Tulevia tapahtumia:

Jyväskylä 30.11.2020
Kyllikinkatu 1 klo 18.00

---------------------

Kitee 5.12.2020
Keisarinkuja 1 klo 14.00

---------------------

Jyväskylä 14.12.2020
Kyllikinkatu 1 klo 18.00

---------------------Tämän aiheen opetussarjan toisessa osassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita. Ilo, riemu ja kiitollisuus Herran hyvyydestä vie sinua eteenpäin uskontiellä. Jumala rakastaa kansaansa ja iloitsee kansastaan. Alas-painetut ja syvästi rikkinäiset eheytyvät Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Herran Jeesuksen veren kautta Jumalan armosta voimme voittaa syntejä. Anteeksiantamus on sydämessä tapahtuva prosessi. Opi tunnistamaan Jumalan ääni ja sielunvihollisen ääni, kuuntele Herraa, älä kuuntele valheen ääntä. Ihmisen sielullisuus ja tunteet johdattavat ihmistä pois Jumalasta. Jumalan vaikuttama lempeys ja sävyisyys yhdistettynä totuuteen johtaa uskovan ihmisen muutoksen tielle. Älä ajattele itsestäsi enempää kuin sopii ajatella. Saatanan synnyttämä ahdistus ja pelko vie pois päin Jumalasta. Rakkaus totuuteen poistaa pelon. Meidän pitää rakastaa sisariamme ja veljiämme Herrassa Jeesuksessa. Jumalan sanan eläminen käytännössä vapauttaa meidät synnin siteistä ja taakoista. Sairaudet uskovan elämässä, mistä ne voivat johtua? Videon lopussa äänenlaatu heikkenee hiukan, kun en huomannut solmiomikronin siirtyvän pois paikaltansa.


Miksi en onnistu uskonelämässä - miten pääsen eteenpäin uskontiellä? Herra Jeesus rakastaa uskovaa ihmistä ja Jumala hyväksyy sinut Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Tällä videolla käyn läpi asioita, jotka estävät uskovaa ihmistä pääsemästä Jumalan mielen mukaisella tavalla eteenpäin uskontiellä. Meidän tulee tehdä parannusta kaikista asioista, jotka estävät meitä pääsemästä eteenpäin uskontiellä. Muun muassa seuraavat asiat estävät uskovaa ihmistä pääsemästä eteenpäin uskontiellä:

Jos uskot saatanan valheen ettei Jumala rakasta sinua ja pelasta sinua, etkä kelpaa Jumalalle, niin et pääse eteenpäin uskontiellä. Jos luet ja kuuntelet Jumalan sanaa, mutta et tee sen mukaan, niin et pääse eteenpäin uskontiellä. Jos noudatat ihmisten uskonnollisia perinteitä, niin et pääse uskossa eteenpäin. Ylpeä, valheessa ja juonitteluissa elävä, valheellinen väärä todistaja ja riidan rakentaja seurakunnan keskuudessa ei pääse eteenpäin uskossa. Jos et anna sydämestäsi anteeksi niille, jotka ovat sinua vatsaan rikkoneet. niin et pääse uskossa eteenpäin. Jos et ole Jumalalle alamainen, niin et pääse uskossa eteenpäin. Jos et suostu kuolemaan lihan himoille, haluille ja synneille, niin et pääse uskossa eteenpäin. Jos et ymmärrä olevasi joka päivä taistelussa pahuuden henkiolentoja ja syntiä vastaan, niin et pääse uskossa eteenpäin. Jos Jumala on sinulle vain maallisten asioiden auttaja, etkä halua muuttua sydämeltäsi, niin et pääse uskossa eteenpäin. Jos etsit vain ihmeitä, niin et pääse eteenpäin uskossa. Jos et luota Jumalan huolenpitoon elämässäsi, niin et pääse eteenpäin uskossa.
Valhe pettää sinua ymmärtämään väärin Jumalan sanan opetusta osa 2. Jumalan sana on kokonansa totuus ja jos totuuden lisätään jotakin tai siitä jätetään jotakin pois, niin kyseessä on synnin petos. Valhe kyseenalaistaa totuuden ja pyrkii kyseenalaistamisen kautta pettämään ja eksyttämään uskovaa ihmistä. Valhe, väärä oppi tai uskonnollinen perinne johtaa aina pois totuudesta. Moni ajattelee, että pieni opillinen erehdys ei ole vakavaa, mutta pieni ja "harmittomalta" näyttävä opillinen virhe voi pitää sisällään suuren luokan petoksen ja eksytyksen. Jos olet Jumalalle alamainen, niin pysyt totuudessa ja Jumalan armosta pystyt vastustamaan pahaa, mutta jos et ole Jumalalle alamainen, niin paha kykenee rikkomaan ja pettämään sinua. Veljensä panettelija valheen panettelun kautta ymmärtämättään "asettuu tuomariksi Jumalan paikalle" julistaen väärää tuomiota sisarilleen ja veljilleen Kristuksessa. Hylkää lihalliset sota-aseet ja valitse hengelliset sota-aseet. Raamatullinen Pyhän Hengen työ kirkastaa Herraa Jeesusta ja paljastaa meille totuuden ja valheen, ja auttaa meitä kasvamaan totuuden rakkaudessa. Herran pelko on viisautta ja pahan karttaminen ymmärrystä. Pysy Jumalan rakkaudessa ja totuudessa. Puhe on pidetty Turussa 8.11.2020.

