SaulusMedia

SaulusMedia on Saulus-Lähetyksen mediatyön työmuodon nimi, jonka nimellä Saulus-Lähetys julkaisee mediatuotantonsa. Kristillinen media jota Saulus-Lähetys julkaisee, on katsottavissa ja kuunneltavissa alla olevilta sivuilta. Saulus-Lähetyksellä on myös näky omista radio- ja TV-lähetyksistä heti kun Herra suo varat tällaiseen toimintaan. Toistaiseksi kuitenkin julkaisemme kaiken tuottamamme materiaalin internetin videopalvelujen kautta.


www.youtube.com/user/SaulusMedia


Pyydämme teitä rukoilemaan Saulus-Lähetyksen mediatyön puolesta, ja myös sitä että kaikki esteet poistuisivat ja saisimme tehdä Jumalan valtakunnan työtä ilman rajoituksia. Tapahtukoon kuitenkin kaikessa Herran tahto.


Kaikki videot löytyvät listattuna myös tästä:


Alkuseurakunta ja uusi maailmanuskonto - Alkuseurakunta ja uusi maailmanuskonto sekä -järjestys. Alkuseurakunnan aikakausi palautuu ennen Jeesuksen toista tulemusta. Uuden maailmanuskonnon lonkerot maailmassa, ekumenia uskontojen ja uskomusten yhdentyminen.

Todisteet siitä, että koronavirus (COVID-19) on ihmisen tekemä - Minulla on uusia todella vakuuttavia todisteita tästä asiasta. Vuonna 2015 on jo rakennettu koronavirus laboratoriossa, joka oli tarttuva ja aiheutti ongelmia hengitysteissä. Kuuntele ja katso. Todisteet siitä, kuinka ihminen on manipuloinut ja tehnyt COVID-19-koronaviruksen. Todisteet uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmista. Herätyshuuto Herran Jeesuksen opetuslapsille valvomaan omaa tilaansa, sekä laittamaan lamput kuntoon öljyn kera. Nyt on evankeliumin aika.

Linkkejä liittyen videon opetukseen:
No, the coronavirus wasn’t made in a lab. A genetic analysis shows it’s from nature
Koronaviruksen rna kertoo, ettei sitä tehty laboratoriossa
Uncanny similarity of uniqueinserts in the 2019-nCoVspike protein to HIV-1 gp120 and Gag
Scenarios for the Future of Technologyand International Development
Seminar symposium reports
The Christ
Kirkas kointähti
Björn Wahlroos: ”On vaikea punnita ihmishenkiä ja euroja vastakkain” – Wahlroos uskoo suomalaisyhtiöiden päätyvän sopivaan osingonjakoon

Koronavirus ja uusi maailmanjärjestys - Koronavirus on vakava uhka vanhuksille ja tietyistä sairauksista kärsiville ihmisille. Elämme suuren kriisin keskellä. Videolla tuodaan esille sellaisia asioita koronavirukseen liittyen, joita monet eivät tule uskomaan todeksi. Koronavirus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat uuden maailmanjärjestyksen esivalmisteluja. Herran Jeesuksen opetuslasten pitää alkaa tekemään valmisteluja sydämessään, kohtaamaan lopunajan haasteet ja uskomaan sekä luottamaan yksin Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, uskoen Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa.

Olemme menossa kovaa vauhtia kohti Ilmestyskirjan lopunajan profetoiden täyttymistä. Ihmisen ainoa todellinen turva on Jumalassa. Nyt on aika pitää esillä pelastuksen evankeliumia sielujen pelastumiseksi Jumalan armosta. Herran Jeesuksen opetuslapsen turva on Jumalassa ja Jumala antaa sinulle levon ja rauhan myös tässä lopunajassa ja sen kriisien keskellä, jos sydämessäsi rakastat Herraa Jeesusta totuudessa.

Koronavirus ja lopunaika - Jumalan sanan profetiat koskien lopunaikoja ennen Jeesuksen toista tulemusta alkavat täyttymään silmiemme edessä. Koronavirus on vasta alkusoittoa sille, mikä tulee maanpiiriä kohtaamaan. Herra haluaa valmistaa kansansa elämään uskossa, luottaen Jeesukseen lopunajan melskeissä ja suurissa katastrofeissa. Ymmärtäkäämme aikain merkit ja valmistautukaamme kestäväisinä palvelemaan Herraa Jeesusta, vaikka pahuuden vallassa oleva maailma ja pian esille nouseva uuden maailman järjestys alkaa vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Olemme Jumalan armosta Voittajan puolella, amen. Kiitos Herralle.

Kabbalismin shekinajumalatareksytys uskovien keskuudessa - Kabbalismin shekinajumalatareksytys uskovien keskuudessa. Suuren Babylonin uskonnon henkivalta eksyttää lopunaikana koko maanpiiriä, paitsi niitä jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Äitijumalatarkultin vaikutus ortodoksijuutalaisuudessa sekä kristillisten uskonsuuntien keskuudessa. Uskonsuuntien epäraamatullinen naisjohtajuus tulee suoraan muinaisen Babylonin uskonnon naispapitarkultista. Katso ja kuuntele opetus, jossa kerrotaan millä tavalla Babylonin muinaisuskonnon uskonnollinen ja lihallinen haureus vaikuttavat tänä päivänä totuudesta luopuneiden uskonyhteisöjen keskuudessa. Rakasta Herraa Jeesusta totuudessa.

Kirjoitukseni aiheesta vuodelta 2014:
"Shekinakirkkaus".

Babylonin portto ja Jerusalemin kolmas temppeli - Sanhedrinin johtaja Hillel Weiss on sanonut, että Jerusalemin kolmas temppeli ei ole juutalaistemppeli, mutta siellä saa rukoilla Israelin Jumalaa, muslimien Allahia tai ketä tahansa jumaluutta. Jerusalemin temppeli ja kabbalismin shekinajumalatarusko ja palvonta. Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli.

Iänmääritys tukee 6000 vuotta vanhaa universumia - Toni Torppa puhui 1.3.2020 Jyväskylän Sepänkeskuksessa iänmäärityksestä. Käsittelyssä oli kuinka voimme nähdä miljardien valovuosien päässä olevien tähtien valon 6000 vuotta vanhassa universumissa, sekä radioaktiivinen iänmääritys. Toimiiko radioaktiivinen iänmääritys objektiivisen "kellon" tavoin, vai onko kyse enemmänkin uskomuksista? Tarkastelussa erilaisten ajoitusmenetelmien kyky tuottaa luotettavaa tietoa kohteiden iästä. Radiohiiliajoitus paljastaa yllättävän tuloksen.

Daniel 9:27 - Jeesus vai antikristus - Osa 2 - Raamattu todistaa, että Jeesuksen palvelutehtävä Messiaana kesti 3,5 vuotta. Messias Jeesuksen ja antikristuksen välinen ero Danielin kirjassa. Lopunajan uskovien luopumus Danielin kirjassa ja 2. Tess 2. luvussa. Antikristuksen aika lopunajassa 3,5 vuotta. Ylöstempaus suuren ahdistuksen jälkeen. Uudessa liitossa Messias Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli. Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli ei ole Jumalan temppeli, vaan kapinahanke Jumalaa vastaan.

Daniel 9:27 - Jeesus vai antikristus - Osa 1 - Danielin kirjan 9. luvun, 70. vuosiviikon profetia puhuu yhtäjaksoisesta 490 vuoden ajanjaksosta, joka alkoi 458 eKr. ja päättyi vuonna 33 jKr. Danielin kirjan 70 vuosiviikon profetia on annettu Israelin kansalle ja Jerusalemille. 70 vuosiviikon profetia sisältää Messiaan ristinkuoleman, joka tarkoittaa sitä, että profetian viimeistä vuosiviikkoa, eli seitsemää vuotta ei voida siirtää kauas tulevaisuuteen ihmiskunnan historian viimeisiin vuosiin. Daniel 9:26 kertoo Messiaasta ja Jerusalemin temppelin tuhosta vuonna 70 jKr. Daniel 9:27 kertoo Messiaasta, ja kauhistuksen siivillä tuleva hävittäjä on Rooman armeija, joka tuhosi Jerusalemin temppelin 70 jKr. Dan 9:27 ei puhu eikä opeta antikristuksesta.

