Tulevia tapahtumia:

Kitee 26.9.2020
Keisarinkuja 1 klo 14.00

Aihe:
Antikristus ja pedon merkki - Messias Jeesus ja Jumalan merkki

---------------------

Kitee 17.10.2020
Keisarinkuja 1 klo 14.00

---------------------

Jyväskylä 26.10.2020
Kyllikinkatu 1 klo 18.00

---------------------

Jyväskylä 30.11.2020
Kyllikinkatu 1 klo 18.00

---------------------

Jyväskylä 14.12.2020
Kyllikinkatu 1 klo 18.00Väärään ylöstempaus opetukseen uskominen voi olla johdattamassa uskovan antikristuksen syliin. Raamattu opettaa sen kuinka jotkut Jeesukseen uskovat ihmiset tulevat luopumaan uskosta lopunaikana ja vastaanottavat antikristuksen heidän messiaakseen. Nämä uskosta luopuneet uskovat luulevat yhä uskovansa Jeesukseen, luullen ja uskoen antikristuksen olevan Jeesuksen toinen tulemus. Videolla käydään läpi sitä kuinka Raamattu opettaa, että antikristus kykenee eksyttämään joitakin Jeesuksen opetuslapsia pois pelastavasta uskosta. Väärä opetus ylöstempauksesta ja Abraham Accord pahuuden suunnitelma on laajempi versio puheesta Jumalan sanan profetiat ja Abraham Accord kolikon uuden maailmanjärjestyksen symboliikka.

Jumalan sanan profetia kertoo valherauhasta ja uuden maailmanjärjestyksen valtaannoususta, jossa antikristus johdattaa ihmiskunnan palvomaan saatanaa. Abraham Accord kolikon symbolit kertovat uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmasta ja päämäärästä, joka johtaa myös saatanan palvomiseen. Lopunaikana pimeyden voimat kääntävät hyvän pahaksi ja pahan hyväksi, joka tulee johtamaan maailmanlaajuiseen vainoon Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Jumala on kansansa turva ja apu myös lopunaikana. Videolla painotetaan sitä, että jos ei siitä puhu ja kerrota avoimesti mitä pimeys puuhaa lopunaikana, niin se voi johtaa jopa uskovan hyväksymään pimeyden tekoja, jota edustaa muun muassa Abraham Accord rauhansopimus, joka on todellisuudessa osa ja palanen lopunajan tulevasta valherauhasta. Videolla tuodaan esille Jumalan sanan totuutta ja Raamatullista uskoa, joka perustuu Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.


Lapsenomainen usko uskoo, että voi ymmärtää, jolloin uskova pääsee uskossa eteenpäin. Jos uskova yrittää ymmärtää järjellään, että hän voi uskoa, niin hän ajautuu väärään suuntaan ja poispäin rakkauden totuudesta. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta. Älä luota ihmisen uskonnollisiin perinteisiin, vaan Jumalan voimaan ja Raamatun totuuteen. Vähäinenkin usko, jonka Jumala vaikuttaa tekee mahdottomista mahdollisia, kun usko on ankkuroitunut Jeesukseen. Anteeksiantamattomuus on suuri ongelma Jumalan lasten keskuudessa. Lapsenomainen usko elää anteeksiantamuksessa. Jumalan Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja vaikuttaa sydämessä anteeksiantamusta.


Lopunajan Jumalan seurakunta ja uskonnollinen petos ja eksytys. Sota ja taistelu Jumalan seurakuntaa vastaan. Ihmistekoinen uskonyhteisö vastustaa Jumalan asettamaa ja säätämää seurakuntaa vastaan. Videolla käydään läpi Jumalan asettaman seurakunnan ja ihmisen asettaman uskonyhteisön välisiä eroja. Lopunaikana Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin Raamatun Jumalan seurakunnan, alkuseurakunnan malliin. Lopunajan Jumalan seurakunnan ennallistamisen työtä vastustaa sellainen uskonyhteisö, joka on rakentanut seurakunta mallinsa vastoin sitä mitä Raamattu opettaa. Ekumenia on lopunajan petos.


Todellinen Jumalan rakkaus ja totuus yhdistää Herran Jeesuksen opetuslapsia. Korvasyyhy ja lahkohenki erottaa sinut yhteydestään, jos et rakasta korvasyyhyn mukaan lahkohengen vallassa olevaa ihmistä. Jumala ennallistaa seurakuntansa, missä joukoissa sinä seisot? Oletko rakkauden ja totuuden Hengessä seurakunnan ykseyden puolesta, vai lahkohengessä vastustat Jumalan ennallistamisen työtä?


