Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana

Share |
02.07.2017

Kimuran_kayra.pngsanfordin_korjaama_kayra.png

Turkin varapääministeri Numan Kurtulmuş on sanonut, että evoluutio on "vanhentunut ja kumottu" teoria. Turkki aikookin poistaa evoluutioteorian opetuksen lukioiden opetusohjelmasta. Tämä on hyvä päätös Turkilta, sillä ei ole järkevää opettaa oppilaille valheellisia asioita. Siihen en nyt ota kantaa mitä Turkki opettaa oppilaille, vaan totean vain sen, että evoluutioteorian hylkääminen on varmuudella yhdenlaisen valheen poistaminen opetusjärjestelmästä.

Katsotaanpa lyhyt perustelu sille, miksi evoluutioteoria on todellakin vanhentunut ja kumottu teoria.

Evoluutionäkemys (evoluutioteoria) perustuu ’uskoon’, että kaikki eliöt ovat polveutumisen kautta sukulaisia ja polveutuvat yksinkertaisemmista kantamuodoista, jotka ovat lähtöisin yksisoluisesta alusta. Evoluutionäkemyksen mukaan kaikkien nykyisin elävien olentojen genomien ohjekirjojen, on oltava peräisin yksinkertaisesta alkugenomista, pitkän mutaatiosarjan (painovirheiden) ja runsaan luonnonvalinnan (lisääntymiserojen) kautta. Jos uskotaan, että kaikki nykyisin elävät olennot ovat polveutuneet yksinkertaisemmista kantamuodoista, esimerkiksi mikrobeista, niin tulisi olla luonnonmekanismi, joka ’kehittäisi’ ennestään täysin uusia elimiä ja rakenteita (silmiä, raajoja, korvia, kavioita jne..), joita mikrobeilla ei ole.

Toisin sanoen evoluutioteoria edellyttäisi täysin uuden informaation kehittymistä, koska esimerkiksi ihminen sisältää runsaasti geneettistä informaatiota jota ei ole mikrobeissa. Joten evoluution kannalta tärkein ja oleellisin kysymys on, kehittyykö/lisääntyykö informaatio?

 

EVOLUUTIONÄKEMYS VANHENTUNUT

Dna:n löytymisen jälkeen 50-luvulla, useat tiedemiehet uskoivat, että ihmisen genomista vain noin 3% olisi toiminnallista ja loput roskaa (Roska-Dna = toimimaton jäänne ihmistä edeltäneistä muodoista). Nykytutkimus on kuitenkin osoittanut, että käsitys roska-DNA:sta joutaa roskakoriin.

  • ”Kesäkuussa 2007 julkaistiin suuren kansainvälisen genomitutkijoiden konsortion tulokset 29 tieteellistä tutkimusta (ENCODE-nimisenä). Sen löydöt ovat lyöneet geneetikot ällikällä (Kapranov 2007). Ne osoittavat, että ihmisen genomi on huomattavasti odotettua monimutkaisempi ja että lähes koko genomi käännetään - suurin osa kahteen suuntaan. He päättelivät, että suurin osa nukleotideistä ei ole ainoastaan toiminnallista vaan monitoiminnallista, sillä niillä on useita tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että genomin toiminnallisuus ylittää 100%.” (John Sanford)

***

  • 80 prosentista tulee todennäköisesti sata prosenttia. Roska-metafora ei ole kovin hyödyllinen. On hyvin vaikea ymmärtää informaation tiheyttä. Ymmärtääkseni aiemmin ajateltiin genomin olevan melko hyvin järjestäytynyt paikka, jossa geeneillä oli tavallaan erilliset paikat ja melko rauhallinen koreografia, mutta todistusaineisto kertoo jostain aivan muusta. Todistusaineiston mukaan siellä on tavaraa kuin viidakossa. Se, minkä ajattelimme ymmärtäneemme, onkin hyvin paljon monimutkaisempi. Genomin osat, joiden ajattelimme olevan hiljaisia, ovat täynnä elämää ja toimintaa.” (Ewan Birney)

Evolutionistit uskoivat ennen, että vain noin 3% genomista olisi toiminnallista. Nyt kuitenkin tiedetään modernin geenitieteen ansiosta, että tämä näkemys on vanhentunut, sillä genomi on 100% toiminnallista. Mitä merkitystä sillä on, että genomi on 3% sijaan 100% toiminnallista? Se merkitys, että se kumoaa evoluutioteorian!