Valhe pettää sinua ymmärtämään väärin Jumalan sanan opetusta osa 1. Synti pyrkii kumoamaan ja vääristämään Jumalan sanan totuuden. Jumalan sanan koko ilmoitus näyttää Jumalan sanan totuuden. Valhe sekoittaa valhetta ja totuutta keskenään, jonka kautta valhe pyrkii pettämään uskovan ihmisen. Raamatun totuus paljastaa uskonnollisen valheopetuksen. Pidä kiinni rakkauden totuudesta uskoessasi Herraan Jeesukseen. Puhe on pidetty Turussa 8.11.2020.

Älä anna vihollisen pelon ja valheen kautta eksyttää sinua pois totuudesta ja Jumalan tahdosta. Uskon ja kuuliaisuuden kautta kylvät hyvään maahan ja saat Jumalan armosta moninkertaista uskon ja vanhurskauden hedelmää. Elävän veden lähde on esikuva Herrasta Jeesuksesta, joka on totuus. Älä anna vihollisen tukkia elävän veden lähdettä. Valhe vääristää totuuden ja pyrkii "korvaamaan" totuuden valheen kautta. Anna totuuden kuljettaa sinua eteenpäin uskontiellä, niin saat nähdä Jumalan tahdon ja Hänen ihanien lupauksiensa toteutuvan sinun elämässäsi, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.


Ikivanha riita elävästä vedestä ja Jumalan maan perintöosa osa 1. Israelin maan luvatut rajat toteutuvat uskon kautta, samoin myös UL:ssa Jumalan antamat lupaukset sinulle perintöosastasi toteutuvat uskon kuuliaisuuden kautta. Älä anna vihollisen ryöstää Jumalan sinulle antamaa perintöosaa. Raamattu todistaa ettei Israelin maa kuulu palestiinalaisille. Jumala tuomitsee tahot, jotka hyväksyvät ja jakavat Israelin maan, antaen Israelin maa-alueita palestiinalaisille.


Ongelma synnin halu on sinuun - Ratkaisu ongelmaan on, että et ole enää itsesi oma, vaan Jumalan oma. Raamatullinen lihan kuolema synnille Pyhän Hengen voimassa on ratkaisu siihen ettet eksy elämään synnissä uskovana ihmisenä. Avioliiton ongelmat johtuvat usein siitä etteivät puolisot elä Jumalan tahdossa, vaan elävät oman tahdon tiellä. Ongelmat seurakunnassa ja uskovien hajaannus johtuu siitä ettemme elä Jumalan tahdossa, vaan elämme oman tahdon tiellä ihmisviisauden varassa.