Aukkoteoria on suuri eksytys - Aukkoteoria on suuri eksytys. Pirkkala 9.2.2020. Raamattu ei opeta aukkoteoriaa, jonka mukaan 1. Moos 1:1 puhuisi alkuperäisestä maasta, jonka kasvillisuus ja eläimet tuhoutuivat saatanan synnin ja kapinan kautta, miljoonia vuosia ennen Aadamin luomista. Aukkoteorian mukaan Jumala olisi 1. Moos 1:2:ssa uudelleenluonut maan. Raamatun sanan totuuden todistus kumoaa aukkoteorian väärän opetuksen.

Lopunajan sielullisuus ja hengellisyys - Osa 2 - Viimeisen ajan pilkkaajat, jumalattomat himot ja hajaannuksen aikaansaaminen sielullisuuden kautta. Armahtavaisuuden ja sävyisyyden kautta ojennus ja nuhtelu totuutta noudattaen rakkaudessa. Jumalan sanan kaksiteräinen miekka. Riivaajien sielullinen viisaus. Jumalan vaikuttama viisaus on puhdas ja täynnä hyviä hedelmiä. Lihan kuoleman kautta voitto synneistä ja Pyhän Hengen hallintavallan alaisuuteen. Rakkaus Jumalaan on, että noudatamme Jumalan asettamia käskyjä.

Lopunajan sielullisuus ja hengellisyys - Osa 1 - Jeesuksen veri ja sovitustyö ovat uskonelämän keskipiste. Elä kiitos sydämessä, Herraa kiittäen. Lopunajan uskosta luopuminen. Viimeisten aikojen uskosta luopumisen mädät hedelmät. Suostu elämään jumalisesti uskossa Herraan Jeesukseen. Pysy ja kasva uskossa totuuteen Herraa Jeesusta rakastaen.

Kuudessa päivässä vai miljoonissa vuosissa? - Toni Torpan puhe 9.2.2020 Pirkkalassa aiheesta: Uskonkriisi - loiko Jumala kuudessa päivässä vai miljoonissa vuosissa? Puhe on vastine piispojen Tieteiden lahja -puheenvuorolle. Puheessa tarkastellaan, mitä Raamattu opettaa luomispäivien pituudesta ja maailman iästä. Lopussa esitetään biologiset todisteet, jotka vahvistavat Raamatun ilmoituksen.

TV7 ja laittomuuden temppeli - TV7:n ohjelmasarjassa Pyhä Henki tänään, viidennessä jaksossa "Temppelikolikko Sanhedrin: Trump ja Koores samassa kuvassa" Shaukat Anjam kehotti Jeesuksen opetuslapsia tukemaan Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista ja sen merkitystä. Shaukat Anjam sanoi kuinka osallistumalla kolmannen temppelin rakennushankkeeseen saat Jumalalta siunauksen. Herran Jeesuksen veressä Jumala kumosi vanhan liiton temppelijärjestyksen eläinuhreineen, jota Jerusalemin kolmas temppeli -hanke edustaa. Kolmannen temppelin rakentuminen ja valmistuminen on profeetallinen merkki laittomuuden kapinahankkeesta Jumalaa vastaan, ja joka pilkkaa ja halveksuu Jeesuksen sovitusverta. Kolmas temppeli ja sen valmistuminen ei ole Jumalan teko, vaan Jumalan sallimus, kun laittomuuden henki pystyttää sen, minkä Jumala kumosi Jeesuksen veren kautta. Tällä videolla käydään laaja-alaisesti läpi miksi kolmas temppeli on kapinahanke Jumalaa vastaan ja miksi Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa olla mukana tukemassa tätä laittomuuden hanketta.

Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa - Osa 2 - Herra Jeesus sanoi tulemuksensa tapahtuvan samalla tavalla kuin kävi sinä päivänä, kun Loot lähti Sodomasta. Sodomalaisten tuho ja Lootin lähto Sodomasta tapahtuivat samana päivänä. Kun Jeesus tulee ja ylöstempaa seurakuntansa maan päältä, niin samana päivänä Jeesus tuomitsee synnin maan päällä. Herra Jeesus sanoi, että kun Hän hakee viisaat neitsyet maan päältä, niin sen jälkeen häähuoneen ja pelastuksen ovi suljetaan. Tämän vertauksen mukaan seurakunnan ylöstempauksen jälkeen kukaan ei enää voi pelastua täällä maan päällä tässä armotalouskaudessa. Herra Jeesus sanoi, etteivät Hänen opetuslapsensa saa uskoa antikristukseen. Parin "kirkkoisän" todistus siitä, että he uskoivat ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen.

Kirjoitus aiheeseen liittyen:
Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa?

Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa - Osa 1 - En usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa, koska Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslapsiensa kanssa maailmanloppuun asti ja herättävänsä kuolleista kaikki viimeisenä päivänä, jotka ovat uskoneet Häneen. Raamattu opettaa Herrassa kuolleiden ylösnousemuksen tapahtuvan Jeesuksen tulemuksessa ensin, jonka jälkeen maan päällä oleva seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Antikristus matkii Jeesusta, mutta Jeesus surmaa hänet suunsa henkäyksellä tullessaan takaisin.

Kirjoitus aiheeseen liittyen:
Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa?

Vanhan liiton juhlien esikuvallisuus Jeesuksesta - Osa 2 - Osassa 2 käsitellään pasuunansoiton muistojuhlaa (Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus), Suurta sovituspäivää (Herran Jeesuksen sovitustyön kautta uskova saa kirkastetun ruumiin, kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen), Lehtimajanjuhlaa (Jeesuksen syntymä, Jeesus antaa lopullisen pelastuksen ja voiton synnistä, tuhatvuotisessa valtakunnassa juhlitaan lehtimajanjuhlassa Herran Jeesuksen suorittamaa pelastuksen sovitusta).

Vanhan liiton juhlien esikuvallisuus Jeesuksesta - Osa 1 - Osassa 1 käydään läpi pääsiäistä (Jeesuksen kuolema ja syntien sovitus Hänen veressään), happamattoman leivän juhlaa (Jeesuksen synnittömyys ja täydellisyys, Jeesus täytti lain puolestamme), esikoislyhteen heilutuksen juhlaa (Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, Jeesus esikoinen kuoloon nukkuneista ja ylösnousemuksen esikoinen), helluntaijuhlasta (Jeesus lähettää Pyhän Hengen). Tarkempi kuvaus ja opetus Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivästä: Pitkäperjantain perinne ja Raamatun sanan totuus.

Meidän tarinamme eksytyksen polulta totuuden vapauteen - Meidän tarinamme - eksytyksen polulta totuuden vapauteen on Kristoffer ja Anni Hagströmin kiehtova, koskettava ja toivoa antava tositarina uskosta Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus on voimallinen johdattamaan eksyneen pois eksytyksestä, jos eksynyt koko sydämestään etsii Jumalan rakkautta totuudessa. (Youtuben kuvauksessa pidempi teksti).

Kultainen lampunjalka esikuva seurakunnasta ja uskovasta ihmisestä - Kultaisen lampunjalka esikuva puhuu lihalle kuolemisesta ja Jumalan voiman avulla vaeltamisesta. Vanhan liiton esikuva Jeesuksen murrettu ruumis ja veri syntien anteeksisaamiseksi.

Vapaus Kristuksessa - älä anna sitoa itseäsi uudestaan orjuuden ikeeseen - Totuuden mukaan eläminen Jumalan rakkaudessa tekee sinut vapaaksi synnin orjuuksista ja kaikesta vääryydestä. Älä anna sitoa itseäsi uudestaan orjuuden ja vääryyden ikeeseen. Herran Jeesuksen veri on vapauden perusta.