 

EVOLUUTIONÄKEMYS KUMOTTU

Populaatiogeneetikot ovat koko ajan tienneet, että käytännössä kaikki mutaatiot ovat vahingollisia. On arvioitu, että hyödyllisten mutaatioiden suhde vahingollisiin olisi jopa yksi miljoonaa kohti. Se miksi tämä tieto ei johtanut suurinta osaa populaatiogeneetikoista hylkäämään evoluutioteoriaa, oli usko roska-DNA:han.

Esimerkiksi maailmankuulu populaatiogeneetikko Motoo Kimura esitti kaaviossaan, että suurin osa mutaatioista ovat vaikutukseltaan negatiivisia ja keskittyvät lähelle nollalinjaa (lähes neutraaleja). Kimura ei sisällyttänyt kaavioonsa lainkaan mutaatioita, jotka olisivat nollalinjan oikealla (positiivisella/hyödyllisellä) puolella. Hän ajatteli niiden olevan niin harvinaisia, ettei niitä voi edes esittää.

Miksi Kimura sitten oli evolutionisti? Siksi, että hän uskoi roska-DNA:han. Sillä roska-DNA:n avulla evolutionistien oli mahdollista perustella evolutiivista prosessia, vaikka he näkivät, että lähes kaikki mutaatiot ovat vahingollisia . Näin siksi, että mutaatioiden oletetaan olevan roska-DNA alueella täysin neutraaleja. Dr. John Sanford kuvaa asian hyvin kirjansa eliömaailma rappeutuu sivuilla 29-30.

  • ”Kuinka teoreetikoiden on mahdollista perustella evolutiivista prosessia? Se tapahtuu siten, että kaikki mutaatiot lähes neutraalilla alueella jätetään huomiotta lukemalla ne täysin neutraaleiksi. Sen jälkeen oletetaan luonnonvalinnan karsivan sen vasemmalla puolella olevat mutaatiot täydellisesti. Kun tällä tavoin kaikki negatiiviset mutaatiot eliminoidaan, teoreetikot ovat vapaita väittämään, ettei ole merkitystä kuinka harvinaisia positiiviset mutaatiot (laatikon oikealla puolella) ovat, sillä kehittymiselle on riittävästi aikaa ja valintavoimaa.”

Evolutionistit uskoivat, että kaikki lähes neutraalit mutaatiot, jotka ovat suuri enemmistö mutaatioista, ovat täysin neutraaleja, koska he olettivat niiden sijainneen roska-DNA alueella ja siten niillä ei olisi ollut vaikutusta toiminnallisuuteen. Kuitenkin jos kyseinen roska-DNA alue ei olekaan roskaa, vaan toiminnallista, niin se muuttaa silloin asian täysin, sillä silloin nämä kaikki lähes neutraalit mutaatiot ovatkin negatiivisia eli haitallisia ja näin tuhoavat toiminnallisuutta. Nyt kun moderni geenitiede on saanut selville, että roska-DNA ajatus on myytti, joka ei vastaa todistusaineistoa, niin mutaatiot osoittautuvat evoluution tuhoksi, ei moottoriksi.

Blogin kuvassa on esitetty Motoo Kimuran kaavio mutaatioiden jakautumasta, Sanford on lisännyt kuvaan myös hyödyllisten mutaatioiden käyrän, hän on joutunut suuresti liioittelemaan hyödyllisten mutaatioiden käyrän kokoa, jotta se näkyisi kaaviossa. Sanford kertoo Kimuran kaaviosta näin:

  • ”Kimura on tullut kuuluisaksi esiteltyään lähes neutraalin alueen, joka on kuvassa esitetty harmaana laatikkona. Kimura kutsuu tällä alueella olevia mutaatioita vaikuttavuudeltaan neutraaleiksi tarkoittaen, että ne ovat niin vähäpätöisiä, etteivät ne ole valinnan kohteina. Voimme kuitenkin nähdä, ettei Kimura väitä ainuttakaan mutaatiota täysin neutraaliksi. Hänen käyränsä lähestyy, muttei saavuta nollaa.”

