Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta

Share |
09.08.2017

”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” (Jer.17:9)

Jumalan sana ilmoittaa, että ihminen on syntiinlankeemuksen johdosta omassa itsessään paha ja itsepetokseen taipuvainen. Tämän valossa myös ihmisen suorittama tieteellinen tutkimus näyttäytyy kyseenalaisessa valossa, koska jos ihminen on itsepetokseen taipuvainen, niin ei ole perusteita luottaa siihen, että hän suhtautuisi itsekriittisesti myös omiin perustaviin lähtökohtaoletuksiinsa. Tässä valossa Kristuksen armo on todellisen tieteen edellytys, koska ”minuus” (ihmisen perusmotiivit) ohjaa tieteellistä käsitteenmuodostusta ja minuuteen voimme mielekkäästi luottaa, vain jos ihminen kykenee suhtautumaan itsekriittisesti itseensä.

Ihminen kykenee suhtautumaan todella itsekriittisesti itseensä vain Jumalan armon kautta. Vain Jumalan sanan ilmoituksen kautta ihminen voi tulla todella tietoiseksi omasta itsestään ja pahuudestaan, koska ihminen on syntiinlankeemuksen johdosta taipuvainen itsepetokseen. Itsepetostaipumuksen johdosta ihminen ei voi tulla tietoiseksi omasta pahuudestaan itsestään käsin. Ihminen voi tulla tuntemaan totuuden itsestään vain jos se paljastetaan hänelle, hänestä itsestään ulkoapäin. Tämän vuoksi todellinen itsetuntemus edellyttää luotettavaa ”peiliä”, josta ihminen voi nähdä itsensä totuudenmukaisessa valossa.

Vain kaikkitietävän Jumalan sana voi olla tällainen peili, joka paljastaa ihmiselle totuuden hänestä itsestään. Ihminen ei kuitenkaan omassa voimassaan uskalla katsoa ja kohdata rehellisesti itsessään olevaa pahuutta, ilman Jumalan armon vaikutusta. Ilman Jumalan armoa, ihminen päätyy helposti torjumaan ja vääristämään sen totuuden itsestään, minkä luotettava peili (Jumalan sana) hänelle paljastaa.

Kristuksen ristin voima on siinä, että sen tuoman anteeksiantamuksen varassa ihminen uskaltaa kohdata rehellisesti totuuden omasta itsestään. Jumalan armon kautta, joka tulee Kristuksen ristillä suorittaman sovitustyön perusteella, on ainoastaan mahdollista kohdata totuudellisesti pahuus omasta itsestään, jonka Jumalan sana paljastaa. Täten Kristuksen risti on ainut todellinen tie itsetuntemukseen. Oikea itsetuntemus on taas tieteellisen ajattelun perusta, koska tieteellisen tutkimuksen itsekriittisyys edellyttää, että tutkijalla täytyy olla itsekriittinen käsitys itsestään ihmisenä ja tutkijana. 

Jeesus on tie, totuus ja elämä ja vain Kristuksen armon kautta ihminen uskaltaa ja kykenee kohtaamaan rehellisesti totuuden itsestään. Usko Jeesukseen antaa mielenmuutoksen parannukseen (Room.12:2) toisin sanoen Jumalan armo muuttaa uskosta Jeesukseen, ihmisen pahanilkisen sydämen ajattelemaan toisin, ei oman tahdon vaan Jumalan tahdon ja totuuden mukaan.

Ja koska näin on, niin se tarkoittaa sitä, että on mielekkäintä luottaa niiden tutkijoiden päätelmiin, jotka ovat uskaltaneet rehellisesti Kristuksen armon vaikutuksesta kohdata oman pahuutensa ja ovat nöyrtyneet ne tunnustamaan ja hylkäämään.

Saulus-Lähetys / T.T

16.07.2019Jeesuksen sovitustyö Talmudissa
08.07.2019Jumala tekee täydellisiä tekojaan myös opetuslasten kautta
05.06.2019Jaakobin Jumalan temppeli tuhatvuotisessa valtakunnassa
09.05.2019Herran Jeesuksen täydellinen ja iankaikkinen syntiuhri
29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?
22.02.2019Kristuksen tulee kasvaa
29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme

Siirry arkistoon »