Herätysliike-aikakauden päättyminen - maanalaisen seurakunnan aikakausi - Jumalan sanan valossa ennen Herran Jeesuksen tulemusta koko maailma alkaa maailmanlaajuisesti vainoamaan Jeesuksen opetuslapsia. Herätysliike-aikakausi päättyy ja alkaa maanalaisen seurakunnan aikakausi, paluu takaisin alkuseurakunnan tilaan ja seurakunnan ykseyteen.

Jumalan valinta - Israel - Osa 2 - Jumalan valinta, Israel. Temppelin rakentaminen Jeshuan johdolla. Pakanauskovat oksastetaan metsäöljypuun oksina juutalaisten ja luonnollisten oksien kanssa jaloon öljypuuhun, jonka juuri on Herra Jeesus Messias.

Jumalan valinta - Israel - Osa 1 - Jumala valitsi rakkaudessaan pienen ja heikon Israelin kansan, jonka kautta Herra ilmoitti tahtonsa ja asetuksensa. Jeesus oli esikuvallisesti ja konkreettisesti erämaassa Israelin kansan kanssa.

Ihmiskunnan viimeinen päivä tässä maailmanajassa - Raamatun opetus ihmiskunnan viimeisestä päivästä tässä nykyisessä maailmanajassa. Huom! Kolmasosa juutalaisista pelastuu päivien lopulla, ei kaksi-kolmasosaa.

Jumala auttaa voittamaan kiusauksia ja tekemään Jumalan tahtoa - Jumala auttaa Herran Jeesuksen opetuslapsia voittamaan kiusauksia ja tekemään Jumalan tahtoa. Herran lupaukset toteutuvat elämässäsi, kun uskot ja luotat Herraan ja otat uskossa askeleita suuntaan mikä on Jumalan tahto.

Kääntymys Herran puoleen puhdistaa sydämen epäjumalanpalveluksesta - Juudan kuningas Joosian aikana kuningas nöyrtyi ja kehotti koko kansaa kaikesta sydämestään seuraamaan Herraa. VT:n esikuvan mukaisesti meidän tulee tässä ajassa uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. VT:n esikuvan kautta meidän tulee myös puhdistaa sydämemme sekä paljastaa ja vihkiä tuhon omaksi kaikki ajassamme olevat eksytykset, jotka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. VT:n esikuvat sopivat täysin tähän nykyiseen luopumuksen aikaan, mutta meidän tulee elää Herran pelossa ja uskonkuuliaisuudessa Herraa rakastaen.

Milleniumin eläinuhrien eksyttäjät - Opetus eläinuhrien palaamisesta Jumalan käskynä tuhatvuotisessa valtakunnassa on vakava harhaoppi, evankeliumin vääristymä, joka halventaa Herran Jeesuksen veren ja sovituksen. Videolla on tämän harhaopin taustaa sekä käsitelty muutaman sananjulistajan näkemyksiä, jotka opettavat tätä harhaoppia. Videolla tuodaan myös esille Raamatun totuus Jeesuksen syntiuhrista Hänen veressään, joka tuo syntien anteeksiantamuksen ja poisti iankaikkisesti eläinuhrijärjestelmän, jota ei enää koskaan palauteta ja ennallisteta.

Ekumenian haureellinen riivaajahenkien eksytys - Osa 2 - Eksyttävä äärikarismaattisuus on katolisen kirkon luomus.

Ekumenian haureellinen riivaajahenkien eksytys - Osa 1 - Katolisen kirkon valhe vs. Raamatun sanan totuus.

Biologia vahvistaa Raamatun ilmoituksen - Toni Torppa piti 1.11.2019 Jyväskylässä Cafe Agapessa esityksen, kuinka biologia vahvistaa Raamatun ilmoituksen. Esityksessä pureudutaan biologisten lajien syntyyn ja siihen, mikä on biologisten ominaisuuksien alkuperä.

Pelastus, uskon teot, pelastusvarmuus - Pelastus, uskon teot, pelastusvarmuus. Pelastus on Jumalan lahja. Uskonkuuliaisuus.

Armosta pelastetut totuuden pyhitykseen - Herran Jeesuksen opetuslapsi on armosta pelastettu ja kutsuttu totuuden pyhitykseen. Raamattu opettaa, että sielunvihollinen on joka päivä meidän vastustajamme ja meidän tulee oppia uskossa vastustamaan häntä sekä oppia elämään totuuden pyhityksessä.

Katolinen Jeesus vs. Raamatun Jeesus - Katolinen Jeesus vs. Raamatun Jeesus - valhe ja eksytys vs. totuus. Jumalan sanan totuuden mukainen opetus Jumalasta johtaa pyhityselämän kautta totuuteen uskomiseen. Katolisen kirkon antikristillinen opetus Jumalasta johtaa antikristuksen syliin. Kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus hyväksyy katolisen kirkon väärän opetuksen Jumalasta, koska ne molemmat ovat saaneet syntynsä pimeyden päämajassa.

Temppelin suuri ja kallisarvoinen peruskivi ja Herran temppeli - Herra Jeesus on seurakunnan perustus ja uskovat ovat Herran temppeli. Älä seuraa ihmisten perinteitä, vaan Jumalan sanan totuutta.

Herran piskuinen lauma ja uskonkuuliaisuus - Herran Jeesuksen opetuslapsi pelastuu Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren, sovitustyön ja ansion tähden. Vaikka pelastummekin Jumalan armosta, niin silti Jumala kutsuu meidät uskon kautta uskonkuuliaisuuteen. Armosta pelastumisesta huolimatta uskovalla on vastuu Herran edessä elää uskonkuuliaisuudessa sen mukaan kuin on ymmärrystä uskon asioihin, sekä myös sen mukaan minkälaisia palvelutehtäviä ja leivisköjä Jumala on itse kullekin uskonut ja antanut.

Jerusalemin matka, syyskuu 2019 - Raamatun opetusta - Osa 2

Jerusalemin matka, syyskuu 2019 - Raamatun opetusta - Osa 1

Ornanin puimatanner oli Jerusalemin temppelin paikka - Raamatun todiste Jerusalemin temppeli oli Daavidin kaupungissa. Öljymäki on temppeliä vastapäätä.

Kunhan Kristusta vain julistetaan - Ajatuksia ja opetusta lopunajan seurakunnalle valmistautumisesta vainojen kautta odottamaan Herran Jeesuksen tulemista.

Raamatun häät - esikuva Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta - Sulhasen kihlatessa ja noutaessa morsiamensa kertoo, miten Jeesuksen tulemus tapahtuu ja kuinka seurakunnan ylösoton jälkeen alkaa Karitsan häät. Sen jälkeen ei ole enää tässä ajassa mahdollisuutta pelastua, koska kaikkien aikojen koko morsian on otettu Karitsan häihin. Häävaate on esikuva kirkastetusta ylösoton ruumiista, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Herran Jeesuksen veren kautta tulee pelastus.

Messiaan oma ja vieras eksytyksen tuli seurakunnassa - Herran Jeesuksen opetuslapsi ei ole enää itsensä oma, vaan Herran oma. Ylpeä eksyy tuomaan vierasta tulta seurakuntaan, josta seuraa hengellinen kuolema, ellei eksytyksestä tehdä parannusta. Jumalan rakkaus ja armo kulkee yhdessä totuuden kanssa.

Risti erämaassa, Golgatalla ja opetuslapsen elämässä - Osa 3 - Sana tuli lihaksi (Jeesus tuli ihmiseksi) ja asui meidän keskellämme. Jeesus on Jumalan ilmestysmaja. Leeviläinen pappeus on esikuva kuninkaallisesta pappeudesta. Lihan kuolema aukaisee tien Pyhän Hengen voimassa vaeltamiseen. Jeesuksen kuolema ja sovitustyö.