Antikristus ja pedon merkki - Messias Jeesus ja Jumalan merkki osa 3.


Antikristus ja pedon merkki - Messias Jeesus ja Jumalan merkki osa 2.


Antikristus ja pedon merkki - Messias Jeesus ja Jumalan merkki osa 1.


Väärään ylöstempaus opetukseen uskominen voi olla johdattamassa uskovan antikristuksen syliin. Raamattu opettaa sen kuinka jotkut Jeesukseen uskovat ihmiset tulevat luopumaan uskosta lopunaikana ja vastaanottavat antikristuksen heidän messiaakseen. Nämä uskosta luopuneet uskovat luulevat yhä uskovansa Jeesukseen, luullen ja uskoen antikristuksen olevan Jeesuksen toinen tulemus. Videolla käydään läpi sitä kuinka Raamattu opettaa, että antikristus kykenee eksyttämään joitakin Jeesuksen opetuslapsia pois pelastavasta uskosta. Väärä opetus ylöstempauksesta ja Abraham Accord pahuuden suunnitelma on laajempi versio puheesta Jumalan sanan profetiat ja Abraham Accord kolikon uuden maailmanjärjestyksen symboliikka.


Jumalan sanan profetia kertoo valherauhasta ja uuden maailmanjärjestyksen valtaannoususta, jossa antikristus johdattaa ihmiskunnan palvomaan saatanaa. Abraham Accord kolikon symbolit kertovat uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmasta ja päämäärästä, joka johtaa myös saatanan palvomiseen. Lopunaikana pimeyden voimat kääntävät hyvän pahaksi ja pahan hyväksi, joka tulee johtamaan maailmanlaajuiseen vainoon Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Jumala on kansansa turva ja apu myös lopunaikana. Videolla painotetaan sitä, että jos ei siitä puhu ja kerrota avoimesti mitä pimeys puuhaa lopunaikana, niin se voi johtaa jopa uskovan hyväksymään pimeyden tekoja, jota edustaa muun muassa Abraham Accord rauhansopimus, joka on todellisuudessa osa ja palanen lopunajan tulevasta valherauhasta. Videolla tuodaan esille Jumalan sanan totuutta ja Raamatullista uskoa, joka perustuu Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.


Lapsenomainen usko uskoo, että voi ymmärtää, jolloin uskova pääsee uskossa eteenpäin. Jos uskova yrittää ymmärtää järjellään, että hän voi uskoa, niin hän ajautuu väärään suuntaan ja poispäin rakkauden totuudesta. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta. Älä luota ihmisen uskonnollisiin perinteisiin, vaan Jumalan voimaan ja Raamatun totuuteen. Vähäinenkin usko, jonka Jumala vaikuttaa tekee mahdottomista mahdollisia, kun usko on ankkuroitunut Jeesukseen. Anteeksiantamattomuus on suuri ongelma Jumalan lasten keskuudessa. Lapsenomainen usko elää anteeksiantamuksessa. Jumalan Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja vaikuttaa sydämessä anteeksiantamusta.


Lopunajan Jumalan seurakunta ja uskonnollinen petos ja eksytys. Sota ja taistelu Jumalan seurakuntaa vastaan. Ihmistekoinen uskonyhteisö vastustaa Jumalan asettamaa ja säätämää seurakuntaa vastaan. Videolla käydään läpi Jumalan asettaman seurakunnan ja ihmisen asettaman uskonyhteisön välisiä eroja. Lopunaikana Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin Raamatun Jumalan seurakunnan, alkuseurakunnan malliin. Lopunajan Jumalan seurakunnan ennallistamisen työtä vastustaa sellainen uskonyhteisö, joka on rakentanut seurakunta mallinsa vastoin sitä mitä Raamattu opettaa. Ekumenia on lopunajan petos.


Kaikki videot löydät SaulusMedian Youtube-kanavalta: www.youtube.com/SaulusMedia

Sekä myös kotisivujemme SaulusMedia-osiosta.