Tulevia tapahtumia:

Kitee 6.3.2021
Keisarinkuja 1 klo 14.00

--------------------

Jyväskylä 21.3.2021
Kyllikinkatu 1 klo 18.00

--------------------

Kitee 27.3.2021
Keisarinkuja 1 klo 14.00

--------------------

Jyväskylä 10.4.2021
Kyllikinkatu 1 klo 18.00

--------------------

Jyväskylä 8.5.2021
Kyllikinkatu 1 klo 18.00


Saul ja Daavid Jumala vaihtaa kuninkuuden (paimenuuden) Onko tämä esikuvallista lopunaikaan osa 2. Toisessa osassa käsitellään sitä miten Saul, joka oli luopunut totuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta alkoi vihaamaan Daavidia ja yritti monta kertaa tappaa Daavidin, joka oli Jumalan valinta, kun Hän vaihtoi Saulin kuninkuuden Daavidin kuninkuuteen. Samalla tavalla tulee käymään tässä lopunajassa, kun Jumala hylkää totuudesta luopuneet paimenet, koska he eivät tee parannusta. Tässä lopunajassa totuudesta luopuneet paimenet alkavat lyömään ja juonimaan ja punomaan ansoja, mustamaalaamaan, mainemurhaamaan niitä, jotka Jumala valitsee lopunajan seurakunnan ennallistamisen työhön. Daavid antoi kaksinkertaisesti (moninkertaisesti) anteeksi Saulille, jonka seurauksena Saul kaatui ja kuoli, jonka jälkeen Daavid nousi valtaistuimelle kuninkaana. Samalla tavalla tulee käymään myös tässä lopunajassa, kun ennallistuva seurakunta on oppinut elämään anteeksiantamuksessa niitä kohtaan, jotka lyövät heitä ja pyrkivät tuhomaan heidät, niin heidät on koeteltu anteeksiantamuksen kautta ja he saavat palvella Jumalan seurakunnassa ja he kykenevät toteuttamaan sen tehtävän Jumalan armosta ja voimasta, mihin heidät on yksilöinä ja seurakuntana kutsuttu.


Saul ja Daavid Jumala vaihtaa kuninkuuden (paimenuuden) Onko tämä esikuvallista lopunaikaan osa 1. Saulin ja Daavidin tarina kertoi heidän keskinäisestä suhteestaan toisiinsa sekä siitä millainen suhde heillä oli Jumalaan. Ensimmäisessä osassa tuodaan esille kuinka Saul lähti menemään väärään suuntaan. Saul teki oman tahtonsa mukaan eikä kuunnellut Jumalaa eikä tehnyt Jumalan tahdon mukaisia valintoja. Saul kirkasti itseään tehden itselleen muistomerkin. Jumala ilmoitti Saulille, että Hän hylkää Saulin ja ottaa häneltä pois kuninkuuden ja antaa sen Daavidille, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon. Lopunaikana tulee käymään samalla tavalla kun Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen tilaan. Jumala vaihtaa lopunajassa paimenuuden ja ottaa sen pois niiltä, jotka eivät tahdo tehdä parannusta vääristä valinnoistaan ja Jumala antaa paimenuuden niille, jotka haluavat tehdä Jumalan tahdon. Tämä on todella tärkeä opetus nyt tähän lopunaikaan.


Lasten kasvattamisesta - seurakunnan opettamisesta osa 1.

Uskova ihminen kutsutaan uskon kautta Jumalan kuvan kaltaisuuteen ja kasvamaan siinä. Tästä asemasta käsin sinun tulee elää ja palvella Jumalaa. Lasten kasvattamisessa ja seurakunta elämässä on hyvin paljon samanlaisia asioita. Se miten tulisi oikealla tavalla kasvattaa omia lapsiaan, niin myös seurakunnassa tulisi tukea ja auttaa toinen toisiaan kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen. Tässä opetuksessa käydään läpi yleisiä virheitä mitä vanhempina teemme lasten kasvatuksessa sekä miten seurakunnassa voidaan kohdella uskovia väärällä tavalla. Tässä opetuksessa kerrotaan millä tavalla lapsia tulisi kasvattaa ja miten kohdata toinen toisiamme seurakunnassa. Jumala parantaa syviä sydämen haavoja rakkauden totuuden kautta. Tämä on eräs elämäni tärkeimmistä puheista.