Risti erämaassa, Golgatalla ja opetuslapsen elämässä - Osat 1 ja 2 - Jumala käski israelilaisia leiriytymään sukukunnittain ristin muotoon ilmestysmajan ympärille. Erämaan risti opettaa kaiken alusta, sillä alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja Jumala (Jeesus) oli se Sana. Erämaan risti opettaa Pojasta (Jeesus), joka on Isänsä oikealla puolella taivaissa. Erämaan risti julistaa Jeesuksen sovitustyöstä ja pelastuksesta, Hänen veressään.

Riemuitse, sillä sinun Kuninkaasi tulee sinulle - Herra Jeesus haluaa tulla sinun sydämesi messiaaksi. Monet ihmiset ihastuvat Jeesukseen, mutta loukkaantuvat Häneen, kun Jeesus haluaa muuttaa ihmisen sydämen ja kutsuu ihmistä luopumaan synnistä. Riemuitse ja iloitse Jeesuksen veren kautta pelastuksesta lahjasta.

Herran vaikuttama mielenmuutos - Tehkää parannus ja uskokaa Jeesukseen. Jeesuksen veri johtaa parannukseen. Jeesus eheyttää ja parantaa synnin rikkoman sydämen. Hengellinen jumalanpalvelus. Älä turvaudu ihmisen järkeen. Muuttukaa mielen uudistuksen kautta. Kiellä lihasi synnilliset halut ja himot ja seuraa Jeesusta. Lihan kuolema. Koettele ja tutki kaikki ja pidä se mikä on Jumalan hyvää. Jumalan armon rakastava hyvyys totuudessa.

Sana lopunaikaan - Herran kansan ies - Osa 2 - Uuden Liiton ja Jeesuksen opetus totuudessa. Tulessa puhdistettu kulta uskon kasvun vertauskuvana. Älä väännä vääräksi Herran sanan totuutta. Anna omastasi Herran tahdon mukaan. Herran Jeesuksen veri syntien sovitukseksi ja pyhitykseksi.

Sana lopunaikaan - Herran kansan ies - Osa 1 - Jeesuksen sovelias ies ja kevyt kuorma. Jumalan palvelijoiden synti ja uskottomuus. Avionrikkojasukupolvi. Jumalan tuomio on suurta rakkautta.

Raamatun totuus kumoaa valheet - Raamatun totuus kumoaa valheet. Suomen suurin uskonnollinen eksytys. Puhe on pidetty Jyväskylässä Sepänkeskuksessa 11.7.2019.

Suuri eksytys tapahtuu kouluissa - Saulus-Lähetys-tilaisuus Jyväskylässä Sepänkeskuksessa 11.7.2019. Toni Torppa piti esitelmän aiheesta "suuri eksytys tapahtuu kouluissa". Esityksessä tarkastellaan sitä, miten koulubiologian sekaan on ujutettu pakanuudesta nouseva uskomusjärjestelmä, jonka kautta lapsia ja nuoria johdetaan harhaan. Lopussa on kysymyksiä ja vastauksia -osio, jolloin yleisö pääsi osallistumaan keskusteluun.

Matkakertomus Jerusalemista ja Raamatun opetusta - Osa 2 - Shrine of the Book -museo. Jerusalemin temppelin pienoismalli Israel Museum. Öljymäki ja Getsemane. Golgata. Kultainen portti. Oofelin alue. Kolme todistusta Jerusalemissa.

Matkakertomus Jerusalemista ja Raamatun opetusta - Osa 1 - Israel Museum Jerusalem. Knesset. Länsimuuri. Arabiasutusta. Ortodoksijuutalaisia. Jerusalemin vanha kaupunki. Hiskian tunneli. Temppeli-insitituutin menora. Kohtaaminen Jaffa-portin lähellä.

Uskonnollinen perinne on turhaa jumalanpalvelusta - rakkaus totuuteen on Jumalan tahto - Uskonnolliset perinteet ja perinnäissäännöt ovat turhaa Jumalanpalvelusta ja hukkaan heitettyä aikaa. Rakkaus totuuteen uskossa Herraan Jeesukseen on Jumalan tahto.

Tyhmät ja viisaat neitsyet lopunajassa - Osa 2 - Ylöstempaus ja Herran Jeesuksen tulemus lopunajassa.

Tyhmät ja viisaat neitsyet lopunajassa - Osa 1 - Suuri portto eksyttää tyhmiä neitseitä - ymmärtäväinen neitsyt pysyy uskollisena lopunajassa. Monet uskovat luopuvat uskosta lopunajassa ja heistä tulee tyhmiä neitseitä. Ymmärtäväinen neitsyt pysyy Jeesukselle uskollisena loppuun saakka.

Pekka Reinikainen: Abortti on harkittu murha - Toni Torppa haastattelee lääkäri Pekka Reinikaista abortista. Onko abortti aina ihmisen murha? Milloin ihmiselämä alkaa? Mikä aate on johtanut miljoonien lapsien abortointiin? Mikä avuksi? Näihin Pekka vastaa asiantuntemuksella. Kuvattu Joensuussa 25.5.2019.

Ilmestysmajan esikuvallisuus - Osa 2 - Ilmestysmaja opettaa esikuvallisesti Herrasta Jeesuksesta, sekä siitä millä tavalla Herra Jeesus auttaa ja opettaa uskomaan Häneen.

Ilmestysmajan esikuvallisuus - Osa 1 - Ilmestysmaja opettaa esikuvallisesti Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Ilmestysmajan esikuvallisen opetuksen keskipiste on Herra Jeesus, Hänen sovitusverensä, pelastus, sekä uskossa eläminen ja kasvaminen Jumalan armossa ja totuudessa.

Judaismi - eräs lopunajan eksytys, Herran Jeesuksen pelastus - Judaismi - eräs lopunajan eksytys, Herran Jeesuksen pelastus. Raamatun sanan kirkas totuus.

Petri Paavolan todistus - Todistus uskoontulosta ja Jumalan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa.

Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli - Osa 2 - Uuden testamentin todistus Jerusalemin temppelin sijainnista.

Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli - Osa 1 - Missä Jerusalemin temppeli ja Antonian linnoitus sijaitsivat? Vanha testamentti todistaa Jerusalemin temppelin sijainneen Daavidin kaupungissa kuninkaan linnan vieressä. Historia vahvistaa Vanhan testamentin todistuksen.

Luominen vai evoluutio -tilaisuus (Raahe) - Raahesalissa 17.4.2019 pidetty Luominen vai evoluutio -tilaisuus. Toni Torppa piti esitelmän, kuinka Raamatun kuvaama historia sopii tieteelliseen todistusaineistoon. Tilaisuudessa mainitun dokumenttielokuvan "Evoluution Akilleen kantapäät" voi tilata täältä - https://kauppa.luominen.fi/eak-yksittainen

Jerusalemin temppelin todellinen sijainti, esikuvallisuus Jeesuksesta elävän veden lähteenä - Osa 2 - Todellinen ja alkuperäinen Jerusalemin temppelin sijaintipaikka. Herra Jeesus on temppeliin johdetun virtaavan veden lähde, esikuva ja täyttymys.

Jerusalemin temppelin todellinen sijainti, esikuvallisuus Jeesuksesta elävän veden lähteenä - Osa 1 - Jerusalemin temppelin todellinen sijainti, esikuvallisuus Jeesuksesta elävän veden lähteenä. Missä Jerusalemin temppelit sijaitsivat? Mikä oli niiden alkuperäinen sijainti? Raamatun ja historian silminnäkijät kertovat temppelin todellisen sijainnin.

Jumalan temppelit - Toni Torppa puhuu eri aikakausien Jumalan temppeleistä. Myös tulevaa Jerusalemin kolmatta temppeliä käsitellään videolla.

Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijainti - Voit vain kuvitella miten poliittinen ja uskonnollinen ajattelu sekä perinteinen kristillinen näkemys mullistuisivat, jos temppelivuori Jerusalemissa ei olisikaan Salomonin ja Herodeksen temppelien alkuperäinen sijaintipaikka. Mitä jos Länsimuuri ei olekaan se rakennelma, minkä traditio sanoo sen olevan? Tässä videossa tuodaan esille viimeaikaisia arkeologisia löytöjä, historian todisteita ja Raamatun todisteita, jotka tuovat esille sen etteivät alkuperäiset temppelit sijainneet siellä missä traditio (perinne) sanoo niiden sijainneen.

