kun sinä rakastat ensin Jumalaa, niin sinä pelkäät (kunnioitat) vain Raamatun Jumalaa ja kaikki muu pelko pysyy (ihmispelko jne.) poissa sydämestäsi. Jumalan rakastaminen auttaa sinut pysymään poissa väärän pelon aiheuttamasta ikeestä.

Jos sanot suullasi rakastavasi Jumalaa, mutta vihaat tai halveksut uskon sisaria ja veljiä, niin silloin sinä elät valheessa. Todellinen Jumalan rakkaus sydämessäsi johdattaa sinut rakastamaan ja kunnioittamaan uskon sisaria ja veljiä. Raamattu sanoo Jumalan käskyn olevan että se joka rakastaa Jumalaa, niin hänen tulee myös rakastaa uskon sisariaan ja veljiään.

Joh 14:
15 ¶ Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
18 ¶ En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Raamattu opettaa, että se joka rakastaa Jumalaa pitää Hänen käskynsä. Tämä opetus tulee ymmärtää Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja Jumalan käskyjen pitäminen on uskoa kaikki se opetus mikä on voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Uudessa Liitossa on voimassa sellaisenaan kaikki Kymmenen Käskyä, ne VT:n käskyt joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä ne käskyt, jotka ovat tulleet uusina opetuksina Uuden Liiton järjestykseen. Vanhan liiton järjestys on kumottu ja siksi meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

Herra Jeesus sanoi antavansa Pyhän Hengen (Toinen Puolustaja) sitä varten, että me uskovina voisimme Pyhän Hengen voiman kautta pitää Hänen käskynsä. Raamattu sanoo Jumalan rakkauden olevan vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Pyhässä Hengessä opimme rakastamaan Jumalaa yhä syvällisemmin.

Käskyjen pitämisen kautta emme voi ansaita pelastusta, sillä Jumalan armosta Herran Jeesuksen sovitustyössä on meidän pelastuksemme perusta. Jumalan käskyt (Raamatun sanan opetus) suojelevat meitä synniltä, joka tuhoaa ja rikkoo ihmisiä. Jumalan käskyt eivät ole meitä vastaan, vaan meidän puolellamme ja ne ovat osoitus Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta sekä suojeluksesta.

Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 ja 21 on Jumalan sanan ymmärtämisen perusta ja ydin. Herra Jeesus sanoi että se joka rakastaa Jeesusta (Jumalaa) on sellainen, jota Isä Jumala ja Herra Jeesus rakastavat ja sellaiselle uskovalle Herra Jeesus ilmoittaa itsensä. Herran Jeesuksen sanat ilmoitan itseni sellaiselle, joka minua rakastaa tarkoittaa sitä, että vain Jumalan rakastamisen kautta uskova voi ymmärtää oikealla tavalla Raamatun sanan opetusta.

Jumalan sanan totuutta emme voi löytää ilman Jumalan rakastamista. Jos rakastamme ihmisten uskonnollisia perinteitä enemmän kuin Jumalaa, niin emme voi löytää Raamatun totuutta ja sen sijaan joudumme elämään uskonnollisten valheiden ja väärien oppien vankeina. Jumalan rakastaminen on todella tärkeä asia, koska ilman sitä et voi ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanan totuutta.

Monien uskovien ongelmat ja etteivät he koe Jumalan läsnäoloa tai ymmärrä Jumalan sanan opetusta oikealla tavalla johtuvat siitä etteivät he ensin rakasta Jumalaa, vaan he ensiksi rakastavat joko itseään tai uskonnollisia sekä vääriä opetuksia ja ihmisten rakentamia sielullisia ja lihallisia oppeja ja rakenteita. Raamattua ei voi ymmärtää oikein ellei ensin rakasta Jumalaa. Tämä on jokaisen uskovan hyvä muistaa ja ymmärtää.

Saulus-Lähetys /p.p

12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?

Siirry arkistoon »