Lasten kasvattamisesta - seurakunnan opettamisesta osa 2.

Toinen osa tästä opetussarjasta käsittelee samaa asiaa kuin ensimmäinen osa, mutta eri osa-alueiden kautta. Lasten kasvattamisessa ja seurakunnan opettamisessa sekä uskovien suhteissa ja kohtaamisissa on samaa ulottuvuutta keskenään. Jumalan rakkaus ja totuus käytännössä korjaa rikkinäisen ihmisen. Jumalan rakkaus ja totuus osaa myös oikea-aikaisesti kasvattaa lapsia sekä kohdata, auttaa ja tukea uskovia kasvamaan uskossa seurakunnassa sekä yksilötasolla. Tämä opetus on eräs elämäni tärkeimmistä opetuksista
Olemme ajassa, jossa Jumala alkaa ennallistamaan seurakuntaansa takaisin alkuperäiseen Raamatulliseen seurakunnan järjestykseen, alkuseurakunnan kaltaiseen ykseyden tilaan. Paha palvelija alkaa lyömään yhdessä jumalattoman maailman kanssa Herran Jeesuksen opetuslapsia. Kun olemme hajaannuksen tilassa ja pois totuuden ykseydestä, niin vaikka kylvämme paljon, niin saamme vähän, vaikka syömme paljon, emme tule ravituiksi. Ihmiskunniaan mielistynyt uskova sanoo, ettei ole aika rakentaa Herran huonetta ykseyden perustalle. Ihmiskunniaan mielistynyt uskova juoksee vain oman huoneen hyväksi, ei Herran huoneen ykseyden ja kunnian puolesta. Jumalaa totuudessa rakastava kuulee ennallistamisen kutsun ja nöyrtyy Herran edessä. Seurakunnan ykseys totuuden pyhityksessä johtaa sielujen pelastukseen sekä uskovan ihmisen todelliseen muuttumiseen. Tutki ja koettele Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera tämä sanoma, jonka puhun tällä videolla.


Paha aikakausi, Herran kansan tuomio, vääryydentekijä tee parannus, uskollinen rakasta totuudessa Herraa osa 2. Älä petä lähimmäistäsi väärän punnuksen ja valheen kautta. Valheessa ja vilpissä elävä uskova joutuu Herran tuomittavaksi, ellei hän tee parannusta. Rakasta niitä, jotka vainoavat sinua. Jumalaa totuudessa rakastava on Jumalan suojan ja turvan alaisuudessa. Seurakunnan ennallistaminen lopunajassa.

Paha aikakausi, Herran kansan tuomio, väärintekijä tee parannus, uskollinen rakasta totuudessa Herraa osa 1. Herran pelvelija saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita. Näe vaivaa Jumalan valtakunnan tähden. Totuuden puhuja on kauhistus luopumuksen ja vääryyden hengen vallan alla oleville. Herra tuomitsee ne, jotka Hänen kansastaan tekevät laittomuutta ja vääryyttä. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi totuudessa ja sinä olet saava Jumalan armosta vanhurskauden seppeleen uskollisuutesi palkaksi.

Raamatunopetuksen mukaan yksi seurakunta on kaikkina aikoina Jumalan tahto. Jumala on ennallistamassa seurakuntaansa takaisin yhdeksi alkuseurakunnan tilaan, takaisin alkuperäiseen Raamatulliseen seurakunnan tilaan. Seurakunnassa sopu veljesten ja sisarusten kesken. Pahalla kostaminen ja pahan puhuminen lisää hajaannusta, lihallisuutta ja syntiä. Meidät on kutsuttu siunaukseen, että siunauksen perisimme. Anteeksiantamus on tie takaisin seurakunnan ykseyteen. Opetusta armolahjoista Room 12 luvun mukaan. Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö on kaiken keskipiste.