Palvelukseen asetettu ja Jeesuksen verellä lunastettu Herran seurakunta

Babylonian Baabelista Jumalan valtakuntaan - Osa 3 - Babylonialais-katoliset seksisynnit. Babylonialais-katolinen pappien selibaatti. Babylonian uhrikukkulapappeus. Ekumenian eksytys. Uloskutsu Baabelista. Seurakunnan ennallistaminen ja ykseys.

Babylonian Baabelista Jumalan valtakuntaan - Osa 2 - Babylonialais-katolisen uskonnon juuret. Raamatun sanan totuus. Babylonian taivaan kuningatar -kultti. Katolinen kirkko opettaa Marian olevan taivaan kuningatar. Babylonialais-katolinen auringonpalvonta. Babylonian valhemessias. Jeesus on oikea Messias ja Hyvä Paimen.

Babylonian Baabelista Jumalan valtakuntaan - Osa 1 - Babylonialais-katolisen uskonnon juuret. Raamatun sanan totuus. Väärä ja oikea pappeus. Usko, uudestisyntyminen ja vesikaste. Pelastuminen uskon kautta Herran Jeesuksen veressä.

Itsensä kieltäminen ja Jeesuksen seuraaminen - Anteeksiantamus, Rakasta Jumalaa totuudessa, kiitä Herraa, Herran tahto - ei oma tahto, armo ja totuus Jeesuksessa, totuuden pyhitys, älkää eksykö, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, anokaa, etsikää, kolkuttakaa.

Jerusalemin porttien esikuvallinen ja hengellinen merkitys - Jeesuksen veri ja syntien anteeksiantamus, evankeliumi, pelastus, lihan kuolema, uskonvaellus Pyhässä Hengessä, Herra on elävän veden lähde, hengellinen sodankäynti, Herran Jeesuksen paluun odottaminen.

Paha palvelija ja uskollinen palvelija lopun ajassa - Osa 2 - Paha palvelija lyö kanssapalvelijoitaan. Hengestä juopuminen. Ekumenia.

Paha palvelija ja uskollinen palvelija lopun ajassa - Osa 1 - Tyhmät ja viisaat neitseet lopun ajassa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija.

Jumalan armo on Jumalan rakastavaa hyvyyttä - Osa 2 - Älä muuta Jumalan armoa irstaudeksi. Jumalan armo on riittävä. Jumala on heikoissa väkevä.

Jumalan armo on Jumalan rakastavaa hyvyyttä - Osa 1 - Armosta pelastetut. Jumalan armoistuin ja lahjavanhurskaus. Jumalan armo ja totuus. Jumalan armo kasvattaa hylkäämään syntiä ja vääriä ja valheellisia oppeja. Jumalan armo kasvattaa elämään totuudessa.

Tieteellinen todistusaineisto kumoaa evoluutioteorian - Toni Torppa esittää maailmankuulujen populaatiogeneetikkojen todisteet, jotka kumoavat evoluutioteorian ja osoittavat Raamatun kuvaaman varhaishistorian sopivan täydellisesti todisteisiin. Videolla tuodaan tieteelliset todisteet siitä, että ihminen rappeutuu eikä kehity.

Kiteen Ekklesia: Terno - Kiteen Ekklesian Terno puhuu murtuneella sydämellä armahtavaisuudesta ja rakkaudesta koskien uskon sisaria ja veljiä Herrassa Jeesuksessa.

Jumalan tahdon mukainen suhtautuminen sisariin ja veljiin Herrassa Jeesuksessa - Osa 2 - Jumalan tahdon mukainen suhtautuminen sisariin ja veljiin Herrassa Jeesuksessa. Nuhtele sävyisyyden Hengessä. Älä tee mitään itsekkyydessä, riidassa tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan pidä nöyryydessä toista parempana kuin itseäsi.

Jumalan tahdon mukainen suhtautuminen sisariin ja veljiin Herrassa Jeesuksessa - Osa 1 - Jumalan tahdon mukainen suhtautuminen sisariin ja veljiin Herrassa Jeesuksessa. Vaella valkeudessa, totuudessa ja rakkaudessa, älä vaella riita ja eripura sydämelläsi.

Armosta pelastuminen, Hengen pyhitys uskossa totuuteen

Israel, lopunaika ja pelastus - Toni Torppa puhuu Israelin asemasta lopunaikana, sekä siitä onko Israel vanhan vai uuden liiton alainen. Myös korvausteologiaan ja Jerusalemin jakamiseen otetaan videolla kantaa.

Seurakunta on Kristuksen täyteys - Kristuksen täyteys. Seurakunnan ennallistaminen ykseyteen. Pakanoiden uskon täyteys.

Vain yksin Jeesus - Vain yksin Jeesus. Jesse Lintumäki julistaa Jumalan sanaa.

Jeesus kutsuu pelastukseen - Raamatun pelastuksen evankeliumi Herran Jeesuksen veressä. Karta ekumenian eksytystä.

Jumalan seurakunta - yksi seurakunta - Jumalan seurakunta. Yksi seurakunta. Seurakunnan ykseyden suuri siunaus.

Jumalan hyvä huolenpito - älä unohda Herraa

Kutsusi Jumalan lapsena koetellaan - Osa 2

Kutsusi Jumalan lapsena koetellaan - Osa 1

Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä - Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Ekumenian ja äärikarismaattisuuden eksytys. Rakkaus totuuteen.

Ylipaimen Jeesus ja paikkakunnan seurakunnan paimenet - Ylipaimen Jeesus ja paikkakunnan seurakunnan paimenet.

Anteeksiantamus itsensä kieltämisen tie - Anteeksiantamus itsensä kieltämisen tie. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

Herra kaitsee laumaansa Paimenena - Herra kaitsee laumaansa Paimenena. Jumalan tunteminen. Luottamus Jumalaan. Herran Jeesuksen ansio ristintyön kautta.

Väärä opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta Israelille ylöstempauksen jälkeen - Vääriä opetuksia ylöstempauksesta - Väärä opetus Jeesuksen toisesta tulemuksesta Israelille ylöstempauksen jälkeen. Israelin kansan lopunajan pelastunut jäännös - kolmasosa - temmataan yhdessä pakanauskovien kanssa Jeesuksen tulemuksessa.

Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus - Mikä on totuus? - Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus - Mikä on totuus? Mitä Herra Jeesus ja apostoli Paavali opettivat Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta?

Raamatullinen koetteleminen ja pyhitys - Raamatullinen koetteleminen ja pyhitys. Uskonelämä ja Jumalan rakkaus.

Porton tappava haureuden viini - Porton tappava haureuden viini. Katolisen kirkon ja ekumenian eksytys. Haaste Herran Jeesuksen opetuslapsille - Vetäykää pois kannattamasta ja osallistumasta epäjumalanpalvelukseen.

Nooan arkin sisätilojen esittelykierros - Toni Torpan esittelykierros Nooan arkin sisältä. Kuvattu Yhdysvalloissa Ark Encounterilla 12.09.2018. https://arkencounter.com/

Nooan arkki ja evankeliumi - Toni Torppa kertoo miten Nooan arkki ja evankeliumi ovat Jumalan pelastussanoma. Kuvattu Ark Encounterilla Yhdysvalloissa 12.09.2018. https://arkencounter.com/

Usko jonka keskipiste on Jeesus - Raamatun Jeesus on erilainen kuin ihmisten perinteiden ja eksytyksen opettama Jeesus.

Puolimatka vs. Kurttila - debatti Tieteiden talolla - Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kohtasivat Tieteiden talolla Saulus-Lähetyksen järjestämässä debatissa 28.8.2018. Debatissa käsiteltiin avioliittoinstituutiota, avioeroja, seksuaalisuutta ja niiden lapsivaikutuksia. Yleisö pääsi tilaisuuden lopulla esittämään kysymyksiä.

