Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?

Share |
27.08.2017

Oulu_tilaisuus.png

Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko vain eläimiä? Tämä on tärkeä kysymys, kun pohditaan sitä, onko jokaisen ihmisarvo ehdoton. Ehdoton ihmisarvo on taas ihmisoikeuksien perusta, koska ihmisoikeudet perustuvat ihmisarvon kunnioittamiseen.

Maallinen humanismi, jonka perusteet lepäävät materialistisen naturalismin varassa pitää ihmistä vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution tuloksena. Tässä valossa ihminenkin on vain sattumalta syntynyt eläin. Materialistisen naturalismin mukaan olemme vain hieman kehittyneempiä apinoita. Naturalismin mukaan vain jotkut ominaisuudet (järjellisyys, kyvyt) erottavat ihmiset muista apinoista. Tässä valossa johdonmukaisesti ajateltuna ne ihmiset joilla nämä ominaisuudet ovat vialliset tai epäkehittyneet, eivät eroa eläimistä millään lailla.

Onko tämä kenties syy esimerkiksi siihen, miksi maallisen humanismin valtaama nykykulttuuri ei anna ihmissikiöille ehdotonta ihmisarvoa, vaan heidät voidaan surmata äitiensä kohtuun, mikäli lasta ei haluta synnyttää? Näyttää siltä, että materialistinen naturalismi ja sen varaan rakentuva maallinen humanismi ei rakenteensa puolesta pysty antamaan kaikille ihmisille ehdotonta ihmisarvoa, koska kaikki ihmiset eivät omaa samanlaisia ominaisuuksia ja kykyjä (esim, sikiö).

- "Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi: "Jos näin käy, minkätähden minä elän?" Ja hän meni kysymään Herralta." (1.Moos.25:21-22)

Raamatun mukaan äidin kohdussa kasvava sikiö on lapsi, näin sikiö omaa kristinuskon mukaan myös ehdottoman ihmisarvon, koska Jumala on luonut jokaisen ihmisen (lapset mukaan lukien) omaksi kuvaksensa ja tämän vuoksi jokaisen ihmisarvo on ehdoton, koska Jumala rakastaa jokaista ihmistä ehdottomasti, sillä ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten. Kristinuskon mukaan Herra Jeesus kuoli jokaisen maailman ihmisen syntien edestä ja tätä kautta Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Täten kristinusko antaa lähtökohtaisesti jokaiselle ihmiselle yhtä tärkeän ja arvokkaan aseman, olivat ihmisen ominaisuudet millaiset tahansa.

Onko jokaisen ihmisarvo ehdoton? Näyttää siltä, että se määräytyy sen perusteella millainen ihmiskäsitys (mikä on ihmisen olemus, alkuperä ja päämäärä) kulloisellakin ihmisarvon tulkitsijalla on. Muodostuuko hänen ihmiskäsityksensä materialistisen naturalismin valossa, vaiko esimerkiksi kristinuskon valossa. Naturalisti näkee ihmisen oman katsomuksensa valossa vain sattuman ja valinnan tuotoksena, yhtenä eläimistä, kun taas kristitty näkee saman ihmisen erityislaatuisena ja erotettuna muista eläimistä - siksi, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa ja täten jokaisen ihmisen ihmisarvo on ehdoton.

Aihepiiristä on tulossa luento ja keskustelutilaisuus Oulussa, kuvassa siitä enemmän.

Saulus-Lähetys / T.T

12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteenmuokkausta

Siirry arkistoon »