Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?

27.08.2017


Oulun_tilaisuus.png

Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko vain eläimiä? Tämä on tärkeä kysymys, kun pohditaan sitä, onko jokaisen ihmisarvo ehdoton. Ehdoton ihmisarvo on taas ihmisoikeuksien perusta, koska ihmisoikeudet perustuvat ihmisarvon kunnioittamiseen.

Maallinen humanismi, jonka perusteet lepäävät materialistisen naturalismin varassa pitää ihmistä vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution tuloksena. Tässä valossa ihminenkin on vain sattumalta syntynyt eläin. Materialistisen naturalismin mukaan olemme vain hieman kehittyneempiä apinoita. Naturalismin mukaan vain jotkut ominaisuudet (järjellisyys, kyvyt) erottavat ihmiset muista apinoista. Tässä valossa johdonmukaisesti ajateltuna ne ihmiset joilla nämä ominaisuudet ovat vialliset tai epäkehittyneet, eivät eroa eläimistä millään lailla.

Onko tämä kenties syy esimerkiksi siihen, miksi maallisen humanismin valtaama nykykulttuuri ei anna ihmissikiöille ehdotonta ihmisarvoa, vaan heidät voidaan surmata äitiensä kohtuun, mikäli lasta ei haluta synnyttää? Näyttää siltä, että materialistinen naturalismi ja sen varaan rakentuva maallinen humanismi ei rakenteensa puolesta pysty antamaan kaikille ihmisille ehdotonta ihmisarvoa, koska kaikki ihmiset eivät omaa samanlaisia ominaisuuksia ja kykyjä (esim, sikiö).

- "Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi: "Jos näin käy, minkätähden minä elän?" Ja hän meni kysymään Herralta." (1.Moos.25:21-22)

Raamatun mukaan äidin kohdussa kasvava sikiö on lapsi, näin sikiö omaa kristinuskon mukaan myös ehdottoman ihmisarvon, koska Jumala on luonut jokaisen ihmisen (lapset mukaan lukien) omaksi kuvaksensa ja tämän vuoksi jokaisen ihmisarvo on ehdoton, koska Jumala rakastaa jokaista ihmistä ehdottomasti, sillä ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten. Kristinuskon mukaan Herra Jeesus kuoli jokaisen maailman ihmisen syntien edestä ja tätä kautta Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Täten kristinusko antaa lähtökohtaisesti jokaiselle ihmiselle yhtä tärkeän ja arvokkaan aseman, olivat ihmisen ominaisuudet millaiset tahansa.

Onko jokaisen ihmisarvo ehdoton? Näyttää siltä, että se määräytyy sen perusteella millainen ihmiskäsitys (mikä on ihmisen olemus, alkuperä ja päämäärä) kulloisellakin ihmisarvon tulkitsijalla on. Muodostuuko hänen ihmiskäsityksensä materialistisen naturalismin valossa, vaiko esimerkiksi kristinuskon valossa. Naturalisti näkee ihmisen oman katsomuksensa valossa vain sattuman ja valinnan tuotoksena, yhtenä eläimistä, kun taas kristitty näkee saman ihmisen erityislaatuisena ja erotettuna muista eläimistä - siksi, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa ja täten jokaisen ihmisen ihmisarvo on ehdoton.

Aihepiiristä on tulossa luento ja keskustelutilaisuus Oulussa, kuvassa siitä enemmän.

Saulus-Lähetys / T.T

24.11.2019Dinosaurusten arvoitus ja Raamattu
12.11.2019Evoluutioteorian kuolinisku
20.10.2019Israelin maan jakaminen - Jumalan vastaus raju myrsky
16.09.2019Raamatun uskontunnustus
21.08.2019Kristuksen täydellisyys ja uskossa kasvaminen
16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa

Siirry arkistoon »