Ehdottoman ihmisarvon vaatimus

29.08.2017


Oulun_tilaisuus.png

Ehdoton ihmisarvo vaatii oikean ja väärän ehdottomuuden, moraalin ehdottomuuden, jonka rajoissa (viitekehyksessä) ihmistä arvostetaan. Oikean ja väärän ehdottomuus vaatii taas niiden absoluuttisuuden. Voiko absoluuttista oikeaa ja väärää olla, jos kaikki on kehittynyt sattumanvaraisten ja päämäärättömien prosessien kautta?

Tällöinhän kaikki olisi perimmäiseltä merkitykseltään merkityksetöntä, koska sattumanvaraisella päämäärättömyydellä ei voi olla mitään perimmäistä tarkoitusta ja merkitystä.

Jos ihminen ymmärretään materialistisen naturalismin valossa vain hiukkaskokoelmaksi (aineen ominaisuudeksi), niin silloin kaikki hänen ajatuksensa ja tunteensa pelkistyvät vain aivojen sähkökemiaan, joita sokeat luonnonlait hallitsevat. Tällöin ei voisi olla olemassa mitään absoluuttista oikeaa ja väärää, objektiivista moraalinmittaria, vaan olisi ainoastaan suhteellisia mielipiteitä oikeasta ja väärästä ja nämä mielipiteet olisivat riippuvaisia päämäärättömän prosessin ennalta ohjelmoinnista.

Mikä olisi tällöin oikein ja väärin? Sekö mitä sinä pidät oikeana ja vääränä? Sekö mitä minä pidän oikeana ja vääränä? Vai kenties se mitä Putin, pitää oikeana ja vääränä? Oikea ja väärä olisivat vain suhteellisia mielipiteitä, jotka voisivat vaihdella sen mukaan, miten sattuman ohjaamat voimat ajatuksia hallitsisivat.

Absoluuttinen oikea ja väärä eivät voi perustua subjektiivisiin mielipiteisiin, jotka ovat palautettavissa aineeseen (naturalistinen todellisuuskäsitys). Absoluuttinen oikea ja väärä vaatii sellaisen määrittäjän, joka on ehdoton ja koskee kaikkia samanlailla, sen tulee olla objektiivinen.

Tällainen määrittäjä voi olla vain sellainen voima joka ei ole palautettavissa aineeseen, eikä ole luonnonlakien hallitsema, koska se ei voi olla päämäärättömien luonnollisten voimien hallitsema ja ohjaama. Määrittäjän tulee olla persoona, jonka ajatukset eivät ole sidottu aineen ominaisuuksiin.

Vain iankaikkinen Jumala joka Henki ja on luonut tämä meidän näkemämme kolmiulotteisen maailman itsensä ulkopuolelle, sekä määrännyt luomillensa olennoille säännöt joita noudattaa ja joidenka rikkomukset Hän tulee tuomitsemaan, voi muodostaa tällaisen määrittäjän oikealle ja väärälle, joka on objektiivinen ja ehdoton kaikille.

Vain iankaikkinen kaikkivaltias Jumala voi muodostaa absoluutin, joka koskee kaikkia samalla ehdottomuudella riippumatta ihmisten subjektiivisista mielipiteistä. Absoluutti on taas perustana oikealle ja väärälle ja ilman oikeaa ja väärää ei voi olla koko käsitettä moraali ja ilman moraalista viitekehystä ei ole todellista ehdotonta ihmisarvoa.

Tällaisen Jumalan joka muodostaa ehdottoman absoluutin, Raamattu juuri ilmoittaa meille. Tämän vuoksi on mielekästä uskoa, että Raamattu on Jumalan sanaa, joka on objektiivinen ohje, neuvo ja laki Jumalan luomille ihmisille. On johdonmukaista uskoa Raamattuun Jumalan sanana, jos haluaa lukea ehdottoman ihmisarvon jokaiselle ihmiselle!

Aiheesta tulossa luento ja keskustelutilaisuus Oulussa, kuvassa siitä enemmän.

Saulus-Lähetys / T.T

24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa

Siirry arkistoon »