Mitä Raamattu opettaa synnin voittamisesta osa 2. Toisessa osassa käsitellään seuraavia asioita. Rakkauden kautta vaikuttava usko totuudessa, jonka Jumala vaikuttaa auttaa voittamaan syntejä. Jumalan koko sota-asu syntiä ja henkivaltoja vastaan. Synti vaikuttaa ihmisen sydämessä. Jeesus sanoi kiellä itsesi (halusi syntiin ja synti), ota joka päivä ristisi ja seuraa Herraa. Lihan kuolema Jumalan avulla syntiä vastaan, sillä joka lihassa kärsii se lakkaa synnissä. Uskon keski-pisteen tulee olla Jeesuksessa, ei synnissä ja ihmisen lihassa. Taistele verille asti syntiä vastaan Jumalassa voiman avulla. Katkeruus on yleinen synti, joka estää menemästä uskossa eteenpäin. Anteeksiantamus on voima syntiä ja katkeruutta vastaan. Kristuksen kärsimykset ja lohdutus tulevat runsaina meille uskon kautta Häneen. Raamatun opetuksen mukaan kiusauksiin joutumisen tulisi olla meille iloa, koska niiden kautta meidän uskomme vahvistuu ja kasvaa. Raamatun opetuksen Jumala on väkevä heikossa uskovassa ihmisessä. Heikkous mahdollistaa Jumalan voiman vaikutuksen uskovan elämässä. Opetuksessa käydään myös läpi käytännön tasolla synnistä vapautumista Raamatun opettamalla tavalla. Mielenmuuttuminen uskon kautta.


Mitä Raamattu opettaa synnin voittamisesta osa 1 käsittelee Jeesuksen veren ja pelastuksen merkitystä synnin voittamiseen, sillä Jeesuksen veri on kaiken uskonelämän perusta. Osa 1 käsittelee myös sitä kuinka Jumalan rakastaminen totuudessa avaa meidän ymmärryksemme ymmärtämään Jumalan sanan totuutta. Ilman Jumalan rakastamista, niin että Jumala on ensimmäinen rakkautesi uskon kautta Herrassa Jeesuksessa et voi oppia voittamaan syntejä.


Jeesuksen Jumaluutta alentava oppi - Älä anna eksyttää itseäsi järkeisopilla ja tyhjällä petoksella. Raamatullinen kaksiluonto-oppi voidaan tiivistää lyhyesti näin: Jeesus on iankaikkinen Jumala, Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksen synnyttyä lihaan neitsyen kautta. Katolisen kirkon väärä opetus kaksiluonto-opista: Isä on synnyttänyt Jeesuksen ennen aikaa, iankaikkisuudessa, koskien Jeesuksen Jumaluutta ja Jeesus syntyi synnittömästä Mariasta, ainaisesta neitsyestä Jumalan synnyttäjästä koskien Jeesuksen ihmisyyttä. Videolla käydään läpi kun Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi, niin jäikö Jeesus iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, vai palasiko Jeesus takaisin Jumalan kirkkauteen ilman ihmisyyttä? Tämä on todella tärkeä asia ymmärtää siten miten Raamattu opettaa tämän asian.


Mitä Raamattu, Jumalan sana opettaa seurakunnasta? Tässä puheessa käydään läpi sitä, mitä Raamattu opettaa seurakunnasta. Raamatussa on myös ennallistamisen sanoma seurakunnalle ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Puheessa tuodaan esille myös Raamatun sanan totuuden kautta sitä, miten apostoli Paavali suhtautuisi tähän nykyajan uskonsuuntien ja eri ryhmien hajaannukseen.


Raamatullinen usko kasvattaa ja johdattaa sinua uskomaan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Elävän veden virrat virtaavat eteenpäin syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Jos Kaikkivaltias Jumala on sinun kulta-aarteesi, niin silloin sinun ilosi on Herrassa. Ilo Herrassa on väkevyytemme. Uskoamme koetellaan ja puhdistetaan niin kuin kultaa koetellaan ja puhdistetaan.


100-luvulla jKr. moni uskoi, että ensin tulee luopumus ja antikristus, ja sen jälkeen Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. 2 Tess 2:3 luopumus sana apostasia tarkoittaa ja merkitsee luopumusta. Septuagintassa juutalaisten kreikankielen vanhassa testamentissa apostasia sana merkitsee luopumusta. Raamattu opettaa, että ensin tulee luopumus ja antikristus, jonka jälkeen Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus.


2 Tess 2 luku opettaa Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan sen jälkeen kun ensin on tapahtunut luopumus ja antikristuksen ilmestyminen. 2 Tess 2 luvussa Paavali tuo esille sen, että se on eksytys, jos joku sanoo Jeesuksen tulevan ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen kuin ensin on tapahtunut luopumus ja antikristuksen ilmestyminen. Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Danielin kirjan profetiat lopunajasta vahvistaa 2 Tess 2 luvun ja Matteuksen evankeliumin 24 luvun opetuksen Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta.


Toni Torppa piti Tyrnävällä 6.7.2020 esityksen Nooan arkista. Video on katkelma esityksestä. Videolla vastataan siihen, kuinka kaikki eläimet olisivat mahtuneet Nooan arkkiin. Koko esitys on katsottavissa linkissä - Nooan arkki - millainen se oli -

Kaikki videot löydät SaulusMedian Youtube-kanavalta: www.youtube.com/SaulusMedia

Sekä myös kotisivujemme SaulusMedia-osiosta.