Kimuran mukaan suurin osa mutaatioista on lähes neutraaleja eivätkä näin ollen ole valinnan kohteina. Toisin sanoen luonnonvalinta ei näe harmaan laatikon sisällä olevia mutaatioita ja suurin osa mutaatioista sijoittuu juurikin harmaan laatikon sisälle. Näin suurin osa mutaatioista ei ole valinnan kohteena. Täten luonnonvalinta on kyvytön poistamaan lähes neutraaleja mutaatioita, jotka edustavat suurinta osaa mutaatioista ja ovat kauttaaltaan lievästi negatiivisia. Tämä takaa absoluuttisesti sen, että informaatio vähenee, koska informaatiota (toiminnallisuutta) tuhoavien mutaatioiden määrä on murskaava hyödyllisiin nähden (miljoona kertaa suurempi) ja valinta on kyvytön poistamaan niitä.

Syy miksi valinta ei näe suurinta osaa mutaatioista on siinä, että luonnonvalinta ei kohdistu yksittäisiin mutaatioihin (muuta kuin tapauksissa joissa ne aiheuttavat eliölle selkeän toimintaedun muutoksen), vaan koko yksilöön. Dr. Sanford kirjoittaakin näin:

  • ”Luonnonvalinnalla on perustavaa laatua oleva ongelma, joka johtuu genotyypin muutoksen (molekyylitason mutaation) ja fenotyypin valinnan (koko eliön tasolla tapahtuvan valinnan) välissä olevasta valtavasta kuilusta. Valinnan pitäisi kohdistua miljardeihin lähes äärettömän pieniin ja monimutkaisiin geneettisiin muutoksiin molekyylitasolla. Valinta toimii kuitenkin vain säätelemällä lisääntymistä koko eliön tasolla. Kun luontoäiti hylkää tai hyväksyy populaation yksilön, sen on hyväksyttävä tai hylättävä kuusi miljardia nukleotidia kokonaisuudessaan. Se joko valitsee kirjan kaikki kirjaimet tai ei mitään. Luontoäiti ei koskaan näe yksittäisiä nukleotideja.”

Koska valinta perustuu eliön suhteelliseen suorituskykyyn, niin siksi valinta ei näe mitään sellaisia yksittäisiä mutaatioita, joilla ei ole yksistään radikaalia vaikutusta eliön selviytymiseen. Täten suurin osa mutaatioista jotka ovat vähän haitallisia, mutta eivät yksistään vaikuta juuri millään tavalla eliön selviytymiseen, ovat valinnalle näkymättömiä ja siten ne ajan mittaan kasautuvat populaatioon ja näin vähentävät informaatiota.

Asiaa voisi verrata siihen, että biologian kirjassa olevat kymmenen yksittäistä kirjoitusvirhettä eivät vaikuta juuri mitenkään oppilaan koetulokseen. Kuitenkin jos kyseistä kirjaa käytetään seuraavan kirjan kopiointiin ja kopiointi tuottaa aina uudet kymmenen kirjoitusvirhettä, niin ajan kuluessa virheitä kertyy kirjakopioihin, niin paljon että sen sisältö muodostuu siansaksaksi ja oppilas ei enää saa siitä mitään selvää ja hylky pamahtaa kokeesta. Täysin sama ongelma on luonnonvalinnalla, joka kykenee näkemään vain oppilaan suhteellisen suorituskyvyn kokeissa, ei yksittäisiä koulukirjan kirjoitusvirheitä.

Sanford huomauttaa myös erittäin tärkeästä havainnosta kirjansa sivulla 30.

