Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa

26.09.2017

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Raamattu opettaa Jumalan rakastavan maailmaa ja lähettäneen Poikansa Jeesuksen maailmaan ettei yksikään, joka Jeesukseen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi uskon kautta Herraan Jeesukseen iankaikkinen elämä. Sanonta Jumala rakastaa maailmaa tarkoittaa, että Jumala rakastaa ihmisiä, jotka asuvat ja elävät Jumalan luomassa maailmassa.

Raamattu opettaa jokaisen ihmisen olevan synnin ja saatanan orja, jonka seurauksena he ovat matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Synti rikkoo ja tuhoaa ihmisen tässä maailmanajassa sekä johdattaa hänet lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Jumala rakastaa ihmisiä, niin paljon, että Herra Jeesus kuoli syntiemme tähden ja jokainen joka uskoo Herraan Jeesukseen saa Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Joh 19:
30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.
31 Koska silloin oli valmistuspäivä, niin-etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri-juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.
32 Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta.
33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,
34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.
35 Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.
36 Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako".
37 Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet".

Jeesuksen sanat ristillä se on täytetty tarkoitti ilon ja riemun huutoa, jonka esim. sotilaat huusivat lähestyessään kotikyläänsä palatessaan voittajina sodasta.

Ristiinnaulitseminen on tuskallinen tapa kuolla, sillä ihminen kuoli ristillä hitaan ja tuskallisen tukehtumiskuoleman. Ristiinnaulitseminen on eräs tuskallisimmista tavoista kohdata kuolema. Herra Jeesus ei kuitenkaan keskittynyt valtaisaan tuskaansa ja kipuunsa, sillä Hän ristillä iloitsi ja riemuitsi siitä, että sinä saat Jumalan armosta mahdollisuuden iankaikkiseen elämään sekä saat kokea Jumalan rakkauden.

Kun ajattelen Herraa Jeesusta ristillä ja sitä ettei Hän keskittynyt ristillä kantamaan omaa kipuansa, vaan sinun ja minun syntejäni, että me saisimme iankaikkisen elämän, niin sydämeni murtuu Jumalan rakkauden edessä. Jumala ja Herra Jeesus ovat sellaisia etteivät he keskity itseensä, sillä sinä ja minä olemme Heidän rakkautensa keskipiste. On suurta armoa saada olla tällaisen Jumalan lapsi, joka ei ajattele itseään ja omaa etuaan, sillä Herra Jeesus uhrasi oman elämänsä meidän tähtemme, että me saisimme pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

Herran Jeesuksen ristillä vuodattama veri pesee puhtaaksi kaikista synneistä. Herran Jeesuksen verenvuodatus ristillä ja kuolema sekä ylösnousemus on osoitus Jumalan suuresta rakkaudesta ihmistä kohtaan. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus on meidän pelastuksemme ja lunastuksemme perustus sekä osoitus Jumalan äärettömän suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan.

Herran Jeesuksen uhri Golgatan ristillä on uskon elämän perusta ja keskipiste, jonka kautta usko saa elämän voimansa, koska kaikki mitä uskon elämässä tapahtuu perustuu Herran Jeesuksen sovitustyöhön. Tästä syystä esimerkiksi apostoli Paavali julisti seuraavasti: "Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna."

Saulus-Lähetys / p.p

09.03.2020Jumalan Pääsiäiskaritsa
21.02.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä 1.3.2020
31.01.2020Saulus-Lähetys-tilaisuus Pirkkalassa 9.2.2020
24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta

Siirry arkistoon »