Antikristuksen ja Jeesuksen tulemusten järjestysten oikea ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtää sen ajan missä me jo nyt olemme. Olemme jo nyt antikristillisessä ajassa, vaikka antikristus ei ole vielä tullut antikristuksena hallitsemaan maan päälle. Seurakunta odottaa Herraa Jeesusta. Jos et ymmärrä oikealla tavalla Raamatun profetoita koskien lopunaikoja, niin voit eksyä yhdessä jumalattoman maailman kanssa lyömään kansspalvelijoitasi ja sinusta voi tulla paha palvelija. Todella vakava sanoma tämä osa 2, mutta samalla armollinen, niille jotka sydämestään rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa.

Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rakastaa toinen toisiaan ja elää totuudessa. Koronarokote ei saa jakaa seurakuntaa. Rokoteesta voidaan ollaan eri mieltä, mutta se ei saa tuoda seurakunnan sisälle riitaa ja jakaantumista. Ikävä kyllä koronarokote jakaa seurakuntaa ja riita ja epäsopu sen kun vain kasvaa hajaannuksessa olevan seurakunnan keskuudessa.

Valmistautuminen maanalaiseen seurakuntaan osa 2 - Alkuseurakunnan Raamatullisen seurakunnan aikakausi - Antikristillisen yhteiskunnan pettämät uskovat. Toisessa osassa tuodaan esille se kuinka Jumala pitää huolta kansastaan ahdistuksen ja vainon ajassa myös niiden uskovien kohdalla, jotka ovat vasta uskontien alussa tai ovat syvästi rikkinäisiä, jos he turvaavat Herraan eikä ihmiseen. WHO ja THL ovat jo pääosin antikristillisen eksytyksen airueita. Uskovan ei tule asettaa turvaansa WHO:hon tai THL:ään, vaan Herraan Jeesukseen. Bill Gatesin okkultistiset yhteydet jne.

Valmistautuminen maanalaiseen seurakuntaan osa 1 - Alkuseurakunnan Raamatullisen seurakunnan aikakausi - Havahtuminen todellisuuteen. Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin alkuseurakunnan tilaan. Jumala pitää kansastaan huolta tulevan maailmanlaajuisen vainon aikana. Osa uskovista luopuu elävästä uskosta ja he menevät antikristillisen esivallan puolelle alkaen ilmiantamaan ja vihaamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Uuden maailmanjärjestyksen direktiivit ja ohjeet pakottavat uskonsuunnat hyväksymään erilaisia syntejä. Herätysliike aikakausi on päättymässä, siirrymme takaisin alkuseurakunnan maanalaisen seurakunnan aikakauteen. Lopunajan suuren Babylonin hengen vallassa olevat lääkemyrkky kauppiaat eksyttävät kaikkia kansoja lääkemyrkyn kautta. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa ja valmistautuu seurakunnan ennallistamiseen, eli alkuseurakunnan aikakauteen.


YLE:n MOT ohjelma Meitä ette rokota haastatteli koronavirusrokotuksiin kriittisesti suhtautuvia ihmisiä. Tällä videolla on YLE:n toimittajan ja minun koko haastattelu. Videolla tuodaan myös esille se kuinka Raamattu opettaa ILM 18 luvussa ja jakeessa 23 lääkemyrkystä, jolla eksytetään kaikkia kansoja. Klassinen kreikka ja sanan etymologia myös todistaa sen, että farmakeia sana tarkoittaa joko parantavaa tai haitallista lääkettä (lääkemyrkky). Videolla tuon myös esille maan mahtavien kauppamiesten kytköksen koronavirusrokotteeseen ja osallisuuden henkioppaisiin (riivaajahenget). Tämän videon sanoman ymmärtää oikealla tavalla vain pieni vähemmistö. Tämä video voi avata sinun silmäsi ja mielesi tavalla, miten et ole aikaisemmin nähnyt ja ymmärtänyt sekä se voi muuttaa sinun elämäsi.
Kaikki videot löydät SaulusMedian Youtube-kanavalta: www.youtube.com/SaulusMedia

Sekä myös kotisivujemme SaulusMedia-osiosta.