TULOSSA: Debatti avioliittoinstituution tilasta ja lapsivaikutuksista - Tulossa debatti avioliittoinstituution nykytilasta ja sen lapsivaikutuksista. Avioerot ovat kasvaneet suuresti. Mistä tämä johtuu? Vaikuttaako avioliittoinstituution rakenteen muutos asiaan? Entä lapsivaikutukset? Aiheesta väittelevät Helsingin Tieteiden talolla aihepiirin asiantuntijat: Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vs. kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka. Yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Paikka ja aika: Helsinki 28.8.2018 (tiistai) klo 18:30 Kirkkokatu 6, Tieteiden talo, sali 104 Vapaa pääsy, tervetuloa!

Eksytyksen välttäminen rakkauden ja totuuden kautta, uskossa Herraan Jeesukseen - Osa 2

Eksytyksen välttäminen rakkauden ja totuuden kautta, uskossa Herraan Jeesukseen - Osa 1

Raamattu ja lopunajan viimeinen eksytys - Osa 2 - Raamattu ja lopunajan viimeinen eksytys - Osa 2. Ekumenia, luopumus, Katolinen kirkko ja Antikristus.

Raamattu ja lopunajan viimeinen eksytys - Osa 1 - Raamattu ja lopunajan viimeinen eksytys. Suuri luopumus ja Herran Jeesuksen tulemus. Antikristuksen tulemus ja luopumus.

Jumalattoman käy lopulta huonosti - Jumalattoman käy lopulta huonosti - Jumalan lapsella on ikuinen turva.

Herran Jeesuksen seuraamisesta ajatuksia - Raamattu Herran Jeesuksen seuraaminen.

Vääriä opetuksia vesikasteesta - Vääriä opetuksia vesikasteesta. Joh 3:3-6; Tiit 3:4-7; 1 Piet 1:18-21; Ef:5:22-27 jne.

Vesikaste ei pelasta eikä pese puhtaaksi synneistä - Vesikaste ei pelasta eikä pese puhtaaksi synneistä. Herran Jeesuksen veri tuo pelastuksen ja pesee puhtaaksi synneistä.

Jeesuksen veri, pelastus, pyhitys ja ykseys - Jeesuksen veri, pelastus, pyhitys ja ykseys.

Sanoma seurakunnalle - Ymmärrys lisääntyy - Uskon täyteys - Osa 2 - Sanoma seurakunnalle - Ymmärrys lisääntyy - Uskon täyteys - Ekumenian petos, valheyhteys - Jumalan seurakunnan ykseys - Osa 2 - Kitee 10.3.2018

Sanoma seurakunnalle - Ymmärrys lisääntyy - Uskon täyteys - Osa 1 - Sanoma seurakunnalle - Ymmärrys lisääntyy - Uskon täyteys - Ekumenian petos, valheyhteys - Jumalan seurakunnan ykseys - Osa 1 - Kitee 10.3.2018

Oikean ja väärän evankeliumin eroja lopunajassa

Raamatun opetusta - Kirje filippiläisille, luku 1

Jumalan sanan opetusta ja ohjeita Jumalan seurakunnalle - Osa 3 - Jumalan sanan opetusta ja ohjeita Jumalan seurakunnalle Kolossalaiskirjeen kautta - Osa 3

Jumalan sanan opetusta ja ohjeita Jumalan seurakunnalle - Osa 2 - Jumalan sanan opetusta ja ohjeita Jumalan seurakunnalle Kolossalaiskirjeen kautta - Osa 2

Jumalan sanan opetusta ja ohjeita Jumalan seurakunnalle - Osa 1 - Jumalan sanan opetusta ja ohjeita Jumalan seurakunnalle Kolossalaiskirjeen kautta - Osa 1

Kristuspäivä 2017 - Eksytystä ja ekumeniaa

Rakastatko Herraa sinun Jumalaasi totuudessa? - Rakastatko Herraa sinun Jumalaasi totuudessa? Raamatullinen usko ojentautuu uskomaan Herraan Jeesukseen rakkauden totuudessa

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen Herruudesta? - Toni Torppa puhuu Jeesuksen Herruudesta Jyväskylässä 11.12.2017

Onko uskova syntinen ja pyhä vai synnitön ja pyhä? - Onko uskova syntinen ja pyhä vai synnitön ja pyhä? Petri Paavola puhe Jyväskylässä 11.12.2017.

Herran paimenuus vs. lihan paimenuus - Osa 2 - Yhden miehen väärä paimenuus. Herran armoittamat paimenet eivät ole mukana ekumeniassa.

Herran paimenuus vs. lihan paimenuus - Osa 1 - Herra Jeesus on Hyvä Paimen ja seurakuntansa pää. Paikkakunnan seurakunnan Jumalan valitsemat paimenet.

Matti Leisola Tieteiden talolla - Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola luennoi 19.10.2017 Tieteiden talolla aiheesta - kehittyykö vai rappeutuuko ihminen? Tukeeko luonnontiede evoluutioteoriaa vaiko Raamattua?

Kehittyykö vai rappeutuuko ihminen? - Bioprosessitekniikan professori Matti Leisola luennoi 19.10.2017 Tieteiden talolla aiheesta, kehittyykö vai rappeutuuko ihminen? Tukeeko luonnontiede evoluutioteoriaa vaiko Raamattua? - Alustus: Toni & Anne Torppa.

Miksi Jeesus ja jooga eivät sovi yhteen? - Miksi Jeesus ja jooga eivät sovi yhteen? Jooga ei ole Herran Jeesuksen opetuslapselle sopivaa, koska jooga ei ole pelkkä fyysinen harjoitus, sillä jooga perustuu itämaisen henkisen kasvun opetukseen. Ei ole olemassa kristillistä joogaa, eli raamatullisen uskon mukaista joogaa.

Millainen ihmiskäsitys antaa ehdottaman ihmisarvon - Toni ja Anne Torppa. Millainen ihmiskäsitys antaa ehdottaman ihmisarvon.

Ihmisoikeudet & seksuaalinen vapaus - Professori Tapio Puolimatka puhuu ihmisoikeuksista ja siitä kuinka seksuaalivallankumous murentaa niitä. Toni ja Anne Torppa puhuvat alustuksessa siitä, millainen ihmiskäsitys antaa ehdottoman ihmisarvon.

Uusi Suomi rajoittaa sananvapautta - Saulus-Lähetyksen Petri Paavola haastattelussa.

Väärinymmärrettyjä raamatunkohtia liittyen ylöstempaukseen

Mitä Jeesus opettaa tulemuksestaan Raamatussa? - Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus. Mitä Jeesus opettaa tulemuksestaan Raamatussa?

Kärsimyksen kahdet kasvot - Raamatun opetus: Kärsimyksen kahdet kasvot

Leipää ja suolaa - evankelioimistapahtuma 2017 - Leipää ja suolaa - evankelioimistapahtuma 2017, Kiteen torilla. Videokooste. Todistuksia, hengellisiä lauluja, evankeliumin julistamista. http://www.ekklesia.fi/

Tunnistaako nykyajan seurakunta Jeesuksen? - Tunnistaako nykyajan seurakunta Jeesuksen? Löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä, kun Hän tulee takaisin? Raamatun alkuperäinen usko on erilaista kuin mitä monet nykyajan uskovat opettavat.

Pelastuksen evankeliumia: Jeesus haluaa pelastaa sinut - Pelastuksen evankeliumia: Herra Jeesus rakastaa sinua. Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut. Kiteen torilla 15.7.2017.

Saarna, jota uskonsuuntien johtajat eivät halua sinun kuulevan - Osa 2 - Saarna, jota uskonsuuntien johtajat eivät halua sinun kuulevan - Paimenuus, seurakunnan jäsenyys ja seurakunnan ykseys.