  • (Kimuran) ”kuvassa on kiinnostavinta (ja se tuli minulle järkytyksenä) tajuta, että kaikki hypoteettiset hyödylliset mutaatiot sijoittuvat Kimuran vaikuttavuudeltaan neutraalien mutaatioiden vyöhykkeelle. Tämä tarkoittaa, että kaikki hyödylliset mutaatiot, siinä määrin kuin niitä ilmenee, ovat valinnan ulottumattomissa. Valinta ei siis koskaan voisi suosia hyödyllisiä mutaatioita ja näin ne ajautuisivat systemaattisesti pois populaatiosta.”

Toisin sanoen kaikki mutaatioiden jakautumisessa osoittaa sitä vastaan, että ne lisäisivät evoluution tarvitsemaa informaatiota. Sillä kaikki hypoteettiset positiiviset mutaatiot sijoittuvat valinnan ulottumattomissa olevalle alueelle ja näin ne eivät voi olla valinnan kohteina. Sanford toteaakin näin kirjansa sivulla 50.

  • ”Tämä osoittaa vääräksi teoreetikkojen erään kaikkein perustavinta laatua olevan olettamuksen, jonka mukaan jokaista nukleotidia voidaan pitää yksittäisenä valinnan kohteena… Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että luonnonvalinta ei pysty koskaan luomaan edes yhtä lyhyehköä ja täsmennettyä nukleotidijaksoa.

Eli koska kaikki positiiviset mutaatiot ovat valinnan ulottumattomissa olevalla alueella, niin se tarkoittaa sitä, ettei luonnonvalinta voi koskaan luoda niiden avulla nukleotidijaksoja ja se kumoaa täydellisesti evoluutioteorian, koska evoluutioteoria perustuu nimenomaan siihen, että luonnonvalinta olisi valinnut positiivisia mutaatioita nukleotidi kerrallaan. Lisäksi se, että suurin osa mutaatioista ovat haitallisia suhteessa positiivisiin (miljoonan suhde yhteen) ja suurin osa näistä haitallisista mutaatioista sijoittuu valinnan ulottumattomissa olevalle alueelle, pitää absoluuttisesti huolen siitä, että informaatio vähenee!

Näin modernin populaatiogenetiikan oma data osoittaa suoraan evoluutioteorian tuhon ja myös sen, että todistusaineisto pitää yhtä sen kanssa mitä voisimme olettaa näkevämme Raamatun ilmoituksen perusteella. Raamatun perusteella emme olettaisi mutaatioiden olevan informaatiota luovia, vaan tuhoavia, sillä alussa Jumala loi kaiken hyväksi ja kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeemuksen jälkeen. Me vanhenemme ja kuolemme yksilöinä, koska mutaatioita kertyy perimäämme, sekä ajaudumme populaationa kohti sukupuuttoa samasta syystä. Mutaatiot ovat virheitä, jotka tuhoavat elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta ja johtavat kohti kuolemaa.

Voimme kuitenkin saada Luojaltamme ilmaiseksi lahjaksi uudet ylösnousemusruumiit, jotka eivät ole syntiinlankeemuksen tuoman kirouksen alaisia ja siksi niissä saadaan elää iankaikkisesti uudessa maassa, jonka Jumala luo, kun tämä aikakausi loppuu Herran Jeesuksen palattua. Iankaikkinen elämä uudessa maassa ja ruumiissa, jotka eivät rappeudu on Jumalan ilmainen armolahja jokaiselle, joka pelastusta ikävöitsee ja huutaa Herraa Jeesusta avuksi synteihinsä evankeliumin kuulemisen kautta.

Suomen tulisi seurata Turkin esimerkkiä ja hylätä evoluutioteoriaan perustuva lapsien aivopesu selkeillä valheilla, jotka moderni tiede on paljastanut. Kouluissa ei pitäisi opettaa valheita, vaan tosiasioita ja siksi kaikki opetus joka viittaa evoluutioteoriaan tulisi karsia epätieteellisenä roskana pois koulutusjärjestelmästämme.

Saulus-Lähetys / T.T

29.03.2019On mahdollista voittaa syntejä, mutta ei tulla synnittömäksi tässä maailmanajassa
16.03.2019Maria Jumalan äiti?
22.02.2019Kristuksen tulee kasvaa
29.01.2019Jumala alusta alkaen valitsi uskonkuuliaisuuteen
30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"

Siirry arkistoon »