Lähetystyö

Saulus-Lähetys tekee lähetystyötä ympäri Suomea. Saulus-Lähetys haluaa kertoa Jumalan muuttumattomasta sanasta kaikille ja julistaa pelastuksen evankeliumia Raamatun ilmoittaman lähetyskäskyn mukaan:

Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille" Mark. 16:15

Saulus-Lähetyksellä ei ole mitään tiettyä opillista linjaa vaan uskomme ainoastaan siihen ilmoitukseen jonka Jumala on sanassansa meille kaikille antanut, siihen mitään lisäämättä ja siitä mitään poistamatta.

Saulus-Lähetys ei edusta mitään uskonnollista suuntausta eikä kirkkokuntaa vaan toimimme Jumalan alkuperäisen, yhden ja ainoan seurakunnan nimissä, joka on Jeesuksen Kristuksen oma seurakunta, johon kuuluu kaikki Jeesukseen uskovat. Koemme voimakkaasti että Jumala haluaa poistaa lopunaikoina kaikki "maalliset" raja-aidat uskovien väliltä ja että Jumala haluaa ennallistaa seurakuntansa alkuperäiseen muotoonsa, jossa on vain yksi seurakunta (maailmanlaajuinen+paikallisseurakunta), yksi usko ja yksi kaste.

Suomessa levitämme Jumalan sanaa pääasiassa erilaisissa tilaisuuksissa, kuten kotikokouksissa, seurakuntien ja yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa, erilaisissa keskustelupaneeleissa, kaduilla ja tietenkin aina siellä, missä Herra kehottaa meitä puhumaan.

Teemme Jumalan valtakunnan työtä myös internetissä, jonka välityksellä tavoitamme ihmisiä joita on muutoin vaikea tavoittaa. Internettyöhömme (SaulusMedia) kuuluu erilaisten video- ja äänitallenteiden tuottaminen. Olemme internetissä mukana myös erilaisissa keskusteluissa, aina sen johdatuksen mukaan jonka Herra kulloinkin antaa.

Lisäksi Herra on puhunnut meille TV:ssä ja Radiossa tuotettavista ohjelmista.

saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella 2. Tim. 4:2