Saarna, jota uskonsuuntien johtajat eivät halua sinun kuulevan - Osa 1 - Saarna, jota uskonsuuntien johtajat eivät halua sinun kuulevan - Jeesuksen paimenuus vs. väärä paimenuus.

Hengestä juopuminen - suuren porton haureuden henki - Älkäämme juopuko suuren porton hengestä. Hengestä juopuminen on riivaajahenkien vaikutusta. Pysykäämme rakkauden totuudessa uskossa Herraan Jeesukseen.

Johtaako seksuaalinen vapaus korkeakulttuurin murenemiseen - Debatti Helsingin Tieteiden talolla 16.5.2017. Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka väittelee aiheesta Helsingin yliopiston filosofian professori Timo Airaksisen kanssa. Puolimatkan ajatuksia tarkemmin kirjassa Seksuaalivallankumous: Perheen ja kulttuurin romahdus - https://www.booky.fi/

Ykseyden voima ja Jumalan asetus - Ykseyden voima ja Jumalan asetus. "yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa." Ef. 4:4-6 (RK)

Rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi totuudessa - Rakasta Jumalaa ja lähimmäistäsi totuudessa. Jumalan rakkaus, totuus ja lopunaika.

Kysymyksiä ja vastauksia Jumalan sanasta, Lappeenranta 6.5.2017

Pelastuksen evankeliumia Jeesuksesta - Pelastuksen evankeliumia, ilosanomaa Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan rakkauden pelastavasta voimasta.

Todistus Jeesuksen pelastavasta voimasta - Petri Paavola lyhyt todistus. Pelastuksen evankeliumi ja Jeesuksen rakkaus ja voima pelastaa syntinen ihminen.

Marja-Liisa Paavolan todistus - Pelastuksen evankeliumia Jeesuksesta. Ilosanoma. Jumalan pelastus.

Jeesus Raamatun tosi Jumala - Jeesus on Raamatun tosi Jumala. Jeesus on ollut aina olemassa. Jeesus on iankaikkinen Jumala.

Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala - Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala. Isä, Jeesus ja Pyhä Henki. Raamatun tosi Jumaluus.

Toni Torppa: Ohjaako usko ja näkemys Jumalasta ihmisten elämää - Toni Torppa puhuu Tieteiden talolla uskon vaikutuksesta ihmisten elämään.

Tapio Puolimatka: Ohjaako usko ja näkemys Jumalasta ihmisten elämää - Tapio Puolimatka luennoi Tieteiden talolla uskon vaikutuksesta ihmisten elämään.

Voiko uskovassa asua riivaajahenkiä? - Osa 2 - Ei yli sen mikä kirjoitettu on. Te eksytte koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Voiko uskovassa asua riivaajahenkiä? - Osa 1 - Uskova ihminen on Pyhän Hengen temppeli. Jumalan Henki on suoja ja turva riivaajahenkiä vastaan.

Onko ekumenia Jumalan tahto ja Raamatun ilmoitus? - Osa 2 - Onko ekumenia Jumalan tahto ja Raamatun ilmoitus? - Osa 2, Ekumenia, uskontojen ykseys ja katolinen kirkko. Jumalan sanan totuus paljastaa valheet.

Onko ekumenia Jumalan tahto ja Raamatun ilmoitus? - Osa 1 - Onko ekumenia Jumalan tahto ja Raamatun ilmoitus? - Osa 1, Ekumenian ja katolisen kirkon harhaoppeja. Raamatun sanan totuus paljastaa valheet.

Kaikki ihmiset ovat uskovaisia - Toni Torppa puhuu siitä, kuinka kaikki ihmiset ovat maailmankatsomukseltaan uskovaisia, niin ateistit, agnostikot kuin kristitytkin.

Jumalan sana vs. Uskon sana -liikkeen ja äärikarismaattisuuden harhat - Osa 2 - Patrick Tiainen, Uskon sana Kokkola, väärä opetus ja äärikarismaattisuuden harhat. Mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Jumalan sana vs. Uskon sana -liikkeen ja äärikarismaattisuuden harhat - Osa 1 - JDS-oppi, Kenneth Hagin, David Herzog, Uskon sana -liike ja äärikarismaattisuus eksytys. Jumalan sanan totuus paljastaa valheen.

Ekklesia - Herran seurakunta - Herran seurakunta - ekklesia. Uskovien ykseys ja seurakunnan ykseys on Jumalan tahto. Herran Jeesuksen rukous ykseyden puolesta.

Raamatullisesta uskonkasvusta näkökulmia - Raamatullisesta uskonkasvusta näkökulmia. Raamatullinen usko rakkaudesta totuuteen Jumalan armosta.

Lähimmäisenrakkauden tähden kristittyjen ei tule tukea sukupuolineutraalia avioliittolakia - Toni Torppa kommentoi arkkipiispa Kari Mäkisen lausuntoa ja ottaa kantaa siihen, tuleeko kristittyjen tukea sukupuolineutraalia avioliittolakia, Raamatun opetuksen valossa.

Uskonnollisuus haastaa uskon - Uskonnollisuus, ekumenia, katolinen kirkko ja ihmisten perinteet. Elävä usko voittaa synnin, saatanan ja uskonnollisuuden. Daavid ja Goljat.

Jeesus parantaa särjettyjä sydämiä - Osa 2

Jeesus parantaa särjettyjä sydämiä - Osa 1

Jumalan laki, armo ja Uusi liitto

Jumalan laki ja armo vanhassa ja Uudessa liitossa

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa - Osa 2 - Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa - Osa 2 - Kutsu elämään Pyhässä Hengessä ja totuudessa, Laitila 29.10.2016 - Petri Paavola

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa - Osa 1 - Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa - Osa 1 - Kutsu elämään Pyhässä Hengessä ja totuudessa, Laitila 29.10.2016 - Petri Paavola

Hengellisen temppelin ja muurin rakentaminen, Jumalan alkuperäissuunnitelman ennallistaminen - Osa 3

Hengellisen temppelin ja muurin rakentaminen, Jumalan alkuperäissuunnitelman ennallistaminen - Osa 2

Hengellisen temppelin ja muurin rakentaminen, Jumalan alkuperäissuunnitelman ennallistaminen - Osa 1

Jumalan armon ja Jumalan tuntemisen tärkeys - Osa 2 - Opetusta Jumalan armosta ja Jumalan tuntemisen tärkeydestä. Uskon teot, Jumalan armon vaikutus.

Jumalan armon ja Jumalan tuntemisen tärkeys - Osa 1 - Opetusta Jumalan armosta ja Jumalan tuntemisen tärkeydestä.

Miten opin ymmärtämään Raamattua - Osa 2 - Raamatun tulkinta, totuus ja perinteet.

Miten opin ymmärtämään Raamattua - Osa 1 - Miten opin ymmärtämään Raamattua?

Evoluution kuusi tasoa - Tohtori Kent Hovind kertoo evoluutioteorian kuudesta tasosta. Tekstitetty suomeksi.

Jumalan tuntemisen rakennusaineita - Raamattutunti.

Löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä - Osa 3 - Raamatun sanan koko totuus paljastaa eksytyksen.

Löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä - Osa 2 - Seurakunnan keskinäinen rakentuminen ja Jumalan tahdon mukainen paimenuus.

Löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä - Osa 1 - Huomaamaton synti ja sydämen eksytys - Jumalan rakkaudelle avautuminen.

Usko & Tiede - Raamattu kaiken tiedon perustana - Toni Torppa puhuu uskon ja tieteen suhteesta.

Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus - Osa 2 - Raamattutunti Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta - Osa 2 - Petri Paavola, Laulu ja musiikki: Timo Lintumäki ja Terno Bollström.

Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus - Osa 1 - Raamattutunti Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta - Osa 1 - Petri Paavola, Laulu ja musiikki: Timo Lintumäki ja Terno Bollström. Opetus keskittyy pääasiassa Antikristuksen ja Jeesuksen tulemuksen järjestykseen Raamatun sanan valossa.

Herran päivä on tuleva - Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat." (2. Piet. 3:10) . Alkuperäinen animaatio: https://answersingenesis.org/

Nooan arkki - valtava merikelpoinen alus - Katso kuinka suuri todellisen historian Nooan arkki oli. Alkuperäinen animaatio on Revelation TV:n.

Seurakunnan ennallistamisesta ajatuksia - Aloitus: Laulu ja musiikki: Timo Lintumäki ja Terno Bollström, Raamattutunti (9.50 min. alkaen): Petri Paavola - Seurakunnan ennallistamisesta ajatuksia.

Jumala toteuttaa omat tekonsa ja tahtonsa sinun kauttasi - Aloitus: Laulu ja musiikki: Timo Lintumäki ja Terno Bollström
8.30 min. Rukous: Pekka Nykänen
13.50 min. Sana: Terno Bollström
18.30 min. Laulu ja musiikki: Timo Lintumäki ja Terno Bollström
21.55 min. Raamattutunti: Petri Paavola - Jumala toteuttaa omat tekonsa ja tahtonsa sinun kauttasi

Raamattunti seurakunnasta - Petri Paavola, Kitee 1.8.2015 - Saulus-Lähetys-tilaisuus, Kitee 1.8.2015. Video alkaa hengellisillä lauluilla: Timo Lintumäki & Terno Bollström. 07.50 min. kohdalla Jesse Lintumäen osuus, alkupuhe. 14.50 min. kohdalla Petri Paavolan raamattutunti seurakunnasta.

Raamattunti uskosta - Petri Paavola, Kitee 1.8.2015 - Saulus-Lähetys tilaisuus Kitee 1.8.2015. Video alkaa hengellisillä lauluilla: Timo Lintumäki & Terno Bollström. 10.50 min. kohdalla Jesse Lintumäen osuus, alkupuhe. 17.00 min. kohdalla Petri Paavolan raamattutunti uskosta.

Saulus-Lähetys-tilaisuus (Luomisteoria) Vaasa 20.7.2015 - Saulus-Lähetyksen Toni Torppa luennoi aiheesta luomisteoria. (Video jäi valitettavasti kesken tallennustilan päättymisen vuoksi.) Luomisteoria - Osa 2 (lajiutuminen) ilmestyy myöhemmin.

Raamattu- ja seurakuntapäivä, Sysmä 18.7.2015 - Vesa Jääskeläinen - Vesa Jääskeläisen (Marttyyrien ääni) Raamatun opetusta.

Raamattu- ja seurakuntapäivä, Sysmä 18.7.2015 - Petri Paavola - Raamatun opetusta seurakunnasta.

Raamattu- ja seurakuntapäivä, Sysmä 18.7.2015 - Aki Miettinen - Aki Miettisen (Marttyyrien ääni) Raamatun opetusta.

Sekulaarin humanismin panteismi - Tieteenfilosofi Tapio Puolimatka luennoi maailmankuvien luonteesta. Luento on katsottavissa kokonaisuudessaan täällä.

Evoluutioteoria on satukertomus - Tohtori Kent Hovind kertoo mihin evoluutioon uskovat todella uskovat. Video on katsottavissa kokonaisuudessaan täällä.

Hamasin pojan todistus Islamin uskosta - Mosab Hassan Yousef "Hamasin poika" kertoo islamin todellisen luonteen. Mosab sanoo syntyneensä muslimina ja hän sanoo ymmärtävänsä koraanin kielen ja tuntevansa profeetta Muhammedin elämän kaikista luotettavimmista lähteistä. Tämän takia hänen todistuksensa ja lausuntonsa islamista on todella merkittävä.

Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta - Mikko Tuuliranta Saulus-Lähetyksen haastattelussa aiheesta maailman ikä ja iänmääritys. Tuuliranta kertoo iänmäärityksen historiasta, luonteesta ja siitä puoltaako se nuorta vaiko vanhaa maailmaa. Mikko Tuuliranta on kirjoittanut kirjan Pitkät ajanjaksot - kiveen hakattu fakta?

Uskon kautta Kristukseen näemme todellisuuden luonteen - Juhani Starczewski Saulus-Lähetyksen haastattelussa - aiheena maailman ikä ja todellisuuden ymmärtäminen.

Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan - Saulus-Lähetyksen Toni Torppa haastattelee Saulus-Lähetyksen Petri Paavolaa aiheesta maailman ikä.

Raamatun kristinusko, Seinäjoki 11.2.2015 - Osa 2 - Jumalan rakkaus: Petri Paavola, Musiikki: Henry Selkämaa, Tommi & Taina Kinnunen

Raamatun kristinusko, Seinäjoki 11.2.2015 - Osa 1 - Alustus: Toni Torppa, Musiikki: Henry Selkämaa, Tommi & Taina Kinnunen

Vastaako todistusaineisto luomista? - Osa 2: Pekka Reinikainen - Video Saulus-Lähetyksen Lahden tilaisuudesta 8.1.2015. Aihe: Vastaako todistusaineisto luomista. Puhujina Saulus-Lähetyksen Toni Torppa, joka hoiti tilaisuuden alustuksen sekä bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola ja Lääkäri Pekka Reinikainen. Toisessa osassa on Pekka Reinikaisen puhe aiheesta.

Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa? Matti Leisola - Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola arvioi maailman pisimmän evoluutiokokeen - sekä vastaa duplikaation mahdollisuuksiin. Saulus-Lähetyksen tilaisuudessa Lahdessa 8.1.2015

Vastaako todistusaineisto luomista? - Osa 1: Matti Leisola - Video Saulus-Lähetyksen Lahden tilaisuudesta 8.1.2015. Aihe: Vastaako todistusaineisto luomista. Puhujina Saulus-Lähetyksen Toni Torppa, joka hoiti tilaisuuden alustuksen sekä bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola ja Lääkäri Pekka Reinikainen. Ensimmäisessä osassa on Toni Torpan alustus sekä Matti Leisolan analyysia aiheesta.

Tieteen lähtökohdat ja toimintamenetelmä - Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola kertoo tieteen lähtökohdista ja menetelmistä - Saulus-Lähetyksen tilaisuudessa Lahdessa 8.1.2015.

Avustustyö Viro - Lyhyt video Viron avustustyöstä - Saulus-Lähetys ry

Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi - Osa 3: Pekka Reinikainen - Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi-sarjan kolmannessa osassa Saulus-Lähetys haastattelee Lääkäri Pekka Reinikaista aiheesta Miksi usko luomiseen on tärkeää? Haastattelussa tulee ilmi miksi tulenkova ateisti Pekka Reinikainen itse tuli uskoon? Tukeeko fossiilikerrostumat luomista vai evoluutiota? Onko ihmisessä evoluution tuloksena tarpeettomia "osia" kuten häntäluu, paksusuoli? Milloin ihminen on ollut älykkäimmillään? Ovatko ihminen ja simpanssi niin lähellä toisiaan, että simpanssista olisi voinut kehittyä ihminen? Pekka Reinikainen vastaa näihin ja moniin muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi - Osa 2: Matti Leisola - Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi - Osa 2: Matti Leisola - Mikrobista ihmiseksi? Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi-sarjan toisessa osassa Saulus-Lähetys haastattelee bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisolaa. Aiheena mm. onko mikrobista muutos ihmiseksi mahdollista?

Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi - Osa 1: Tapio Puolimatka - Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi - Osa 1: Tapio Puolimatka - Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi-sarjan ensimmäisessä osassa Saulus-Lähetys haastattelee kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkaa mm. tieteen luonteesta.

David Herzogin toiminta ja opetus - Petri Paavola arvioi David Herzogin toimintaa ja opetusta Raamatun sanan valossa.

Alkuperäinen Raamatun kristinusko

Ekumenia sekä suuri Babylon ja Jumalan seurakunta - Opetusta ekumeniasta ja suuresta Babyloniasta sekä Jumalan seurakunnasta.

Pirkko Jalovaara ja riivaajakohu - Petri Paavola analysoi Pirkko Jalovaaran toimintaa Raamatun Sanan valossa.